Bilde
AKSJON

Norge: La Maria Amelie få bli!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Maria Amelie har valgt å gi papirløse et ansikt gjennom boken sin og ulike opptredener i det norske samfunnet. Nå er hun tvangsreturnert til Russland.
Publisert: 13. Jan 2011, kl. 14:46 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken
Maria Amelie ble tatt med på flukt fra Kaukasus av sine foreldre da hun var 12 år gammel. Etter å ha fått avslag på asylsøknaden i Finland flyktet de videre til Norge og søkte asyl da Amelie var 16 år. Etter avslaget fra norske myndigheter bestemte foreldrene seg for å gå under jorden.

Igår ble hun pågrepet av åtte sivilkledde politimenn utenfor Nansenskolen. Nå står hun i fare for å bli tvangsreturnert til Russland.

Amnestys krav
Amnesty krever at norske myndigheter vurderer hennes sak på bakgrunn av at det lovbruddet hun har begått ikke var hennes eget voksne valg og at hun har en sterk tilknytning til Norge. Det må finnes en øvre grense for hvor lenge barn kan leve i Norge som såkalt ulovlige før de automatisk får lovlig opphold.

Les hele appellbrevet

Hva kan du gjøre?
Du kan støtte Maria Amelie ved å


OPPDATERING
24.01.11:
Amnesty beklager på det sterkeste at Maria Amelie er blitt returnert til Russland.
Hun er nå i en prosess for å skaffe seg russiske papirer for deretter å kunne søke om arbeidstillatelse i Norge. Amnesty vil fortsette å følge saken hennes.

20.01.11: I dag har vi leverte 851 underskrifter til Justisministeren. Fortsett å signer appellen og hjelp oss å spre aksjonen. Vi kommer løpende til å overlevere underskrifter til norske myndigheter: La Maria Amelie få bli!

19.01.11: Demonstrasjonstog for papirløse fra Youngstorget til Stortinget. Lørdag 22. januar kl 13.00

18.01.11 Politiets utlendingsenhet har nå besluttet å anke kjennelsen til Høyesterett. Fortsett å signer aksjonen.

17.01.11: Lagmannsretten har besluttet at Maria Amelie skal settes fri. Les avgjørelsen fra Lagmannsretten. Fortsett å signer aksjonen og krev at hun får bli i Norge.

17.01.11: Markering utenfor Justisdepartementet kl. 17.00 i dag.

17.01.11: Vi er på vei opp til Justisministeren med 4025 underskrifter. Fortsett å signer appellen og hjelp oss å spre aksjonen. Vi kommer løpende til å overlevere underskrifter til norske myndigheter: La Maria Amelie få bli!

15.01.11: Markering utenfor Trandum, hvor Maria Amelie sitter arrestert. Busser fra Jernbantorget ved Tigern kl 12:30.

14.01.11: Vi er på vei opp til Justisministeren med 23 500 underskrifter nå. Fortsett å signer appellen og hjelp oss å spre aksjonen. Vi kommer løpende til å overlevere underskrifter til norske myndigheter: La Maria Amelie få bli!

Les hele appellbrevet med Amnesty begrunnelse

Les mer om papirløse på Papirløs-kampanjens nye nettsider www.papirlose.no
Kampanjen er et felles initiativ mellom Amnesty og flere andre norske organisasjoner

Les mer på amnesty.no

Justisdepartementet

Postboks 8005 Dep,

0030 Oslo

Til JustisministerenLa Maria Amelie få bli i Norge!

Vi reagerer med sjokk og avsky på arrestasjonen og den planlagte utsendelsen av Maria Amelie.

Maria Amelie ble tatt med på flukt av sine foreldre da hun var 12 år gammel. Etter å ha fått avslag på asylsøknaden i Finland flyktet de videre til Norge og kom hit da Amelie var 16 år. Etter avslaget her bestemte foreldrene seg for å gå under jorden.

Med andre ord er det slik at foreldrene til Amelie har tatt de valgene som bryter norsk lov for henne mens hun var mindreårig. Siden har Amelie fortsatt å leve i denne gråsonen etter at hun ble voksen. Noe annet kan ikke være å forvente av et menneske som har vært på flukt siden hun var et barn, og som hadde knyttet sterke bånd i og til Norge. Hennes situasjon i dag er en konsekvens av de valg hennes foreldre gjorde da hun var barn, og slik sett kan man si at Barnekonvensjonens prinsipp om ”barnets beste” har en tilbakevirkende kraft som bør ha gyldighet i vurderingen av Maria Amelies sak i dag.

Et viktig kriterie i Utlendingsloven i vurderingen av en persons grunnlag for å få opphold i Norge er om personen kan sies å ha en sterk tilknytning til riket. Det er veldokumentert at Maria Amelie som følge av å ha levd i Norge i mer enn 8 år, har tatt sin utdannelse og har all sin jobberfaring i landet, og har knyttet sine sterke sosiale netteverk her uten tvil må sies å ha sterk tilknytning til Norge.

Maria Amelies sak er et soleklart eksempel på at det må finnes en øvre grense for hvor lenge barn kan leve som såkalt ulovlige før de automatisk får lovlig opphold. Vi mener at Amelie fyller dette kravet selv om noen av barneårene på flukt ble tilbrakt i Finland. Det er i Norge hun har slått rot, delvis i barne- og delvis i voksenlivet Det er her hun må få bli!

Maria Amelie har også valgt å gi de såkalt ulovlige et ansikt gjennom sin bok og sine ulike opptredener i det norske samfunnet. Det burde myndighetene gi henne honnør for. I stedet har hennes mot og hennes arbeid for at andre, kanskje flere tusen mennesker, som lever som henne skal bli synlige og tatt på alvor medført en skremmende arrestasjon og innesperring.

Hun har stått åpent frem og vært lett tilgjengelig for norske utlendingsmyndigheter til samtaler og møter, dersom de hadde ønsket det. Isteden besluttet Justisdepartementet at utlendingspolitiet skal gjennomføre en aksjon som gir sterke assosiasjoner til regimer der det individuelle rettsvernet ikke står sterkt. Åtte sivilkledde politimenn sto onsdag kveld klare og tok Marie Amalie med seg i det hun går ut på trappen for å ta en rask luftepause i forbindelse med et foredrag hun holdt på Nansenskolen.

Vi mener at dette er unødvendig maktbruk og en uakseptabel praksis overfor fredelige, tilgjengelige og samarbeidsvillige personer.

Statssekretær Pål Lønseth mener at det ikke er så viktig å diskutere hva vi i Norge skal gjøre med de såkalt ulovlige som lever her. Begrunnelsen for det er at det ikke er noen krise i systemene rundt dem. Norge har verken krise i utlendingsforvaltningen eller i det svarte arbeidsmarkedet, så da kan visst regjeringen trygt gi blaffen i menneskene det gjelder.

En bedre illustrasjon på den manglende menneskeligheten i denne regjeringens flyktning-, asyl- og innvandringspolitikk skal man lete lenge etter. Glem menneskene, så lenge systemene fungerer, er budskapet.

Vi krever at norske myndigheter vurderer hennes sak med utgangspunkt i hennes sterke tilknytning til Norge. Gjør de det, bør de komme fram til ett resultat: Maria Amelie må få bli i Norge.

Med vennlig hilsen