Bilde
AKSJON

Palestina: Professor Qatamesh er løslatt!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Den palestinske professoren Ahmad Qatamesh ble fengslet i tre måneder uten tiltale eller dom, kun for å ha brukt ytringsfriheten sin. Nå er han løslatt!
Publisert: 5. jul 2017, kl. 17:29 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Gode nyheter! Den 13. august ble professor Ahmad Qatamesh løslatt fra administrativ forvaring. Da hadde han sonet de tre månedene han ble idømt, og israelske myndigheter forlenget ikke fengslingen slik vi fryktet. Nå er Qatamesh tilbake med familien i Ramallah. Han retter en stor takk til alle som har engasjert seg i saken hans. Les mer her.

Med sin akademiske bakgrunn har Ahmad Qatamesh (67) lenge vært en engasjert samfunnsdebatant, kritisk til både israelske og palestinske myndigheter. I april i år gikk han åpent ut og støttet de rundt 1500 palestinske fangene som sultestreiket i israelske fengsler i protest mot fengselsforholdene. Qatamesh har flere ganger tidligere vært fengslet uten tiltale og dom, og ved to anledninger i 2016 ble han avhørt av israelsk etterretning og advart mot å fortsette sin politiske aktivisme. 

Samvittighetsfange
Amnesty definerer Ahmad Qatamesh som en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for sin fredelige aktivisme og for å ha benyttet seg av sin ytringsfrihet.

Arrestert hjemme av soldater
Den 14. mai ble Qatamesh arrestert i hjemmet sitt av israelske soldater. Den 17. mai ble det gitt ordre om at Qatamesh skulle holdes i administrativ forvaring i tre måneder, og han ble fengslet i Ofre fengselet på Vestbredden. Ordren ble bekreftet av en militær domstol 17. juni. Administrativ forvaring er en fengslingsform som benyttes av israelske myndigheter i de okkuperte palestinske områdene, og som innebærer fengsling uten tiltale og dom. 

Fengslet flere ganger tidligere
Qatamesh er kritisk til Oslo-avtalen. Han har også snakket åpent ut om det palestinske folkets misnøye med lederne sine. I tiden før arrestasjonen var han ofte i debatt på radio og TV. Han har skrevet flere analyser av alternative styreformer mellom palestinere og israelere. Ahmad Qatamesh har flere ganger tidligere vært fengslet uten tiltale og dom. Til sammen har han tilbragt mer enn åtte år i administrativ forvaring. Også tidligere har Amnesty ansett Qatamesh som en samvittighetsfange og aksjonert for løslatelse.

Frykter forverret helsetilstand
Qatamesh ble sist løslatt fra administrativ forvaring i desember 2013. Kona hans forteller at han fikk en skade i indre øre under forrige fengselsopphold som har påvirket balansen hans siden. Skaden kom som følge av røff behandling og manglende medisinsk oppfølging. Han har flere ganger de senere årene mistet bevisstheten på grunn av dette, og kona hans er bekymret for helsen hans. 

Amnesty krever at:
 • Israelske myndigheter umiddelbart og uten betingelser løslater Ahmad Qatamesh og alle andre samvittighetsfanger som holdes i israelske fengsler. 
 • Israelske myndigheter sørger for at Ahmad Qatamesh får tilstrekkelig tilgang til medisinsk oppfølging i påvente av en løslatelse.
 • Israelske myndigheter slutter å benytte seg av administrativ forvaring.
Dette kan DU gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen med familie, venner og bekjente via sosiale medier som Facebook og Twitter!
 • Print ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
Signaturene sendes til den israelske forsvarsministeren, ​Avigdor Liberman.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN: 
 • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres. 
 • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. 

Oppdateringer

17.08.2017
Vi har fått gode nyheter! Den 13. august ble professor Ahmad Qatamesh løslatt fra administrativ forvaring. Da hadde han sonet de tre månedene han ble idømt, og israelske myndigheter forlenget ikke fengslingen slik vi fryktet. Nå er Qatamesh tilbake med familien i Ramallah. Han retter en stor takk til alle som har engasjert seg i saken hans. Les mer her.

11.08.2017
I dag sendte vi 14 084 signaturer til den israelske forsvarsministeren, ​Avigdor Liberman. Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

Bakgrunn


Ahmed Qatamesh er professor i politisk vitenskap. Foto: Privat.

Hva er administrativ forvaring?
Administrativ forvaring er en prosedyre der fanger holdes uten tiltale eller rettssak. Forvaringen kan vare opptil seks måneder, men kan fornyes gjentatte ganger. Under administrativ forvaring blir fangenes rett til en rettferdig rettergang konsekvent brutt. Retten til en rettferdig rettergang er garantert under artikkel 10 i den internasjonale konvensjonen for sivilie og politiske rettigheter.

477 personer i fengsel uten lov og dom
I følge den israelske uavhengige organisasjonen HaMoked, er det 477 personer i israelske fengsler som holds i administrativ forvaring uten tiltale og dom. Tallene er fra juni 2017. Amnesty anser flere av palestinere som holdes i administrativ forvaring som samvittighetsfanger, fengslet utelukkende for å ha benyttet sin ytringsfrihet, forsamlingsfrihet eller organisasjonsfrihet.

 
BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER! 
Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skole! 
 

Les mer på amnesty.no

Minister of Defence

Avigdor Liberman

Ministry of Defence

37 Kaplan Street, Hakirya

Tel Aviv 61909

Israel

 


Dear Minister,

I am deeply concerned about the arrest of Palestinian academic and political commentator Ahmad Qatamesh, who has been held in administrative detention since 14 May 2017. Mr Qatamesh has been held without charge or trial in Ofer Prison. 

Mr. Qatamesh was initially arrested by Israeli soldiers during a pre-dawn raid on his home on 14 May. On 17 May a three-month administrative detention order was issued by the Israeli army’s military commander in the occupied West Bank. According to his lawyer Ahmad Qatamesh’s detention order was confirmed in a hearing on 13 June. Amnesty International believes that Mr. Ahmad Qatamesh is a prisoner of conscience detained solely for his non-violent political activities and writing and to deter activism by other Palestinians.

This is not the first time Ahmad Qatamesh has been a prisoner of conscience or has been held in Israeli prison without charge or trial. In total he has spent more than eight years in administrative detention at the hands of the Israeli authorities. He was last released from administrative detention in December 2013. During his previous detention he suffered damages to his inner ear due to rough treatment and medical neglect. This has had lasting negative effect on his health. 


I urge Israeli authoreties to:
 • immediately and unconditionally release Ahmad Qatamesh, and all other prisoners of conscience held in Israeli prisons;
 • to ensure that Ahmad Qatamesh has prompt access to adequate healthcare and medical treatment, pending his release;
 • to take immediate steps to end the practice of administrative detention.
Sincerely yours,