Bilde
AKSJON

Russland: Bolotnaya-aktivister må settes fri!

Aksjonen er avsluttet

Del    
På Bolotnaya-plassen i Moskva ble en lovlig demonstrasjon mot president Putin 6. mai i fjor brutalt stanset av politiet og fredelige demonstranter arrestert. Amnesty anser minst tre av dem for samvittighetsfanger. En er dømt til tvunget psykisk helsevern på livstid.Aksjonen er avsluttet. De tre av aktivistene, Vladimir Akimenkov, Artiom Saviolov og Mikhail Kosenko er nå alle løslatt fra fengsel. Tusen takk til alle som har signert. Amnesty fortsetter å følge med situasjonen for de resterende Bolotnaya-aktivistene og andre samvittighetsfanger i Russland. 
Publisert: 25. okt 2013, kl. 14:10 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:

I kjølvannet av Bolotnaya-demonstrasjonen mot gjeninnsettelsen av Putin, ble hundrevis av mennesker arrestert, mens flere titalls ble varetektsfengslet og tiltalt for voldelige opptøyer. Amnesty International anser tre av aktivistene, Vladimir Akimenkov, Artiom Saviolov og Mikhail Kosenko, som samvittighetsfanger. De ble arrestert for å ha brukt sin ytringsfrihet på fredelig vis.

Siktet for masseopptøyer og vold

De tre deltok aldri i de voldelige opptøyene, men demonstrerte fredelig. Mens Vladimir Akimenkov har relativt lang fartstid som aktivist og aktivt har deltatt i ulike politiske opposisjonsbevegelser, har Artiom Saviolov og Mikhail Kosenko ingen bakgrunn som aktivister. For Artom var Bolotnaya-demonstrasjonen den første politiske markeringen han deltok i.

De tre mennene ble alle varetektsfengslet og senere løslatt, kun for å bli ransakt og fengslet igjen i løpet av kort tid.

Saviolov er nå tiltalt for ulike grader av vold mot statlige tjenestemenn og deltagelse i masseopptøyer. Kosenko ble dømt til tvunget psykisk helsevern for påstått voldsutøvelse den 8. oktober. Dette er skjedd til tross for ulike videopptak som viser at de tre mennene demonstrerte på en fredelig måte.

Slett politiarbeid

Politiets forberedelser til den planlagte og godkjente markeringen på Bolotnaya-plassen var lite tilfredsstillende. Sikkerhetsplanen politiet utarbeidet var ikke i overenstemmelse med standarden for sikring av fredelige forsamlinger. Basert på vitneutsagn og tilgjengelig videomateriale er det kommet frem at sikkerhetsorganiseringen av arrangementet ble endret i siste øyeblikk, uten at arrangørene av demonstrasjonen ble varslet.

I noen tilfeller virker det som om politiet etter mislykkede forsøk på å anholde voldelige demonstranter anholdt fredelige demonstranter mer eller mindre vilkårlig. Det er også rapportert om unødvendig maktbruk fra politiets side.

Forkastelig dom
Saviolov og Kosenko har sittet i varetekt siden juni 2012. Amnesty er bekymret for at de ikke får den medisinske oppfølgingen de trenger. Artiom Saviolov er tiltalt i en ordinær rettsak, mens Mikhail Kosenkos sak har gått separat.

Kosenko pådro seg en hodeskade i militæret og har siden slitt med psykiske problemer, men han er aldri blitt ansett til å utgjøre fare for seg selv eller andre av verken familie eller psykiatere. Etter dommen han mottok 8. oktober risikerer han nå å bli holdt innesperret på en psykisk institusjon på livstid, utelukkende for å ha deltatt i en fredelig demonstrasjon.

Amnesty mener dommen mot Mikhail Kosenko representerer en forkastelig tilbakevendelse til Sovjet-tidens bruk av tvunget psykisk helsevern som en måte å bringe samfunnets kritiske røster til taushet.

