Bilde
AKSJON

Kamerun: Tre års fengsel for homo-date

Del    
Tekstmeldinger mellom Jean-Claude Roger Mbede og en annen mann om et møte var fellende bevis da Mbede ble dømt til 3 års fengsel for homoseksualitet i 2011. Send brev til Kameruns president Paul Biya, og krev at dommen oppheves!Den 10. januar kom de triste nyhetene: Jean Claude er død. Se mer informasjon om dødsårsaken under "oppdateringer". 
Publisert: 17. des 2012, kl. 11:30 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:

Jean-Claude Roger Mbede ble arrestert 2. mars 2011 for "homoseksualitet og forsøk på homofili" av forvsrasdepartementetssikkerhetstjeneste, etter å ha blitt angitt av en mannlig bekjent. Vedkommende hadde vist politiet tekstmeldinger han hadde fått fra Jean-Claude Roger Mbede, og hadde også fortalt politiet hvor de to hadde avtalt å møtes.

Den 28. april 2011 ble Jean-Claude Roger Mbede funnet skyldig for homofili og dømt til tre års fengsel. Han har siden vært holdt fengslet i Kondengui fengselet i Kameruns hovedstad Yaoundé.

Seksuelle relasjoner mellom personer av samme kjønn er kriminalisert i Kamerun. Seksjon 347a i den kamerunske straffeloven lyder: ”Den som har seksuelle relasjoner med en person av samme kjønn skal straffes med frihetsberøvelse fra seks måneder til fem år, og med en bot fra 20,000 til 200,000 kamerunske franc ”, mellom 180 og 1800 NOK.

Den 16. juli 2012 ble Jean-Claude Roger Mbede innvilget midlertidig frigivelse av lagmannsretten i Yaoundé. Dagen etter ble han løslatt fra Kondengui sentralfengsel mot kausjon.

Etter å ha fått ankeforhandlingene sine utsatt gjennom nesten ett et helt år, ble dommen på 3 års fengsel mot Jean-Claude opprettholdt i Yaunde Lagmannssrett. Siden har Jean-Claude ligget i skjul, for å unngå fengselsdommen mot ham. Amnesty jobber nå for å få dommen mot Jeam-Claude Roger Mbede frafalt, og mot hans arrestasjon.

Jean-Claudes adovakter er nå i gang med å anke inn hans domfellelse for landets høyesterett.


Amnesty krever:

  • Kamerunske myndighetene må oppheve dommen mot Jean-Claude Roger Mbede.
  • Myndighetene må beskytte Jean-Claude Roger Mbede mot angrep fra offentlige tjenestemenn eller alminnelige borgere.
  • Myndighetene må sikre at Jean-Claude Roger Mbede ikke utsettes for rettslig eller annen trakassering.
  • Kamerunske myndigheter må avkriminalisere homoseksualitet, i overensstemmelse med bestemmelsene i de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene som Kamerun har signert.

Det du kan gjøre:

  • Signer aksjonen!
  • Spre aksjonen i sosiale media!
  • Skriv brev til myndighetene (adresse finner du i appellbrevet)!
  • Skap oppmerksomhet om saken på nett og i media, på skolen, på jobben og/eller på gaten!
  • Og fortell andre hva du har gjort i kommentarfeltet under.

Underskriftene blir sendt til presidenten i Kamerun.


Jean-Claude Roger Mbede

Bli med å samle underskrifter!
Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.
HOMOSEKSUALTITET I AFRIKA
I følge menneskerettighetene skal ingen diskriminiseres på bakgrunn av sin seksualitet. Likevel er homoseksualitet fortsatt kriminalisert i 38 afrikanske land. Over det siste tiåret har det desverre også vært en tendes til ytteligere kriminalisering av LHBTI-personer i Afrika sør for Sahara, med en påleggelse av strengere straffer og en utviding av omfanget til eksisterende lover.


OPPDATERINGER
10.01.2014

Den 10. januar kom de forferdelige nyhetene: Jean Claude er død. I juli 2013 ble Jean-Claude operert for kreft, og ble innlagt på sykehuset igjen i desember 2013. Da han kom ut av sykehuset i desember flyttet han tilbake til fødebyen i sin. I følge vitner ble Jean-Claude tatt med til nabobygden av foreldrene sine, hvor han ikke fikk medisinsk oppfølging. Helsen hans skal dag for dag ha forverret seg, inntil han døde den 10. januar.

01.10.2013
Tusen takk til alle som har deltatt og fortsetter å delta i denne viktige aksjonen. I dag har Amnesty International oversendt 6431 underskrifter til myndighetene i Kamerun! Men fortsett gjerne og skrive under dersom du ikke allerede har gjort det!

07.06.2013
Jean-Claude Roger Mbede lever fortsatt i skjul, men fortsetter med sine studier. Det er ingen nyheter om saken hans kommer opp i høyesterett.

17.12.2012
Ankeretten besluttet å opprettholde dommen på tre års fengsel. Amnesty International er opprørt over ankerettens vedtak, og oppfordrer myndighetene i Kamerun om å gjøre om på ankerettens beslutning, og å sikre landets innbyggere nødvendig beskyttelse mot diskriminering og hatkriminalitet på grunn av antatt eller reell seksuell orientering eller kjønssidentitet. Rettens vedtak er anket til høyesterett.

04.12.2012
Ankesaken til Jean-Claude ble avholdt 19. november 2012, men ingen beslutning ble tatt i saken. Dommeren har utsatt dette.

20.09.2012
Ankesaken er igjen blitt utsatt. En av advokatene til Jean-Claude, Maitre Michel Togue, har informert om at den nye datoen er satt til 19. november. Vi fortsetter å sende inn underskrifter!

30.08.2012
Ankesaken som opprinnelig skulle vært den 20. august er utsatt. Dette er begrunnet med at denne dagen er en offentlig høytidsdag. Jean-Claude Roger Mbede har informert oss om at den nye datoen for ankesaken er satt til 17. september 2012.

16.07.2012
Jean-Claude Roger Mbede ble midlertidig løslatt mot kausjon fram til behandlingen av ankesaken 20. august. Det er uvisst om ankedomstolen vil dømme ham til videre fengsel, eller om han vil bli endelig løslatt. Fortsett å send appeller til presidenten!

25.05.2012
Den planlagte høringen i saken til Jean-Claude Roger Mbede er nå utsatt til 04. juni. Fortsett å sende appeller og spre saken!

02.01.2012
Ytterligere tre menn er blitt dømt til fengsel i fem år for homoseksualitet. To av dem befinner seg i fengsel, mens den tredje rømte etter å ha blitt løslatt på kausjon. Amnesty krever at de blir løslatt umiddelbart!

His Excellency Paul Biya

President of the Republic of Cameroon

Office of the President

P.O. Box 100

Yaounde

Camerun

Your Excellency,


I welcome the provisional release of Jean- Claude Roger Mbede, who was sentenced to three years imprisonment on April 28th 2011 solely because of his sexual orientation.

I call on you to quash Jean-Claude Roger Mbede’s sentence.

I urge you to protect Jean-Claude Roger Mbede from physical or psychological attacks by government officials or by members of the public, and to ensure that he is not subjected to any further judicial or other harassment

I also urge you to repeal Section 347a of the Penal Code, which criminalizes sexuality between consenting adults, in accordance with Cameroon’s obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and the African Charter on Human and Peoples’ Rights.

Sincerely,