Bilde
AKSJON

Nigeria: Dømt til døden for ran

Aksjonen er avsluttet

Del    
Moses Akatugba ble dømt til døden for å ha ranet til seg tre telefoner da han var 16 år. I fengselet ble han grovt torturert av både den nigerianske hæren og politiet. Oppdatering 03.06.2015: Fantastiske nyheter! Forrige uke ble Moses benådet av guvernør Udaghan og nå er han løslatt! Tusen takk for all engasjement i denne saken - det nytter!
Publisert: 10. Apr 2014, kl. 12:43 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
16 år gamle Moses Akatugba ble arrestert i november 2005 av den nigerianske hæren. Han ble dømt for å ha ranet til seg tre telefoner, en mindre pengesum og annet kommunikasjonsutstyr.

Moses har beskrevet at han ble skutt i hånden og banket opp av soldater under arrestasjonen. Han ble anholdt i en militærleir der soldater banket ham opp når han ikke kunne identifisere et lik. Etter å ha blitt overført til politistasjonen i Epkan opplevde han ytterligere tortur og mishandling. Moses fortalte til en menneskerettighetsforkjemper at politiet angrep ham med batonger og macheter. Politimennene dro ut tå- og fingernegler med tang og tvang ham til å signere tilståelsesdokumenter ferdigskrevet av politiet.

Moses vet, og setter stor pris på, at Amnesty og andre engasjerer seg i saken hans. - Jeg har ikke ord for å beskrive min takknemlighet, skrev Moses i et brev i sommer.

Moses var akkurat ferdig med eksamner på videregående da han ble arrestert. Mange av klassekameratene hans har studert ved universiteter og annen høyere utdanning. Moses drømmer selv om å studere medisin etter hans fars ønsker.
Etter åtte år i fengsel ble Moses dømt til døden ved henging. Dommen var utelukkende basert på informasjon innhentet under tortur. Politietterforskeren med ansvar for saken møtte heller aldri i retten for å avgi vitneforklaring. Under rettsaken mot Moses forsøkte forsvaret å få gjennomslag for en etterforskning av anklagene om at Moses ble torturert av politimennene. Moses fikk aldri mulighet til å vitne i retten om torturen han gjennomgikk i militærleiren og i fengselet. Idag får familien hans komme på besøk to ganger i måneden mens han sitter og venter på henrettelsen. Moses sier selv at han er uskyldig.

Internasjonal rett fastsetter at barn som er under 18 år ved begått lovbrudd skal ikke bli dømt til døden. Amnesty International er i mot dødsstraff i et hvert tilfelle, under en hver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål.
Amnesty International:
  • Krever at det åpnes en uavhengig etterforskning av anklagene om at Moses Akatugba ble utsatt for tortur etter arrestasjonen i november 2005.
  • Krever at dødsdommen til Moses blir omgjort
  • Krever at Moses mottar oppreisning dersom det viser seg at han ble torturert og mishandlet av politimennene.
  • Krever at politiet i Nigeria slutter å bruke tortur som metode for innhenting av informasjon.
Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter med hashtagen #StopTorture!
  • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
Signaturene sendes til guvernøren i Delta State i Nigeria.


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Artikkel 11.1: Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Moses Akatugba

Oppdateringer

03.06.2015
Moses er løslatt! Takk for all hjelp til å legge press på nigerianske myndigheter i denne saken - det har vært helt avgjørende! Moses sier: “I am overwhelmed. Amnesty activists are my heroes.”

28.05.2015
Moses er benådet av guvenør Uduaghan og kommer til å bli løslatt i løpet av få dager. Takk for alle som har bidratt med signaturer og brev, og til alle som deltok i våre aksjoner i sosiale medier!

20.05.2015
Fredag 29. mai går guvernøren av så vi må presse han til å hedre forpliktelsene sine før det! Bli med på 24-timers aksjon i sosiale medier fredag 22. mai:

FACEBOOK
Seven months ago, Governor Uduaghan pledged to help Moses if his appeal was removed. As this has now happened, join our urgent call asking Governor Uduaghan [link navnet til FB-siden til guvernøren] to save Moses' life #StopTorture

Skriv på Guvernørens Facebook-side:
Seven months ago, you pledged to help Moses Akatugba. Now that his appeal has been withdrawn, Moses' life is in your hands #StopTorture

TWITTER:
Moses Akatugba, tortured into 'confessing' at 16 and on death row. @euduaghan Moses' life is in your hands #StopTorture

29.04.2015
I dag har Moses bursdag. Det er snart 10 år siden han ble arrestert som 16-åring. Vi har sendt ytterligere 7149 signaturer til guvernøren i Delta State, Dr. Emmanuel Uduaghan i dag, samt bursdagskort og solidaritetsbrev til Moses. Tusen takk til alle som engasjerer seg i saken hans!