Amnesty krever:

  • Mikhail Kosenko må løslates umiddelbart og betingelsesløst.
  • Artiom Saviolov og andre samvittighetsfanger etter Bolotnaya-demonstrasjonen må løslates fra varetekt mens rettssaken deres pågår.
  • Artiom Saviolov og andre samvittighetsfanger må sikres en rask og rettferdig rettsak som gjennomføres i overrenstemmelse med sentrale rettsstatsprinsipper, som blant annet sikrer at bevisbyrden ligger hos påtalemyndighetene.
Hva kan DU gjøre?
  • Signér vårt appellbrev som sendes til Russlands riksadvokat og krev at Mikhail Kosenko og Artem Saviolov løslates og frikjennes.
  • Fortell alle du kjenner om saken! Del den gjerne på sosiale medier, på skolen eller på jobben.
  • Print ut appellbrevet med en underskriftsliste, heng den opp på en felles oppslagstavle og send den til oss eller direkte til de russiske myndighetene. Adressen finner du i appellbrevet som ligger til høyre på denne siden. Underskriftslisten finner du her.
  • Skap oppmerksomhet om saken i media og på gaten!
  • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet!


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
  • Artikkel 20.1: Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

Oppdateringer

29.01.2015
Tilbakeslag for Mikhail Kosenko: som forklart i oppdateringen fra 1. september ble Kosenko løslatt fra psykiatrisk sykehus, men har fortsatt behandlingen poliklinisk, der han har hatt oppmøteplikt én gang i måneden. Hvert halvår skal en domstol avgjøre om denne tvungne psykiatriske behandlingen fortsatt er nødvendig.

23. januar 2015 avgjorde en domstol i Moskva at Kosenkos behandling må forlenges i ytterligere seks måneder, etter anmodning fra det mentale helesesenteret der han er registrert.

Siden han ble løslatt i juli i fjor, har Mikhail Kosenko tatt del i aksjoner til støtte for andre Bolotnaya-aktivister. Vi følger saken.

06.01.2015
Gode nyheter! Etter å ha sont straffen sin har Artiom Saviolov blitt sluppet fri fra straffekolonien i Ryazan-regionen i nærheten av Moskva. Han ble arrestert for å ha deltatt i fredelige protester på Bolotnaya-plassen i Moskva i 2012. Artiom sa: «Jeg er takknemlig med hele mitt hjerte for alle som har støttet meg. Det er det første jeg har lyst til å si. Det var så viktig for meg å vite at det var mennesker som støttet meg der ute. Det ville ha vært mye vanskelige uten deres støtte». Artiom smiler mye og virker frisk og lykkelig, men kan fortelle om forferdelige forhold fra fengselet: «Kulde, sult og umenneskelig behandling er hvordan jeg ville ha beskrevet det med noen få ord».

10.10.2014
Gode nyheter! 8. september ble en av de andre Bolotnaya-aktivistene, Yaroslav Belousov, løslatt etter å ha sonet dommen på to år og tre måneder i fengsel. Ifølge hans advokat håper Yaroslav nå å fortsette sine studier i statsvitenskap ved Moscow State University.

01.09.2014
Den 11.juli ble Mikhail Kosenko skrevet ut fra det psykiatriske sykehuset han befant seg på, en måned etter at domstolen i byen Checkhov godkjente forespørselen om det fra sykehuset. Han vil bli holdt under psykiatrisk tilsyn, men kan bo hjemme. Se Amnestys pressemelding for mer informasjon.

I juli besøkte Mikhail Amnestys kontorer i Moskva. Der fortalte han at han hadde mottatt mange postkort og solidaritetsbrev fra flere land og takket alle som alle som sendte dem. Han husket flere av kortene utenatt, noe som betyr at han leste dem mange ganger.

20.06.2014
Moskva byrett avslo i går anken til de åtte Bolotnaya-aktivistene. Avslaget sender en advarsel til alle som skulle ønske å demonstrere offentlig, og er en ytterligere spiker i kista for ytrings- og bevegelsesfrihet i Russland.

