Bilde
AKSJON

Russland: Stans angrepet på sivilsamfunnet!

Del    
Etter at Vladimir Putin igjen tok over roret som Russlands president, har man sett en alvorlig innskrenking av menneskerettighetene, som ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.
Publisert: 2. okt 2013, kl. 17:10 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Siden Vladimir Putin tok over som president i Russland for andre gang i mai 2012, har han innført en rekke lover som:
 • På en omfattende måte begrenser organisasjonsfriheten i landet.
 • Stigmatiserer Russlands LGBTI-samfunn.
 • Kriminaliserer det å "fornærme følelsene til nasjonens troende".
 • Utvider definisjonene av forræderi og spionasje, på en måte som åpner for kriminalisering av aktivisme og menneskerettighetsarbeid.
Putin har også iverksatt bestemmelser som tvinger frivillige organisasjoner som deltar i "politisk aktivitet" og som mottar utenlandsk finansiering til å registrere seg som «utenlandske agenter» - et begrep som i Russland er svært nedsettende og dermed bidrar til å sverte frivillige organisasjoner og menneskerettighetsforkjempere.

De nye lovene benyttes for å slå ned på kritiske røster i Russland, og er først og fremst rettet mot den politiske opposisjonen og aktivister fra sivilsamfunnsorganisasjoner. Disse bestemmelsene er i strid med Russlands egen grunnlov og med landets internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og burde derfor oppheves umiddelbart.

Signer Amnestys appell og vær med på å be president Putin om å stanse sitt angrep på sivilsamfunnet i Russland.


Amnesty krever at de russiske myndighetene opphever lover som:
 • Kriminaliserer ærekrenkelse.
 • Begrenser rommet for offentlige protester.
 • Utvider den juridiske definisjonen av "forræderi" og spionasje.
 • Tvinger frivillige organisasjoner til å registrere seg som utenlandske agenter.
 • Gjør "propaganda av ikke-tradisjonelle seksuelle relasjoner mellom mindreårige" til en straffbar handling.
 • Kriminaliserer det å fornærmende de religiøse følelsene til troende.
Hva du kan gjøre:
 • Signer aksjonen! Slutt deg til Amnestys appellbrev som sendes til president Putin.
 • Fortell alle du kjenner om saken! Del den gjerne på sosiale medier, på skolen eller på jobben.
 • Print ut appellbrevet med en underskriftsliste, heng den opp på en felles oppslagstavle og send den til oss eller til Putin selv. Adressen finner du i appellbrevet som ligger til høyre på denne siden. Underskriftslisten finner du her.
 • Skap oppmerksomhet om saken i media og på gaten!
 • Delta på Amnestys alternative OL-åpningsseremonier tirsdag 28. januar.
 • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet!


Bli med å samle underskrifter!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!Ingen fest uten frihet!
Bli med på alternative åpningsseremonier over hele landet 28. januar.OPPDATERING
05.03.2014
Aksjonen er avsluttet. Takk til alle som signerte. 30. januar overleverte Amnesty International 336 412 signaturer til president Putins kontor i Moskva.

25.02.2014
OL2014 er over, men presset mot Putin fortsetter. I dag fikk han tilsendt 1097 postkort!


13.11.2013

I dag har vi sendt inn hele 18.288 signaturer til President Putin. Tusen takk til alle dere som har deltatt i aksjonen! Dere har vært med på å sende et sterkt signal til myndighetene i Russland. Til de av dere som fortsatt ikke har skrevet under, fortvil ikke, aksjonen fortsetter.


INSTRAMMING AV SIVILE RETTIGHETER I RUSSLAND
President Putins tredje presidentperiode er kjennetegnet av en systematisk undergraving av grunnleggende menneskerettigheter som retten til ytrings- og organisasjonsfrihet, og retten til beskyttelse mot diskriminering. Vedtak av nye lover og endringer i eksisterende lovverk har ført til sterke begrensninger på muligheten til å motta og dele informasjon. Det er blitt vanskelig å rette et kritisk søkelys på myndighetenes maktbruk. Sivilsamfunnet strupes.

Du kan lese mer om denne innstrammingen i dette dokumentet, som gir konkret informasjon om loven om forsamlinger, -utenlandske agenter, -begrensninger av internett, -æreskrenkelser, -religionsfrihet og anti-propagandaloven.

Les mer på amnesty.no

Vladimir Vladimirovich Putin

President of the Russian Federation

Ul. Ilyinka, 23

103132 Moscow

Russian Federation

Dear President Putin,

Over the last two years, Russia has passed a series of laws that restrict the rights to freedom of expression, association and assembly. The laws suppress creativity and development of civil society and undermine the legitimate role of human rights organisations in Russia.

I call on you to repeal laws that:
 • re-criminalise libel;
 • restrict public protests;
 • broaden the legal definition of “treason” and espionage;
 • oblige NGOs to register as foreign agents;
 • make “propaganda of non-traditional sexual relations among minors” an offence;
 • criminalise insulting the religious feelings of believers.

I believe that these laws are inconsistent with Russia’s international obligations and its own constitution and must be repealed. I call on you to uphold the freedom of expression, association and assembly in Russia.

Sincerely,