Bilde
AKSJON: Iran

Myndighetene forsøker å knekke dem

Aksjonen er avsluttet

Del    
Signer aksjonen for å kreve at ekteparet Arash Sadeghi og Golrokh Irae løslates, og at Arash får den medisinske hjelpen han trenger for å berge livet.
Publisert: 16. Mar 2017, kl. 13:41 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Den iranske menneskerettighetsforkjemperen Arash Sadeghi soner en straff på 15 års fengsel for sitt fredelige menneskerettighetsarbeid, blant annet mot dødsstraff.

Sultestreiket for sin kjære

Fra oktober 2016 til januar 2017 sultestreiket han i 72 dager i protest mot fengslingen av kona Golrokh Ebrahimi Iraee. Hun er dømt til tre og et halvt års fengsel for å ha skrevet en upublisert fortelling om straffemetoden steining. Sadeghi lovet å sultestreike helt til kona hans ble løslatt. Løftet holdt han, men han ble svært svekket av sultestreiken og situasjonen hans blir stadig verre ettersom den iranske revolusjonsgarden fortsatt nekter ham nødvendig medisinsk hjelp.

Kjemper mot dødsstraff

Arash Sadeghi er dømt for å ha "truet rikets sikkerhet". Dommen lister opp mer enn 50 fredelige handlinger som legges til grunn. Blant annet hans deltagelse i en fredelig demonstrasjon mot fengslingen av menneskerettighetsforkjemper Narges Mohammadi, kritiske poster på Facebook om massehenrettelsen av politiske fanger i Iran på 1980-tallet og for fredelige deltagelse i en kampanje mot dødsstraff.

Hørte kona rope om hjelp

Arash Sadeghi og Golrokh Ebrahimi Iraee ble arrestert samtidig den 6. september 2014. De ble begge fengslet i Evin-fengslet i Teheran, i en avdeling som er styrt av Revolusjonsgarden. Sadeghi ble holdt i isolasjon i 6 måneder før han ble løslatt mot kausjon. Han har fortalt hvordan han ble torturert og ydmyket under dette første fengselsoppholdet. Han ble utsatt for belteslag, kvelning, seksuell ydmykelse og trusler om at kona, som han hørte rope om hjelp i cellen ved siden av, ville bli henrettet.

Urettferdig rettssak

Arash Sadeghi ble fremstil for en revolusjonsdomstol i mai og juni 2015, og dømt til fengselsstraff etter en urettferdig rettssak der advokaten som skulle representere ham i retten ble presset til å trekke seg. Den 7. juni 2016 startet Sadeghi soningen av dommen.

Straffes av revolusjonsgarden

Fengslingen av ekteparet fikk stor nasjonal og internasjonal oppmerksomhet i desember 2016, noe som førte til at myndighetene løslot Golrokh Ebrahimi Iraee mot kausjon 3. januar 2017. Når oppmerksomheten rundt saken stilnet tok Revolusjonsgarden i bruk nye metoder for å straffe dem. Blant annet lovet de Sadeghi medisinsk hjelp dersom Iraee returnerte frivillig til fengsel, og de hindrer fortsatt Høyesterett i å gjennomgå saken til paret på nytt ved å trenere overføringen av sakspapirene fra Revolusjonsdomstolen. Den 22. januar ble Iraee på nytt arrestert og fengslet av Revolusjonsgarden.

En form for tortur

Helsetilstanden til Sadeghi er svært kritisk. Han har alvorlige problemer med nyrer, respirasjon og blodtrykk. Et blødende magesår og store smerter i mageregionen gjør at han ikke kan ta til seg fast føde. Ifølge legene har han et prekært behov for sykehusinnleggelse. Påtalemyndighetene skal ha beordret overføring til sykehuset, men Revolusjonsgarden blokkerer overføring. Det at Sadeghi nektes medisinsk behandling under disse forholdene er å betrakte som tortur.

Amnesty krever at:
 • Arash Sadeghi og Golrokh Ebrahimi Iraee blir løslatt umiddelbart og uten betingelser da de er samvittighetsfanger fengslet utelukkende på bakgrunn av sitt fredelige menneskerettighetsarbeid.
 • Iranske myndigheter slutter å straffe Arash Sadeghi ved å nekte ham medisinsk hjelp og at de umiddelbart sørger for at han får medisinsk hjelp utenfor fengselet.
 • Iranske myndigheter sørger for en uavhengig etterforskning av torturen Arash Sadeghi har vært utsatt for, og at de ansvarlig straffes uten å ty til dødsstraff.
Det DU kan gjøre:
 • Signér aksjonen!
 • Hjelp oss å spre saken
 • Del aksjonen på Facebook og på Twittera
 • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen!
Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani, med kopi til den iranske ambassaden i Oslo.


