Bilde
AKSJON

Norge: Norges skitne penger - andres lidelse

Del    
Royal Dutch Shell er den største operatøren i Nigerdeltaet, og Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) har sin største enkeltinvestering i Shell. Amnesty ber finansminister Sigbjørn Johnsen undersøke om de etiske retningslinjene for Oljefondets investeringer blir fulgt.
Publisert: 27. Apr 2012, kl. 09:00 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken
Shell er den største operatøren innen oljeutvinning i Nigerdeltaet og har vært tilstede her de siste 50 årene. Selskapets oljevirksomhet i Nigerdeltaet blir sterkt kritisert fordi det har forurenset jord og vann, og dermed ødelagt livsgrunnlaget til befolkningen og satt deres helse i alvorlig fare.

Ansvarsfraskrivelsen fra Shell har opprettholdt en situasjon hvor de samme menneskerettighetsbruddene begås igjen og igjen. Shell er Oljefondets største enkeltvise egenkapitalinvestering, verdsatt til 30 milliarder kroner. Oljefondet er med dette en av de største eierne i Shell.

Amnestys hovedkontor i London og Amnesty i Norge har funnet det nødvendig å sende et brev direkte til finansminister Sigbjørn Johnsen for å utfordre ham på hvorvidt Oljefondets investering i Shell er i samsvar med Oljefondets egne etiske retninglinjer.

Amnestys syn
Amnesty International og FNs miljøprogram (UNEP) dokumenterer at selskapet over lang tid er ansvarlig for alvorlig miljøødeleggelse som har ødelagt livsgrunnlaget for menneskene i Nigerdelta. Shell gjør ikke det man burde forvente at de skal gjøre innenfor en sannsynlig tidsramme for å redusere risikoen for menneskerettighetsbrudd og miljøødeleggelse.

Hva kan du gjøreBli med å samle underskrifter!


Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.

Skriv en e-post til [email protected] for å få tilsendt aksjons-postkort.

  • I 2009 presenterte Amnesty International rapporten Petroleum, Pollution and Poverty in the Niger Delta om de menneskerettslige konsekvensene av Royal Dutch Shells oljeutvinning i Nigerdelta i Nigeria.
  • I 2011 lanserte UNEP en omfattende rapport om effekten av oljeforurensning i regionen Ogoniland i Nigerdeltaet. Rapporten bekrefter at Shells drift har hatt katastrofal påvirkning på miljøet og menneskerettighetene for de som lever i Nigerdeltaet, men har sluppet unna ansvaret ved å fornekte det i flere tiår.
  • Høsten 2011 presenterte Amnesty sin andre rapport, The True Tragedy: Delays and Failures in Tackling Oil Spills in the Niger Delta, som viser hvordan Shell fortsatt ikke tar de nødvendige forholdsregler for å forhindre og rydde opp i forurensningen.
  • Etiske retningslinjer for Statens Pensjonsfond - Utland

Alle signaturer og postkort vil bli sendt til Finansminister Sigbjørn Johnsen.