Bilde
AKSJON

Iran: Peyman er reddet fra galgen!

Aksjonen er avsluttet

Del    
I mai ba vi dere om å signere aksjonen for å stanse henrettelsen av Peyman Barandah som skulle henrettes ved henging for en forbrytelse han ble siktet for bare 15 år gammel. Nå har vi fått fantastiske nyheter. Henrettelsen er stanset!
Publisert: 2. Mai 2017, kl. 15:54 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Siste nytt 13.06.2017: Vi har fått fantastiske nyheter. Henrettelsen av Peyman Barandah er stanset! Familien hans har lykkes med å samlet nok "blodpenger" til at offerets familie har løst ham fra dødsdommen. Vi har for øyeblikket ingen detaljer utover dette, men aksjonen avsluttes da han ikke lenger står i fare for å bli henrettet. Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

Dette er saken:
Det var i 2010 at Peyman Barandah ble pågrepet og siktet for et knivdrap. I 2012 ble han dømt til døden. Han sier selv han er uskyldig. Nå har iranske myndigheter varslet familien til Peyman Barandah om at han vil bli henrettet onsdag 10. mai. Familien har fått beskjed om at de kan redde livet hans ved å betale offerets familie 5,5 milliarder Iranske Rial i «blodpenger» innen 5. mai. Dette tilsvarer ca. 1,5 millioner kroner og er så godt som umulig for familien å samle inn. I Iran kan en person løses fra en dødsdom dersom offerets familie sier seg villige til å motta «blodpenger».

Skulle henrettes i april
Allerede 9. april i år trodde forberedte den nå 22 år gamle Peyman Barandah seg på å dø. Han ble hentet av fengselsvakter som dekket til hodet hans med en hette og varslet om at han skulle henrettes. Senere på dagen fikk han et siste møte med familien sin. Hender og føtter var bundet og han fikk snakke med familien med en glassvegg mellom dem. Deretter ble han satt i isolasjon i 48 timer før han fikk vite at henrettelsen var utsatt for å gi familien tid til å skaffe «blodpenger».

Dømt til døden uten bevis
Peyman Barandah ble pågrepet etter et masseslagsmål mellom en gruppe ungdommer. En av ungdommene døde etter knivstikking og Peyman Barandah ble siktet for drapet. Retten mente han ikke kunne bevise sin uskyld. Rettssaken brøt med internasjonale rettslige prinsipper for behandling av mindreårige. Det var ingen eksperter på mindreårige i retten og Peyman Barandah møtte advokaten sin først under rettssaken. Etter arrestasjonen i august 2012 ble han holdt i langvarig isolasjon uten tilgang til advokat eller familie. I følge han selv ble han torturert og jevnlig banket opp i denne perioden. Påstandene om tortur og mishandling ble ikke gransket i rettssaken mot ham.

Hevder henrettelsen er Guds vilje
I 2013 ble det gjort en endring i den iranske straffeloven. Endringen sier at en ungdomsforbryter kan få sin dødsdom omgjort dersom han ikke var mentalt moden nok til å forstå konsekvensene av sine handlinger da forbrytelsen skjedde. Peyman Barandah har derfor i følge iransk straffelov rett til å få sin sak gjenopptatt. Det har imidlertid vist seg at flere høyesterettsdommere omgår dette rettsprinsippet. Høyesterettsdommeren i saken til Peyman Barandah er en av disse. Han skal ha sagt følgende til familien: «Dødsdommen er Guds og Profetens vilje og må gjennomføres. Ingen kan gjøre noe med det.»

Brudd på barnekonvensjonen
Irans behandling av mindreårige lovbrytere som er dømt til døden er et brudd på den internasjonale barnekonvensjonen som forbyr henrettelse av personer som var under 18 da forbrytelsen fant sted. Den psykiske belastningen det er sitter på dødscelle i årevis med stadig redsel for å bli ført til galgen, er dessuten å betrakte som grusom og umenneskelig behandling. 

Amnesty krever at:
  • Iranske myndigheter umiddelbart stanser henrettelsen av Peyman Barandah og sørger for at dødsdommen mot ham omgjøres, og at han får en ny og rettferdig rettssak uten bruk av dødsstraff og som er i tråd med rettsprinsipper for mindreårige.
  • Iranske myndigheter foretar en snarlig og uavhengig gransking av mulig tortur og annen mishandling av Peyman Barandah, og at de ansvarlige stilles til ansvar uten bruk av dødsstraff.
  • Iranske myndigheter respekterer det absolutte forbudet mot å benytte dødsstraff mot mindreårige lovbrytere, både ifølge den internasjonale konvensjonen for sivile og politiske rettigheter og barnekonvensjonen. Iran har ratifisert begge.
Signaturene sendes til lederen for det iranske rettsvesenet, Ayatollah Sadegh Larijani, med kopi til Den iranske ambassaden i Oslo.