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
 • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

30.04.2018
Vi avslutter denne aksjonen, men har opprettet en ny aksjon for Golrokh Iraee og Atena Daemi her.

26.02.2018
Både Arash Sadeghi og Atena Daemi har avsluttet sine sultestreiker. I den forbindelsee sa Daemi følgende:

Jeg avslutter sultestreiken for å holde meg i livet slik at jeg kan fortsette å være en torn i øyet på fienden​ min.

Golrokh har fortsatt sin sultestreik. Fengselsmyndighetene har sagt at de vil overflytte kvinnene tilbake til Evin-fengselet så snart de "ber om unskyldning for det de har gjort". Kvinnene sier at de aldri kommer til å be om unskyldning for en forbrytelse de ikke har begått.

14.02.2018
Den 24. januar ble Sadeghis kone, Golrokh Ebrahimi Iraee, og Atena Daemi - en annen fengslet menneskerettighetsforkjemper - begge flyttet fra Evin-fengselet til det beryktede Shahr-e Rey-fengselet der voldsdømte kvinner soner under umenneskelige forhold. De er begge i fare for tortur og annen mishandling. Den 27. januar påbegynte Arash Sadeghi en sultestreik for å protestere mot flyttingen av de to kvinnene. Fra 3. februar har også Golrokh og Atena sultestreiket.

Arash Sadeghi er fortsatt svært syk og legene har lenge påpekt at han trenger langvarig spesialistbehandling på sykehus. Den iranske revolusjonsgarden blokkerer fortsatt for sykehusinnleggelsen som et ledd i straffen mot ham.

22.08.2017
Arash Sadeghi nektes fortsatt overføring til sykehuset på tross av de alvorlige helseproblemene han lider under.

Sadeghi er en av flere som omtales i Amnestys ferske rapport om den intensiferte forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere i Iran: Caught in a web of repression: Iran's human rights defenders under attack

29.03.2017
I dag har vi sendt 16 885 signaturer til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani, med kopi til Irans ambassadør til Norge, Mohammad Hassan Habibollahzadeh. Tusen takk til alle som har signert!

Det er dessverre ingen oppdateringer i saken til Sadeghi og han har fortsatt akutt behov for medisinsk hjelp.

Bakgrunn

Da Golrokh fikk vite at mannen hennes sultestreiket for å få henne løslatt, skrev hun dette brevet til ham fra fengselscellen:

Desember, 2016:
Du er ikke langt borte fra meg, bare bak disse murveggene, hvor du kjemper motdøden. Jeg har ikke hørt noe fra deg, men jeg er fullt klar over at du risikerer livet for å rope ut om urettferdigheten vi har blitt utsatt for.

Husk at dagene vi har lengtet etter vil komme. Du må overleve slik at vi kan se frihetens soloppgang ved morgengry på disse dagene.

Min kjæreste Arash, din bestemthet er beundringsverdig.Du må overleve, fordi jeg elsker deg mer enn jeg elsker å kjenne på friheten.BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

 • Signer aksjonen for Golrokh Ebrahimi Iraee her.
 • Signer aksjonen for Narges Mohammadi her.
Head of the Judiciary

Ayatollah Sadegh Larijani

c/o Public Relations Office

Number 4, Deadend of 1 Azizi

Above Pasteur Intersection

Vali Asr Street

Tehran

Iran 

 

Your Excellency

I am deeply concerned about the situation of prisoner of conscience and human rights defender Arash Sadeghi, who is critically ill and is being subjected to torture by Revolutionary Guard officials who are blocking his access to urgent medical care outside Evin prison. He is currently suffering from respiratory problems and a stomach ulcer that has led to internal bleeding, abdominal pain and digestive complications.

Arash Sadeghi is serving a 15-year prison sentence for peacefully exercising his right to freedom of expression, association and assembly. The court verdict cited over 50 peaceful human rights activities as “evidence” of his involvement in “actions against national security". They include: participation in peaceful gatherings protesting the detention of human rights defender Narges Mohammadi and the 2014 execution of Gholamreza Khosravi Savadjani;

Arash Sadeghi’s trial was grossly unfair; it consisted of two brief sessions in May and June 2015 before a Revolutionary Court in Tehran. He had no legal representation during his trial; the first lawyer was put under pressure by intelligence officials to withdraw from the case, and the second was barred from reading the court files and eventually representing him.

By denying Arash Sadeghi necessary medical care he is being punished for staging a 72-day hunger strike between October 2016 and January 2017, in protest at the imprisonment of his wife Golrokh Ebrahimi Iraee, who is also a human rights defender.

I urge the Iranian authorities to:

 • Release Arash Sadeghi and Golrokh Ebrahimi Iraee immediately and unconditionally, as they are prisoners of conscience, imprisoned solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association and assembly through their human rights work;
 • Stop using the denial of medical care as a form of additional punishment against Arash Sadeghi and ensure that he is immediately granted access to specialized medical care outside prison;
 • Investigate those responsible for denying Arash Sadeghi medical care, which amounts to torture given his medical needs, and bring them to justice in proceedings that meet international fair trial standards.


Thank you for your attention to this serious matter.

Sincerely,