Bilde
AKSJON

Russland: Anti-homolov må stanses!

Del    
Aksjonen er avsluttet.

Den russiske Dumaen har vedtatt lovforslaget og vi har opprettet en ny aksjon for å hindre at Putin signerer. Dette var saken:

Den 25. januar støttet det russiske parlamentet et nytt kontroversielt lovforslag som vil forby positiv omtale av homofili ovenfor mindreårige. Et stort flertall stemte for forslaget. Lovforslaget må opp til høring tre ganger før det blir formelt vedtatt.
Publisert: 25. Apr 2013, kl. 14:07 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
I Russland har parlamentet nettopp behandlet et lovforslag som vil kriminalisere positiv omtale av homofili overfor mindreårige. Dersom noen bryter loven, vil de risikere å få bot på opp til 500.000 rubler, eller rundt 90.000 norske kroner. Et overveldende flertall av medlemmene i det russiske parlamentet stemte for forslaget da det var opp til votering 25. januar. Loven må stemmes over tre ganger til før den blir formelt vedtatt.

Ingen definisjon
Russisk lov definerer ikke “positiv omtale av homofili”, og lovens forbud kan dermed tolkes vidt. Kriteriet er at barn skal "skånes" for positiv omtale av homofili. Forbudet vil ramme positiv omtale av samkjønnede relasjoner i media og i andre offentlige sammenhenger, og møter og arrangementer i regi av organisasjoner som fremmer rettighetene til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, og som er tilgjengelig for barn.

Angrep på ytringsfriheten
Lovforslaget innebærer et angrep på den grunnleggende retten til ytringsfrihet, og er et brudd på landets internasjonale forpliktelser om å beskytte lesbiske, homofile, bifile og transpersoner mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Hvis forslaget blir vedtatt, vil det føre til ytterligere stigmatisering, trakassering og diskriminering av LHBT-personer. I de russiske regionene hvor tilsvarende anti-propagandalover allerede er vedtatt registrerer Amnesty International at rettighetene til LHBT-personer er blitt begrenset.

Amnesty krever:
 • Parlamentet må avvise forslaget om en ny føderal lov, no. 44554-6, enten i sin nåværende eller som endret form.
 • Russike myndigheter må stanse trakasseringen av LHBT-aktivister.
 • Russiske myndighetere må beskytte LHBT-personer mot diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering og kjønnsidentitet og ivareta retten til ytringsfrihet i samsvar med europeiske- og internasjonale menneskerettighetsstandarder.

Dette kan du gjøre:

 • Signer aksjonen!
 • Spre aksjonen i sosiale media!
 • Skriv brev til myndighetene (adresse finner du i appellbrevet)!
 • Skap oppmerksomhet om saken på nett og i media, på skolen, på jobben og/eller på gaten!
 • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet under.
Underskriftene blir sendt til myndighetene i Russland. Se appellbrevet under "les kravene" øverst på siden.


OPPDATERINGER
21.06.2013

Aksjonen er avsluttet.

23.05.2013
I dag sendte vi brev mot lovforslaget til Dumaen i Russland, med 17 282 signaturer.


Å elske er en menneskerett
Russiske LHBT-aktivister gjennomførte 25. januar en "Kyssemarkering" foran det russiske parlamentet. Demonstrantene ble møtt med verbale motangrep og ble bombardert blant annet med egg – kastet av tilhengere som støtter loven. Politiet skal ha anholdt 20 LHBT-aktivister.

Liknende lover har allerede blitt vedtatt i flere russiske regioner, blant annet Ruazan, Arkangelsk, Kastroma, Novosibirsk, Magadansk, Samara, Bashkortostan, Krasnodar og St. Petersburg.

Amnesty mener:

 • Amnesty viderefører i år kampanjen «Å elske er en menneskerett», som setter fokus på retten til å være den man er, og til å elske den man vil uten å bli utsatt for noen form for forskjellsbehandling eller diskriminering.
 • Amnesty krever beskyttelse mot alle former for diskriminering på bakgrunn av seksuell orintering og kjønnsidentitet, i overenstemmelse med internasjonale menneskerettigheter og Yogyakarta-prinsippene.
 • Amnesty krever avkriminalisering av homoseksualitet, en straffetrettslig forfølgelse av alle former for hatkriminalitet, og et effektivt forebyggende og holdningsskapende arbeid som motvirker fordommer.
Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation 

Sergei Naryshkin

1, Okhotny riad, Moscow 103265 

Russian Federation 

 
Dear Chairman,

I write to you to express my concerns about the Draft Federal Law no. 44554-6. If passed, the law will make "propaganda of homosexuality among minors" an administrative offence in federal law, with fines up to 500.000 roubles.

I urge you to ensure that the Draft Federal Law no. 44554-6 will not pass, either in its current or in any amended form. The bill represents an attack on the fundamental right to freedom of expression, and is a breach of Russia's international obligations to protect lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people from discrimination on the basis of their sexual orientation or gender identity. The law is ostensibly aimed to the protection of children, but will have the effect of restricting the freedom of speech, assosiciation and assembly of LGBTI individuals, including children, -activists and -organisations.

I call on you to protect the fundamental human rights of everyone, regardless of their real or perceived sexual orientation or gender identity, and to protect freedom of expression and assembly, freedom from discrimination and equality before the law, in accordance with European and international human rights law.

Yours sincerely,