Bilde
AKSJON

Myanmar: Fra protest til fengsel

Aksjonen er avsluttet

Del    
Studentaktivist Lin Htet Naing risikerer 6 år og 6 måneders fengsel for å ha deltatt i organiseringen av de fredelige studentprotestene i Myanmar. OPPDATERING 8. APRIL 2016: Lin Htet Naing og Phyoe Phyoe er løslatt! 
Publisert: 5. nov 2015, kl. 10:46 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
I mars i år deltok en rekke studenter i protester mot den nye utdanningsloven i Myanmar. Loven ble vedtatt uten konsultasjon med studentene. Protestene var organisert av ABFSU (All Burma Federation of Student Unions), hvor Phyoe Phyoe Aung er generalsekretær og Lin Htet Naing har en sentral rolle.

Studentene som deltok i demonstrasjonene ble møtt med vold fra politibetjenter og flere ble arrestert. Lin Htet Naing, også kjent som James, organiserte samme dag en mot protest mot volden studentene ble utsatt for.

Etter protesten utstedte politiet en arrestordre mot Lin, og han gikk i dekning.

Den 3. november, da Lin satt på bussen, ble han anholdt av politiet. Han var ettersøkt for sin rolle i studentprotestene.

Det var usikkert hvor Lin befant seg etter at han ble arrestert. Det ble først gjort klart hvor Lin var da han ble stilt for retten den 4. november. Etter rettsaken ble han overført til Insein fengsel.

Lin er anklaget for å delta i ulovlig protest, fortsett en ulovlig protest med viten om at den har blitt oppløst, opptøyer og hisse opp publikum til å begå straffbare handlinger mot staten eller den offentlige ro.

Fra protest til fengsel
Lin er en samvittighetsfange, kun fengslet for å ha brukt sin forsamlingsfrihet. Lin er gift med Phyoe Phyoe, som også er samvittighetsfange. Begge har tidligere vært arrestert grunnet deres aktivisme.

Lin Htet Naing, Phyoe Phyoe Aung, Kyaw Ko Ko og Nandar Sitt Aung er alle medlemmer av ABSFU. De har alle hatt sentrale roller i å organisere studentprotestene. Mer enn 100 studenter ble arrestert den 10. mars. Noen har blitt løslatt mot kausjon, men det er fortsatt 50 studenter som er fengslet i Tharawaddy fengsel.

Studenter er ikke de eneste som fengsles i Myanmar. Flere menneskerettighetsforkjempere og aktivister sitter bak lås og slå etter å ha kritisert, demonstrert eller protestert mot myanmarske myndigheter. Myndigheten gjør sitt ytterste for å kneble kritiske røster i landet.

Amnesty krever at:
  • Myndighetene i Myanmar løslater Lin Htet Naing, Phyoe Phyoe Aung og alle andre studenter som er fengslet. De er alle samvittighetsfanger, kun fengslet for å deltatt i en fredfull protest
  • Myndighetene sikrer at Lin Htet Naing ikke blir torturert eller mishandlet
  • Lin Htet Naing ikke overføres til et avsidesliggende fengsel og at han for kontakte sin familie og advokat jevnlig
  • Myndigheten i Myanmar endrer de lovene som innskrenker ytrings- og forsamlingsfrihet, slik at lovverket ikke bryter internasjonale menneskerettighetskonvensjoner
Dette kan du gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Fortell de du kjenner om aksjonen! Del den gjerne på Facebook og Twitter.
  • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!
  • Signér aksjonen for Phyoe Phyoe, konen til Lin Htet Naing!
Signaturene sendes til Thein Sein, presidenten i Myanmar

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 19. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
  • Artikkel 20. 1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

Oppdateringer

08.04.2016
Flere titalls studenter ble løslatt i Myanmar i dag, blant dem er Lin Htet Naing. Vi kommer tilbake med mer informasjon.

07.04.2016
Htin Kyaw fra Nasjonalligaen for demokrati (NLD) er ny president i Myanmar, vi retter derfor kravene våre mot ham.

17.02.2016
Lin Htet Naing og kona hans Phyoe Phyoe Aung kan nå se hverandre en gang i uken fordi de deltar på rettsmøter hvor begge er anklaget. Bilder av paret sammen kan sees her.

29.01.2016
Lin Htet Naing, hans kone Phyoe Phyoe og studentaktivist Nandar Sit Aung har blitt siktet for et ekstra forhold knyttet til forsamlingsloven. De risikerer opp til seks måneders fengsel for å demonstrere uten tillatelse. Det neste rettsmøte deres er 4. februar.

Bakgrunn

"Land of make believe"
Myndighetene i Myanmar fortsetter å fengsle aktivister og menneskerettighetsforkjempere som bruker sin ytrings- og forsamlingsfrihet. Amnesty International er bekymret for de mange lovene som innskrenker friheten til fri ytring og forsamling. Myndigheten gjør sitt ytterste for å kneble kritiske røster. I oktober publiserte Amnesty en rapport om hvordan myndighetene i Myanmar har forsterket undertrykking og forfølgelse de to siste årene.

Amnesty fortsetter å motta rapporter på de forferdelige fengselsforholdene i Myanmar, som bryter FNs standard for behandling av fanger. Det er bekymringsverdig at fangene mangler tilgang til medisinsk behandling, rent drikkevann, næringsrik mat og vann for å vaske seg.

Phyoe Phyoe + Lin Htet Naing= sant
Phyoe Phyoe og Lin Htet Naing er gift. De møttes i 2006, på universitet i Yangon.
Begge studentaktivistene er nå fengslet etter at de var med på studentprotestene i mars i år. Lin Htet Naing skrev et rørende brev om sin kone før han ble fengslet. Les brevet her.


BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skole!
Thein Sein,

President of the Republic of the Union of Myanmar,

President Office, Office No.18,

Nay Pyi Taw,

Republic of the Union of Myanmar 
Your Excellency,

I am writing to express my concern regarding the case of Lin Htet Naing. His is a prominent student unionist and member of the Central Executive Committee of the All Burma Federation of Student Unions (ABFSU).

After almost eight months in hiding, Lin Htet Naing was arrested on 3 November by Special Branch police on a bus in Yangon, Myanmar’s largest city. His arrest relates to a peaceful protest he organized on 10 March in Yangon against the violent dispersal of a student march earlier that day in Letpadan, Bago Region. After the protest on 10 March the police issued an arrest warrant against him and he went into hiding.

Following his arrest, his whereabouts remained unknown up until midday on 4 November when he was brought before the Kamayut Township Court in Yangon. He was later transferred to Insein prison where he is currently held. He has been charged with taking part in an unlawful assembly (Article 143 of the Penal Code), joining or continuing an unlawful assembly knowing it has been dispersed (Article 145 of the Penal Code), “rioting” (Article 147 of the Penal Code), and inciting the public to commit offences against the State or the public tranquillity (Article 505(b) of the Penal Code). He faces up to six years and six months’ imprisonment. His next court hearing will be on 5 November.

I am calling on the Myanmar authorities to immediately and unconditionally release Lin Htet Naing, Phyoe Phyoe Aung and all the other students detained simply for their peaceful protests.

I am urging you to ensure that pending his release, Lin Htet Naing is not tortured or otherwise ill-treated, nor transferred to a remote prison, has regular access to family members and a lawyer of his choice and is provided with any medical treatment that he may require.

Lastly, I am calling on you to repeal or else amend all laws which unlawfully restrict the rights to freedom of expression and peaceful assembly, to comply with international human rights law and standards.

This would reassure thousands of concerned world citizens like me that your country is still on a road towards genuine political reform and respect for human rights.

Sincerely