Dette kan DU gjøre:


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet. 
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Artikkel 11.1: Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Oppdateringer

13.06.2017 
Vi har fått fantastiske nyheter. Henrettelsen av Peyman Barandah er stanset! Familien hans har lykkes med å samlet nok "blodpenger" til at offerets familie har løst ham fra dødsdommen. Vi har for øyeblikket ingen detaljer utover dette, men aksjonen avsluttes da han ikke lenger står i fare for å bli henrettet. Tusen takk til alle som har engasjert seg i saken!

09.05.2017
Etter et nytt møte mellom offerets familie og familien til Peyman Barandah, har henrettelsen nå blitt utsatt til 10. juni. Offerets familie har gått med på å gi familien til Peyman Barandah mer tid til å skaffe beløpet som kreves i "blodpenger". Amnesty oppfordrer alle til å fortsette med å skrive appellbrev til iranske myndigheter, eller til å ta kontakt med Den iranske ambassaden direkte. Her kan du se forslag til hva du kan gjøre.

08.05.2017
I dag har vi sendt 28 323 signaturer til Ayatollah Sadegh Larijani, med kopi til Den iranske ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

TA KONTAKT MED DEN IRANSKE AMBASSADEN! Se her for mer informasjon.

160 mindreårige på dødscelle
En FN-rapport utgitt i august 2014 oppga at mer enn 160 unge lovbrytere var på dødscelle i Iran. 

Mehdi Bahlouli
Amnesty har de siste månedene også aksjonert for Mehdi Bahlouli. Han ble dømt til døden som 17-åring og skulle henrettes 19. april 2017. Etter massiv internasjonal press ble henrettelsen utsatt til 2. mai. I siste sekund ble henrettelsen hans på nytt stanset og familien til Mehdi har fått to måneder på seg til å betale offerets familie "blodpenger". Også i dette tilfellet er summen så høy at familien umulig kan klare å samle nok penger. 

Internasjonalt press stanser henrettelser
Amnesty er bekymret over måten mindreårige lovbrytere i Iran behandles. Det er ofte kun etter internasjonalt press at henrettelsene blir stanset. I praksis betyr dette at livet til den dødsdømte står og faller på om det internasjonale samfunnet reagerer overfor iranske myndigheter eller ikke. Dette er en helt uakseptabel praksis som bryter med Irans forpliktelser ifølge FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. 

567 henrettelser i 2016
I følge Amnestys dødsstraffrapport for 2016 ble 567 personer henrettet i Iran i 2016, inkludert minst to personer som var under 18 da forbrytelsen ble begått. 

Amnesty er i mot dødsstraff i alle tilfeller, under enhver omstendighet, uavhengig av skyldspørsmål. Bruken av dødsstraff er den ultimate grusomme og nedverdigende straff, som bryter med retten til liv nedfelt i FNs menneskerettighetskonvensjon.
 

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
 

Les mer på amnesty.no

Head of the Judiciary

Ayatollah Sadegh Larijani

c/o Public Relations Office

Number 4, Deadend of 1 Azizi

Above Pasteur Intersection

Vali Asr Street

Tehran

Iran 

 

Your Excellency,

I am writing to express my deepest concern regarding Peyman Barandah, a 22-year-old man, who was scheduled to be executed on 10 May in Shiraz’s Adel Abad prison, Fars Province. His execution has now been postponed for a further month and is set for 10 June.

Peyman Barandah was sentenced to death in August 2012, after Branch Five of the Criminal Court in Fars Province convicted him of murder, in connection with the fatal stabbing of a teenager during a group fight in June 2010. Peyman Barandah was 15 years old at the time of the crime, and has consistently maintained his innocence saying another teenager inflicted the fatal blow.

The judicial proceedings leading to Peyman Barandah’s conviction were grossly unfair and blatantly violated the principles of juvenile justice. Following his arrest in June 2010, he was held for three months in solitary confinement in a police detention centre without any access to his family and lawyer. He said that during this period, he was tortured, including through severe beatings.

I urge you to immediately halt any plans to execute Peyman Barandah and ensure that his conviction is quashed and he is granted a fair retrial in accordance with the principles of juvenile justice and without
resort to the death penalty;

I also urge you to ensure that his allegations of torture are investigated and those responsible are brought to justice in a fair trial;

Furthermore Iranian authorities must amend Article 91 of the 2013 Islamic Penal Code to completely abolish the use of the death penalty for crimes committed by people below the age of 18, in line with Iran’s human rights obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child;

Thank you for your attention to this very serious matter.

Sincerely,