Bilde
AKSJON

Myanmar/Burma: Løslat alle samvittighetsfanger!

Del    
Aksjonen er avsluttet.

Det store flertallet av samvittighetsfanger er nå løslatt og det er en demokrati- og forsoningsprosess i landet.Dette var saken:

Over 650 fanger ble løslatt i Burma i løpet av 2011, mange av dem var samvittighetsfanger. Til tross for denne positive utviklingen mener Amnesty at det fremdeles befinner seg flere hundre samvittighetsfanger i Burma. Krev at de løslates!

Publisert: 6. jul 2012, kl. 11:00 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken
Amnesty har aksjonert for løslatelsen av samvittighetsfanger i Burma i over 20 år. Opphevelsen av husarresten til Aung San Suu Kyi representerer et av høydepunktene i dette arbeider. Til tross for den positive utviklingen i 2011 er politiske fengslinger fremdeles et høyst aktuelt problem i Burma.

Amnesty mener det befinner seg flere hundre samvittighetsfanger i Burma, mange av dem fengslet for sine politiske ytringer. I tillegg finnes det et ukjent antall fanger som ikke er oppført på noen fangelister. Disse er gjerne fra områder med etniske minoriteter, mindre byer eller landsbyer. Disse menneskene er i fare for å ende som glemte fanger som ingen vet noe om.

Amnestys krav
Amnesty krever at myndighetene i Burma setter i verk arbeidet med å kartlegge alle fanger i Burma, hvorfor de ble arrestert og dømt. Selv enkelte embedsmenn har uttalt at et slikt arbeid er meget nødvendig.

For å sikre troverdighet til dette arbeidet, bør både FN og representanter for sivilsamfunnet inkluderes i en slik prosess. Denne kartleggingen bør gå lenger tilbake i tid enn den eldste gjernværende samvittighetsfangen på den eksisterende listen, og dette må gjennomføres i alle landets fengsler, inkludert områder med etniske minoriteter.

Om kartleggingen fører til at flere politiske fanger avdekkes, må de stilles for retten i en rettferdig rettssak som tilfredsstiller internasjonale standarder eller bli løslatt umiddelbart og betingelsesløst.


Hva kan du gjøre?
  • Signer aksjonen!
  • Fortell alle du kjenner om saken!
  • Skap oppmerksomhet om saken på nett og i media, på skolen, på jobben og/eller på gaten!
  • Fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet!


Bli med og samle underskrifter!

Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole, eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.

OPPDATERINGER
29.10.2012

I dag ble 6366 signaturer sendt til innenriksministeren i Burma. Vi har tidligere sendt inn 11380 signaturer, og fortsetter å sende inn appellene fortløpende!

Bli med på folkefesten: Møt Aung San Suu Kyi

Aye Aung ble fengslet i 1998 og dømt til 59 års fengsel for å ha ledet fredelige demonstrasjoner blant studentene.

Khun Kawrio aksjonerte fredelig mot folkeavstemingen mot den nye grunnloven. For det ble han arrestert og dømt til 39 år i fengsel.

Khin Kyi ble arrestert da han delte ut løpesedler i 2008, og ble dømt til 15 års fengsel.

Les mer på amnesty.no

Lt Gen Ko Ko,

Ministry of Home Affairs

Office No. 10

Nay Pyi Taw

Republic of the Union of Myanmar

 
Dear Minister,

I welcome the release of some 650 political prisoners in Myanmar between 17 May 2011 and 13 January 2012. However, we are concerned that many prisoners of conscience are still behind bars. Amnesty International defines prisoners of conscience as those who are detained solely for their political, religious or other conscientiously held beliefs, ethnic origin, sex, colour, language, national or social origin, economic status, birth, sexual orientation, or other status, who have not used or advocated violence or hatred. I am concerned that many prisoners of conscience remain imprisoned, including Aye Aung held in Kale prison, Khin Kyi aka Zin Min Aung held in Bago prison and Khun Kawrio held in Myingyan prison. They should be set free immediately and unconditionally.

Amnesty International regards political prisoners as individuals who have been imprisoned on account of their political activity, even if they committed or advocated violence. I am concerned that many political prisoners have been subjected to trials which fell far short of international fair trial standards.

As there are discrepancies in the numbers of political prisoners who are named in various lists, I call on the government to urgently initiate a mechanism to review the cases of prisoners in Myanmar in order to determine the true reason why they were arrested and imprisoned. Some officials and many civil society representatives in Myanmar have agreed that the government needs to initiate such a review.

To ensure public confidence in this review mechanism, it should be established with assistance from the United Nations and with appropriate civil society participation. This review process should go well beyond even the longest of the outstanding political prisoner lists and be carried out in every prison, including in all the ethnic minority areas.

Once the review mechanism confirms that a person is a political prisoner, they should be promptly charged with an internationally recognised criminal offence and tried in proceedings that fully comply with international fair trial standards, or released.

Yours sincerely,