Bilde
AKSJON

Israel: Stopp trakasseringen av Vanunu!

Del    
Mordechai Vanunu har vært utsatt for overvåkning og underlagt restriksjoner som begrenser hans bevegelsesfrihet siden 2004. Krev at trakasseringen stopper!

 
Publisert: 15. Apr 2013, kl. 10:45 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:

Mordechai Vanunu er en israelsk fredsaktivist og tidligere atomtekniker. I 1986 gjorde han Israels utvikling og besittelse av kjernefysiske masseødeleggelsesvåpen kjent for allmennheten. Dette førte til at Vanunu fikk 18 år i fengsel, av disse tilbrakte han de første 11 årene på isolat.

Siden løslatelsen i 2004 har han blitt trakassert av israelske myndigheter. Han er blant annet underlagt forbud mot å snakke med utlendinger og mot å forlate Israel. Disse restriksjonene bryter med retten til ytrings- og organisasjonsfrihet, og bevegelsesfrihet.

Forbudet mot å forlate landet har hindret Mordechai Vanunu i å leve med sin adoptivfamilie i USA. Restriksjonen holder ham fanget i Israel, og er en stor påkjenning både fysisk og mentalt.

I 2007 ble Vanunu dømt til seks måneders fengsel for å ha snakket med utenlandske journalister, og for i 2004 å ha forsøkt å dra til Bethlehem for å delta på en julegudstjeneste der. Dommen ble senere redusert til tre måneders fengsel. I 2009 ble Vanunu atter en gang arrestert for å ha snakket med en utlending.

Israelske myndigheter hevder at innskrenkningen av Vanunus frihet er nødvendig for å unngå at han avslører flere hemmeligheter om landets atomprogram, og de har siden løslatelsen i 2004 fornyet restriksjonene hver sjette måned.

Mordechai Vanunu har gjentatte ganger uttalt at han ikke sitter med noe mer informasjon enn det som kom ut for 26 år siden, og både han og advokaten hans understreker at disse opplysningene dessuten er utdatert i dag.

Mordechai Vanunus advokat opplyser at restriksjonene nok en gang er blitt forlenget til 10. september 2012.

Amnestys krav
Amnesty krever at:

  • militærordren som pålegger Vanunu restriksjoner må annulleres.


Hva kan du gjøre:OPPDATERING:

17. juni 2014:

Israelsk høyesterett har idag avvist anken om å oppheve forbudet mot å forlate Israel.


Bli med å samle underskrifter!
Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.SISTE NYTT:

21.05.2014

Amnesty International ber israelske myndigheter om å heve reiseforbudet, slik at Mordechai Vanunu kan delta på et seminar i regi av Amnesty i Storbritannia. Innenriksministeriet avslo søknaden, men den ble anket til høyesterett. Det er ventet at israelsk høyesterett behandler anken i løpet av neste uke.

21.4.2014

Ti år etter at Mordechai Vanunu sonet ferdig fengselsdommen sin tar israelske myndigheter fortsatt hevn mot ham gjennom stadig mer absurd trakassering.

2.1.2014

Mordechai Vanunus anke mot forlengelsen av restriksjonene mot ham er blitt avslått, melder Harstat tidende.

19.12.2013
Behandlingen av Vanunus anke er utsatt. Anken skulle behandles i høyesterett 16. desember, men er nå utsatt til 25. desember.

26.11.2013
Advokaten til Mordechai Vanunu har anket fornyelsen av restriksjonene mot Vanunu, og fikk svar fra statsadvokaten i oktober. Svaret fokuserer på Vanunus brudd på restriksjonene han er ilagt, og spesielt på hans omgang med utenlandske (ikke-israelske) statsborgere.

Mordechai Vanunu har blitt tatt med til politistasjonen minst tre ganger siden restriksjonene mot ham ble fornyet i mai 2013. Der har han blitt avhørt om sine møter med utlendinger og om han viste at dette var mot restriksjonene han er i lagt, noe han har innrømmet og stått for. Staten fremhever i sitt svar til advokaten også Vanunu har hatt kontakt med utlendinger gjennom sin blogg. Brevet fra statsadvokaten frehever at adferden til Vanunu, som nevnt overnfor, viser en mangelfull respekt for loven. Tilsynelatende som en reaksjon på dette problemet, vurderer den israelske hærens hjemmefront kommando å øke restriksjonene ovenfor Mordechai Vanunu, inkludert å forby ham fra å gå inn i bilene og boligene til utenlandske diplomater. Amnesty Internationals anser alle restriksjonene mot Vanunu som vilkårlige, og mener at å bryte disse derfor ikke utgjør noen grunn til yttligere straff.

Vanunus anke vil behandles i Israels høyesterett 16. desember i år.


05.07.2013
Mordechai Vanunu er til stadighet utsatt for trakassering av politiet fordi han har snakket med utenlandske statsborgere. Blant restriksjonene Vanunu er pålagt er blant annet å møte med ikke-israelske statsborgere, noe som krenker hans rett til forsamlingsfrihet.

04.06.2013
Restriksjonene Mordechai Vanunu er underlagt ble 28. mai 2013 forlenget med ett år.

30.04.2013
Restriksjonene Mordechai Vanunu er underlagt skal opp til ny vurdering søndag 5. mai.

Du kan sende en e-post eller en fax til den israelske justisministeren Tzipi Livni (fax nr. +972 2 628 7747, +972 2 628 86 18, +972 2 646 63 57 eller e-post: [email protected] eller [email protected].)

Forslag til tekst:
Dear Minister,

I am contacting you because I am concerned about Mordechai Vanunu's rights. Please ensure that the restrictions that violate his rights to freedom of movement, association and expression are not imposed on him when his case is being discussed on Sunday 5. May.

Sincerely yours,

17.12.2012
Israelske myndigheter har på ny forlenget forbudet Vanunu er underlagt mot å snakke med utlendinger og mot å forlate Israel. Disse restriksjonene bryter med retten til ytrings- og forsamlingsfrihet.

04.07.2012
10698 signaturer ble i dag oversendt justisministeren i Israel. Signaturer oversendes fortløpende!


14.10.2011
6. oktober avslo Israels høyesterett Vanunus anke om at restriksjonen mot han skulle oppheves.

08.08.2010
Mordechai Vanunu ble løslatt etter 11 uker i isolasjon. Han takket Amnesty og alle våre medlemmer for alt arbeid med saken hans, og ba om at vi fortsetter å legge press på israelske myndighetene for å få opphevet restriksjonene han er underlagt.

LES OGSÅ
Mordechai Vanunu vinner menneskerettighetspris

Les mer på amnesty.no

Deputy Attorney-General Shai Nitzan

Ministry of Justice

29 Salah ad-Din Street, P.O. 49029

Jerusalem 91010, Israel 


Dear Mr Shai Nitzan,

I am writing to raise the case of Mordechai Vanunu.

I am concerned about the military order that imposes arbitrary restrictions upon him which are contrary to international law, particularly the International Covenant on Civil and Political Rights, which Israel has ratified.

I am further concerned about the fact that Vanunu has been sentenced to six months' imprisonment for breaching this order, by exercising his rights to freedom of expression and association, and pointing out that if he were imprisoned he would be considered a prisoner of conscience.

I hereby urge you to advise the government to lift all the restrictions imposed on Mordechai Vanunu, which arbitrarily stop him from fulfilling his rights to freedom of expression, assembly and movement, and to ensure that the military order that imposes arbitrary restrictions upon him is annulled.

Finally I call on you to overturn the jail sentence against Mordechai Vanunu.

Yours sincerely,