27.02.2015
Tirsdag 3. mars mobiliserer vi til aksjon på sosiale medier for Moses. Denne dagen er årsdagen for første gang Moses møtte i retten. Vi henvender oss direkte til Emmanuel Uduaghan, guvernøren i Nigerdeltaen. Vårt krav er at han respekterer sin forpliktelse til å undersøke saken til Moses og til å møte advokaten hans så fort som mulig. Guvernøren har enda ikke svart på brevene Amnesty eller advokaten har sendt ham. Det holder ikke! Bli med på aksjon og krev at saken etterforskes på en ordentlig måte, og at dødsdommen mot Moses oppheves.
Forslag til twittermelding:
Moses, tortured into 'confessing' at 16. @euduaghan meet with his lawyer to help #StopTorture
Forslag til Facebook-tekst:
For fem måneder siden lovte Udughan, guvernøren i Nigerdeltaen, å hjelpe Moses. Han ble dømt til døden ved henging for et ran han angivelig gjorde som 16-åring. Dommen var utelukkende basert på informasjon som Moses ga da han ble torturert av hæren og politiet. Guvernøren har enda ikke gjort som han lovet. Bli med og krev at guvernøren møter Moses’ advokat #StopTorture

14.10.2014
Det er viktig å opprettholde presset på guvernøren i Niger Delta. Vil du bidra? Da kan du sende en mail til guvernøren på [email protected]. Her er forslag til tekst, men du står fritt til å formulere din egen e-post.

"Dear Governor, we continue to call on you to commute Moses Agatukba's death sentence and institute an independent investigation into his allegations of torture by the police in Delta State, Moses was a minor at the time of the alleged crime and should never have been sentenced to death"

02.10.2014
Guvernøren uttalte i går at Moses sin sak er oppe for en ankedomstol og at han derfor ikke kan gjøre noe med saken, men må la prosessen gå sin gang. Vi ser likevel på dette som et positivt tegn fordi han både hendviser til Moses sin unge alder, og at det ikke er hans motvilje som gjør at Moses ikke blir løslatt nå. Vi vil fortsette aksjonen vår som krever at dødsdommen til Moses blir omgjort og oppfordrer alle til å holde presset oppe!

30.09.2014
I dag ble det sendt inn 4978 nye signaturer til nigerianske myndigheter. Takk til alle som har signert!

19.09.2014
I går lanserte Amnesty International rapporten "Nigeria: Welcome to hell fire" om tortur og annen mishandling i Nigeria.

18.09.2014
I dag sendte Amnesty International Norge 25538 signaturer til nigerianske myndigheter. Takk til alle som har bidratt med sin signatur på nett og på gaten! Vi fortsetter aksjonen og sender inn signaturer fortløpende. Del gjerne aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under.

10.07.2014
Moses har skrevet et brev fra fengselet hvor han takker alle for støtten - Les brevet her!

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftsliste og ta den med på jobb eller skole!

STOPP TORTUR
I mai 2014 lanserer Amnesty en verdensomspennende kampanje mot tortur. Les mer og aksjonér for å stanse tortur
amnesty.no/stopptortur Kampanjen Stopp tortur fokuserer på tortur og annen mishandling utført av statlige tjenestemenn under alle former for forvaring. Amnesty krever at alle regjeringer får på plass og praktiserer slike beskyttelsesmekanismer mot tortur, og mener at dette er nøkkelen til løsning.

SEND SOLIDARITETSKORT
Moses trenger støtte og ville blitt veldig glad for solidaritetskort. Du kan sende kortet til denne adressen:
Human Rights, Social Development and Environmental Foundation
(Moses Akatugba)
P.O. Box 1800,
Diobu
Port Harcourt
Rivers State
Nigeria
BAKGRUNN
Straffefrihet for tortur og annen mishandling forblir et alvorlig problem i Nigeria. Saker der tortur er påført av sikkerhetsstyrkene blir sjeldent etterforsket og mangel for respekt for grunnleggende menneskerettigheter og rettsikkerhet er en stor del av problemet. Nigeriansk politi mangler i tillegg de økonomiske ressursene for å kunne gjennomføre effektive etterforskninger av tortursaker.
FNs Spesialrapportør for tortur forklarte i 2007 at tortur er en iboende del av hvordan politiet i Nigeria fungerer, men 7 år senere er det lite som har endret seg.
Rundt 1000 mennesker er idag dømt til dødsstraff i Nigeria. I juni 2013 ble 4 mennesker henrettet i Benin fengsel uten at familiene ble informert. Alle de fire hadde pågående ankesaker og myndighetene brøt internasjonal rett da de ble henrettet i påvente av bestemmelse fra ankedomstolen.
His Excellency Dr. Emmanuel Uduaghan

Governor of Delta State

Office of the Governor

Government House

Asaba

Delta State

Nigeria
Your Excellency,

When Moses Akatugba was only 16 years old he was arrested and tortured. He reports being beaten by the police, shot in the hand, and hung for hours at the station. Under torture he had to sign a confession agreeing that he was involved in an armed robbery.
I call on you, the Governor of Delta State, to commute Moses Akatugba's death sentence.
I urge you to institute an independent investigation into Moses Akatugba’s allegations of torture by the police in Delta state
Yours sincerely,