18.06.2014
I morgen er ankehøringen til åtte Bolotnaya-aktivister: Andrey Barabanov, Yaroslav Belousov, Aleksandra Dukhanina (Naumova), Sergey Krivov, Denis Lutskevich, Aleksey Polikhovich, Artiom Saviolov og Stepan Zimin. Aktivistene anket mot dommen som falt 24. februar. De ble da funnet skyldige å ha deltatt i store demonstrasjoner og voldsbruk mot en offentlig tjenestemann. Sju av aktivistene ble dømt til fengselsstraffer, mens Aleksandra Dukhanina fikk en betinget dom. Før straffeutmålingene hadde flere av de dømte allerede sittet rundt ett og et halvt år i varetekt. Amnesty International mener rettsaken var politisk motivert.
13.06.2014
Gode nyheter! En domstol i byen Checkhov utenfor Moskva har godkjent en forespørsel fra det psykiatriske sykehuset der Mikhail Kosenko behandles som sier at han ikke lenger trenger behandling fra sykehuset. Forespørselen sier også at han kan skrives ut fra sykehuset og fortsette behandlingen hjemme. Aktoratet prøvde å motsi beslutningen, men dommeren sto fast ved godkjenningen. Søsteren til Mikhail postet en beskjed på Facebook som takket for all støtte:

"Dear friends,
thank you all so much for your good wishes, help, support and compassion! Unimaginable event happened today: the court ruled that Misha could stay at home and receive "outpatient treatment". This is an outcome of all the efforts and support of great number of people.
I hope that when this court decision comes into force and Misha comes home, he would be able to thank you all himself."


05.05.2014
24. april ble Mikhail Kosenko overført til psykiatrisk sykehus. Ifølge søsteren hans Ksenia, er han nå på sykehus nummer fem i landsbyen Troitskoe, ikke så langt fra en forstad til Moskva.

31.03.2014
I dag har vi sendt 13581 signaturer til statsadvokaten i Russland. Kravene ser du nederst i nettsaken.
26.03.2014
25. mars avviste Moskvas byrett Mikhail Kosenkos anke mot dommen han fikk i Zamoskvoretskiy-retten. Han protesterte mot at han ble funnet skyldig i å ha deltatt i «masseopprør»og for å ha brukt vold mot polititjenestemann. For dette ble han dømt til tvungen psykisk helsevern. Kosenkos advokater ba retten om å stanse straffeforfølgelsen og at sikre at Kosenko får behandling hjemme og ikke på et sykehus. Retten avviste også forsvarerteamets forespørsel om å gjennomføre en ny psykiatrisk undersøkelse av Kosenko. Vi forventer at Kosenko nå blir sendt til et psykiatrisk sykehus.
24.02.2014
Bolotnaya-aktivistene ble i dag dømt til mellom to og et halvt år til fire års fengsel. Flere hundre demonstranter ble arrestert utenfor rettslokalene.

21.02.2014
Bolotnaya-aktivistene er funnet skyldige, men Zamoskvoretsky-domstolen har utsatt straffeutmålingen i rettssaken til mandag 24. februar.

06.02.2014
Amnesty International har blitt informert om at dommen i Bolotnaya-saken vil falle 21. februar, to dager før OL i Sotsji er over. De risikerer 5-6 år i fengsel. Signér aksjonen og hjelp oss med å legge press på Putin!

22.01.2014
Amnesty International har fått informasjon om at aktoratet har bedt om at Atrioum Savolv og Mikhail Kosenko får 5-6 år i fengsel. Aktoratet er sikre på at de nå har bevist deres skyldighet til tross for at «vitnenes» uttalelser er fulle av motsigelser. Forsvaret ber fortsatt om at Savolov og Kosenko løslates. Rettens bestemmelse vil komme i løpet av de kommende ukene.

