Bilde
AKSJON

Israel: Stopp administrativ forvaring - saken er avsluttet

Del    
Den palestinske aktivisten Khader Adnan har sultestreiket siden 18. desember 2011, i protest mot at israelske myndigheter fengslet ham uten tiltale eller rettssak.
Publisert: 17. Feb 2012, kl. 15:35 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken
Khader Adnan ble arrestert 17. desember 2011 i sitt hjem på den okkuperte Vestbredden. Han startet sultestreiken dagen etter, for å protestere mot mishandlingen han ble utsatt for av Israel Security Agency (ISA).

10. januar 2012 ble han gitt fire måneders administrativ forvaring, ordren ble underskrevet av en militærsjef. Forvaringen varer til 8. mai, men kan bli fornyet på ubestemt tid.

Administrativ forvaring er en prosedyre der fanger holdes uten tiltale eller rettssak. Forvaringen kan vare opptil seks måneder, men kan fornyes gjentatte ganger. Under administrativ forvaring blir fangenes rett til en rettferdig rettergang konsekvent brutt.
Retten til en rettferdig rettergang er garantert under artikkel 14 i den internasjonale konvensjonen for sivilie og politiske rettigheter.

Khader Adnan er nå på et sykehus nord i Israel. Etter mer enn 60 dager på sultestreik, advarer leger om at hans liv er i overhengende fare. Han er fortsatt i forvaring, lenket fast til sykesengen, og konstant voktet av væpnede.

Khader Adnan er en av 309 palestinere som i dag holdes i administrativ forvaring av israelske myndigheter, inkludert en mann som er holdt i over fem år, og 24 mdlemmer i Palestinas lovgivende råd. Hundrevis av andre palestinske fanger og innsatte sultestreiker sammen med Khader Adnan.

Amnestys krav
Amnesty International krever at israelske myndigheter skal:

  • Umiddelbart løslate Khader Adnan og andre palestinere som er holdt i administrativ forvaring, med mindre de er tiltalt for internasjonale gjenkjennbare straffbare forhold, og stilt for retten i full overensstemmelse med internasjonal standard for rettferdig rettergang.
  • Stoppe bruken av administrativ forvaring, som bryter retten til rettferdig rettergang.
  • Sikre at fanger blir behandlet menneskelig til alle tider, og at ingen fanger straffes for sin beslutning om å sultestreike.

Hva kan du gjøre
Du kan støtte Khader Adnan ved å

OPPDATERINGER
Torsdag 19. april 2012
Det nytter!

Khader Adnan ble løslatt 17. april, han hadde da tilbrakt fire måneder i administrativ varetekt. 66 av disse dagene sultestreiket han i protest mot behandlingen han fikk i fengselet. Etter løslatelsen skal han være ved god helse og takket alle som aksjonerte for han. Amnesty vil fortsette å aksjonere mot bruken av administrativ forvaring. Tusen takk til alle som sendte appeller!

Torsdag 23. februar 2012
Khader Adnan har avsluttet sin sultestreik etter 66 dager. Han er nå overført til et sykehus, hvor han er lenket fast til sengen og under konstant overvåking.

Ifølge legen er han så svekket etter sultestreiken at livet hans fortsatt er i fare.

Myndighetene i Israel hevdet den 21. februar at de ikke vil forlenge den administrative varetekten med mindre det skulle dukke opp noe de kaller "avgjørende" bevis.

Fortsett å spre aksjonen!
Military Judge Advocate General

Brigadier General Danny Efroni

6 David Elazar Street

Hakirya, Tel Aviv, Israel

Dear Judge Advocate General,

I call the Israeli authorities to:

• Immediately release Khader Adnan and other Palestinians held in administrative detention, unless they are promptly charged with internationally recognizable criminal offences and brought to trial in full conformity with international fair trial standards;

• End the use of administrative detention, which violates the right to a fair trial;

• Ensure that detainees are treated humanely at all times, and that no detainees are punished for their decision to go on hunger strike.

Yours sincerely,