Bilde
AKSJON

Russland: Stans våpeneksporten til Syria!

Del    
Aksjonen er avsluttet.Vilkårlige fengslinger, tortur og drap. I Syria foregår det grove menneskerettighetsbrudd akkurat nå. Be russiske myndigheter bruke sin innflytelse til å stanse blodbadet!
Publisert: 12. Mar 2012, kl. 13:25 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette var saken:
Amnesty har registrert navnene til mer nærmere 10 000 som er drept i Syria det siste året. Titusener har blitt fengslet, og syriske myndigheter har brukt omfattende tortur mot demonstrantene.

To ganger har Sikkerhetsrådet blitt hindret i å vedta en resolusjon, fordi Russland og Kina har lagt ned veto. Det internasjonale samfunnet står på vent, mens sivilbefolkningen i Syria lider.

Man antar at omtrent 10 % av Russlands våpeneksport går til Syria. Under forhandlingene med Sikkerhetsrådet gjorde Russland det klart at de aktet å holde sine forpliktelser i kontrakten med Syria.

Russland innehar en nøkkelrolle med sin innflytelse over Syria. Vi ber nå russiske myndigheter ta ansvar og bruke alle tilgjengelige kanaler for å sikre at syriske styrker umiddelbart stanser bombingen av boligområder i Homs og andre steder.

Russiske myndigheter må umiddelbart slutte å forsyne syriske styrker med våpen, for å unngå videre overgrep mot sivilbefolkningen.

Amnestys krav
Amnesty krever at russiske myndigheter
  • innfører en våpenembargo mot Syria umiddelbart.
  • legger press på Bashar al-Assad til å stanse overgrep mot sivilbefolkningen i Syria.
  • støtter kravet om at humanitære og menneskerettighetsorganisasjoner får umiddelbar og ubegrenset tilgang til Homs og andre berørte områder.

Hva kan du gjøre


Hjelp oss å samle underskrifter!
Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.

15. mars er det ett år siden opprørene startet i Syria. Syriske myndigheter har møtt protestene med massiv brutalitet det siste året. Drap, tortur og lemlestelse har blitt utført i en slik utstrekning at det kan betegnes som forbrytelser mot menneskeheten.

Onsdag 14. mars lanserte Amnesty International en ny rapport om tortur i Syria. Den dokumenterer 31 brutale torturmetoder som har blitt brukt i syriske fengsler, på interneringssentre og sykehus det siste året.

På ettårsdagen for opprørene i Syria markerer Amnesty dagen verden over med krav om at blodbadet stoppes. Vi retter også krav til russiske myndigheter om at de må bruke sin innflytelse på Assad-regimet for å få de til å stoppe volden, sørge for umiddelbar og uhindret tilgang til humanitær hjelp og menneskerettslig overvåking, samt full våpenembargo.

Bruk noen minutter på å hjelpe oss med å kreve en slutt på blodbadet!Signèr og spre aksjonen!
Vladimir Putin

President of the Russian Federation

Dear President,

Well over 6,500 Syrians are reported to have been killed and many more have been injured since largely peaceful protests began in Syria in mid-March 2011. How many more victims must suffer before Russia takes a decisive stance against crimes against humanity in Syria?

I therefore appeal to you and to the government of Russia to help bring an end to the grave human rights violations being committed in Syria
by:

• suspending arms transfers to Syria immediately
• pressuring the Syrian authorities to immediately end excessive use of force against residential areas; to stop torture and other ill-treatment of detainees and prisoners; to allow peaceful dissent; and allow humanitarian agencies and international human rights monitors full and
unhindered access to all parts of Syria with immediate effect.

Yours sincerely,