Bilde
AKSJON

Malawi: Annies liv er i konstant fare

Aksjonen er avsluttet

40 605 signerte denne aksjonen

Del    
I Malawi blir mennesker med albinisme jaktet på, bortført og drept fordi kroppsdelene deres blir sett på som lykkebringende. Krev at myndighetene får en slutt på disse brutale angrepene!
Publisert: 26. sep 2016, kl. 13:24 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
 Annie Alfred er 11 år og bor i landsbyen Bangwe i Malawi med foreldrene sine. Hun liker å leke med vennene sine og drømmer om å bli sykepleier når hun blir stor.
 
Annie er født med albinisme. Det betyr at hun mangler pigmenter i øyne, hud og hår. De som har albinisme sliter gjerne med en rekke helseutfordringer som for eksempel lysømfintlighet, svaksynthet og økt risiko for hudkreft. Det gjør at mennesker med albinisme ofte må ta en rekke grep for å beskytte seg mot solen og kompensere for dårlig syn. Det antas at mellom 7 000 – 10 000 mennesker lever med albinisme i Malawi.
 
I Malawi er Annie og alle andre som lever med albinisme i konstant livsfare på grunn av overtro. Mange blir bortført og henrettet i rituelle drap fordi man tror bein og kroppsdeler kan bringe lykke og rikdom. Overtroen er dessverre utbredt. Bare i det første halvåret av 2016 ble det rapportert om seks slike drap. Det er til og med tilfeller der barn med albinisme har blitt drept av sine egne familiemedlemmer. Retten til liv og retten til sikkerhet brytes kontinuerlig for mennesker med albinisme i Malawi.

Mangler reell beskyttelse
Presidenten i Malawi har fordømt drapene, og uttalt at han vil støtte kampen for å forbedre livene og sikkereheten til mennesker med albinisme. Dessverre har ikke dette blitt fulgt opp med effektive tiltak. Svært få mennesker blir arrestert for drapene, og de få som har blitt arrestert har enten blitt frifunnet eller fått milde straffer.
 
Det er et akutt behov for at malawiske myndigheter kommer på banen, med handling og ikke bare med ord. Myndighetene svikter oppdraget sitt, og menneskene med albinisme betaler prisen. Dette er et spørsmål om liv eller død.
 
Det haster også øke kunnskapen om albinisme og å sørge for at mennesker med albinisme ikke lengre blir forfulgt eller utsatt for andre former for diskriminering. Misforståelser om smittsomhet fører til at mennesker med albinisme også opplever å bli utestengt fra samfunnet. Mange avbryter utdanningen sin, og lever i stor fattigdom.

Amnesty krever at:
  • Myndighetene i Malawi gjør alt de kan for å forhindre alle former for diskriminering og vold mot mennesker med albinisme. De må sette igang tiltak som gir beskyttelse mot angrep, bortføringer og drap, inkludert synlige politipatruljer for å hindre angrep.
  • Myndighetene i Malawi etterforsker alle angrep, bortføringer og drap av mennesker med albinisme, at de ansvarlige stilles for retten i rettferdige rettssaker, og at de skyldige får en straff som er i samsvar med alvorlighetsgraden i forbrytelsen.
Signaturene sendes til presidenten i Malawi,  ​professor Arthur Peter Mutharika.

Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
Del følgende beskjed på Twitter:

Take action! Stop ritual murders & discrimination against people with albinism @APMutharika #StopTheKilling #W4R16


 

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 2: Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse eiendom, fødsel eller annet forhold.
  • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Oppdateringer

04.07.2017
Vi avslutter nå underskriftsaksjonen for Annie Alfred og mennesker med albinisme i Malawi. Amnesty har gitt uttrykk for sine krav til myndighetene i landet, og vil fortsette å følge saken tett. Tusen takk til alle dere som har signert og engasjert dere i denne aksjonen! Bare i Norge ble det samlet inn mer enn 43 000 signaturer for Annie Alfred.

Den 13. juni var det International Albinism Awareness Day og Amnesty kom med denne pressemeldingen som dessverre er en dyster påminnelse om et fortsatt sviktende system for straffeforfølgelse av de uhyrlige angrepene på personer med albinisme. Senest 28. mai ble en ti år gammel gutt bortført av 10 men da han dro på besøk etter invitasjon fra slektninger, siden har ingen sett ham. 

03.02.2017
Ved utgangen av 2016 hadde politiet i Malawi registrert 107 tilfeller av angrep og drap på mennesker med albinisme. 35 av sakene har blitt straffeforfulgt, 43 er fortsatt under etterforskning, og 18 drapssaker er fortsatt under behandling i retten. Mennesker med albinisme i Malawi fortsetter å leve i frykt for angrep og drap. Mange av barna som er i skolealder går fortsatt ikke på skolen i frykt for sine liv. Gravplyndring av gravene til personer med albinisme fortsetter, og verbal trakassering er fortsatt utbredt.  

24.01.2017
I dag har vi sendt 1247 solidaritetsbrev, kort og tegninger til Annie Alfred og Association of People with Albinism in Malawi (APAM). Vi vet at slike støtteerklæringer betyr enormt mye for den som mottar disse. Kortene, tegningene og brevene er laget av barn, ungdom og voksne over hele landet i forbindelse med ulike Skriv for liv arrangement. Det har kommet inn så utrolig mye fint. Tusen takk alle sammen!

18.01.2017
I september 2016 signerte Malawis president lovendringer som skal sørge for strengere straffer for bortføring og drap av mennesker med albinisme. Loven er enda ikke implementert.

Bakgrunn

Les rapporten til Amnesty fra juni 2016: We are not animals to be hunted or sold.

Les rapporten til Al-Jazeera fra 2017: Killed for their bones. Denne er basert på flere av personsakene fra Amnestys rapport.

 

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

President of the Republic of Malawi

His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika          

Office of the President and Cabinet

Private Bag 301

Capital City      

Lilongwe 3

Malawi 
Your Excellency,

I am writing to express my grave concern about the reported attacks, abductions and ritual killings of people with albinism in Malawi. People with albinism live under constant fear of threats to their lives.

I am particularly shocked to learn that by the end of 2016, 107 cases of attacks and killings of people with albinism were recorded with the police in Malawi.

Malawi has an obligation under International Law to protect the right to life and security of persons. The constitution of Malawi prohibits discrimination of any persons in the enjoyment of human rights.

I therefore call on you to show your commitment to ending the attacks by taking all necessary steps in your power to address violence and discrimination against people with albinism.

I urge you to ensure that people with albinism are protected from attacks for example by identifying areas particularly susceptible to attacks and improving visibility of police there and by giving the police resources to adequately investigate crimes related to albinism. The perpetrators of these gross human rights violations must be brought to justice in accordance with fair trial processes.

I further call on you to establish public education initiatives to tackle the harmful superstitious beliefs perpetuating attacks on people with albinism.

Finally, I request that you support the special needs of people with albinism, such as free sun screen and appropriate educational facilities.
 
 
Yours Sincerely