19.12.2013
Fantastiske nyheter: Amnesty International fikk i dag beskjed om at Vladimir Akimenkov, én av de tre Bolotnaya-aktivistene, er løslatt! Tusen takk til alle som har signert aksjonen og sendt brev til Vladimir i forbindelse med årets Skriv for liv! Dette er en ytterligere bekreftelse på at internasjonalt press nytter! Artioum Savolov og Mikhail Kosenko sitter fremdeles fengslet, og vi fortsetter derfor aksjonen.
04.12.2013
I et intervju erklærte Russlands President Vladimir Putin at Mikhail, Artiom og Vladimir, sammen med resten av de arresterte Bolotnaya-demonstrantene, ikke kvalifiserer for amnesti ettersom de er siktet for voldsforbrytelser. Dette knuser dermed forhåpningene om at mennene ville bli benådet i forbindelse med 20-årsdagsmarkeringen for den russiske grunnloven 12. desember i år.

16.10.2013
Mikhail Kosenko forsvarere anket i dag rettens dom om tvunget psykisk helsevern. Så lenge anken er til behandling, kan den nåværende avgjørelsen ikke trå i kraft, noe som betyr at Mikhail vil forbli varetektsfengslet.
Ifølge en av hans advokater kan det ta opp til to måneder før ankeforhandlingene kommer i gang.

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Send en personlig hilsen på russisk eller eventuelt engelsk til de tre mennene. Du kan fint bruke google translate slik at de får beskjedene på morsmålet sitt. For de tre mennenes skyld, unngå å skrive brev som kritiserer myndighetene i Russland.
Forslag til tekst: “We are thinking of you and fighting for your freedom.”
“My dumaem o Vas I boremsia za Vashu svobodu.”


Brevene sender du til:
Vladimir Georgievich Akimenkov
Pre-trial detention facility SIZO-2 “Butyrka”, 127055, Moscow, ul. Novoslobodskaya, 45

Artiom Victorovich Saviolov
Pre-trial detention facility SIZO-2 “Butyrka”, 127055, Moscow, ul. Novoslobodskaya, 45
INSTRAMMING AV SIVILE RETTIGHETER I RUSSLAND
President Putins tredje presidentperiode er kjennetegnet av en systematisk undergraving av grunnleggende menneskerettigheter som retten til ytrings- og organisasjonsfrihet, og retten til beskyttelse mot diskriminering. Vedtak av nye lover og endringer i eksisterende lovverk har ført til sterke begrensninger på muligheten til å motta og dele informasjon. Det er blitt vanskelig å rette et kritisk søkelys på myndighetenes maktbruk. Sivilsamfunnet strupes.

Du kan lese mer om denne innstrammingen i dette dokumentet, som gir konkret informasjon om loven om forsamlinger, -utenlandske agenter, -begrensninger av internett, -æreskrenkelser, -religionsfrihet og anti-propagandaloven.
Prosecutor General of the Russian Federation

Yurii Yakovlevich Chaika

Prosecutor General’s Office

ul. B. Dmitrovka, d.15a

125993 Moscow GSP- 3

Russian Federation 
Dear Prosecutor General,

I am concerned about the cases of Mikhail Kosenko and Artiom Saviolov, who were arrested following the demonstration at Bolotnaya Square May 6th 2012. Mikhail Kosenko was sentenced to forcible psychiatric treatment on October 8, 2013, whilst Artiom Saviolov's trial is on-going.

I am concerned that the Moscow Zamoskvoretskii Court failed to observe fair trial standards in its ruling against Mikhail Kosenko, and I consider him a prisoner of conscience persecuted solely for the peaceful exercise of his rights to freedom of expression and assembly. I therefore call on you to ensure that Mikhail Kosenko is released immediately and unconditionally.

I further call on you to ensure that fair trial standards are met in the case of Artiom Saviolov. I particularly call on you to ensure the observation of the highest standard of proof “beyond reasonable doubt” during the prosecution of the two cases, and to withdraw your support if these standards of proof fail to be met.

Finally, I urge you to ensure that Artiom Saviolov is released on bail for the duration of the trial, together with all other individuals accused of criminal offences in connection with the events on Bolotnaya Square on 6 May 2012 and who present no risk of absconding, endangering public security or prejudicing the course of justice.

Sincerely,