Bilde
AKSJON

Iran: Dømt for sitt kunstneriske arbeid

Aksjonen er avsluttet

Del    
Filmskaper, Hossein Rajabian, broren hans Mehdi Rajabian og Yousef Emadi, begge musikere, er alle dømt til seks års fengsel basert på anklager knyttet til deres kunstneriske arbeid. Krev at de løslates!
Publisert: 10. Mai 2016, kl. 09:38 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

26.06.2017: Vi har nylig fmottatt veldig gode nyheter om at begge brødrene Mehdi og Hossein Rajabian har blitt løslatt fra fengsel. Les mer under oppdatering.

Dette er saken:
28. februar 2016 bestemte ankedomstolen at de tre kunstnerne må sone tre av seks år i fengsel. Retten bestemte at de tre resterende årene blir omgjort til tre års betinget fengsel, avhengig av deres «gode oppførsel». Saken deres ble vurdert av straffegjennomføringskontoret (the Office for the Implementation of Sentences) og de ble fengslet 4. juni 2016. I tillegg til fengselsstraffen må de betale en bot på 200 millioner rials (omtrent 54 000 NOK).
 
Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian og Yousef Emadi ble dømt for å «fornærme islam», «spre propaganda mot systemet» og «ulovlige audiovisuelle aktiviteter». Rettssaken mot dem varte i tre minutter i revolusjonsdomstolen i Teheran. Anklagene mot dem er knyttet til deres kunstneriske arbeid, blant annet Hossein Rajabians film om kvinners rett til skilsmisse i Iran, samt Mehdi Rajabian og Yousef Emadis distribusjon av ulisensiert musikk av iranske musikere som bor utenfor landet, hvor noen av sangtekstene er politiske og tar for seg tabubelagte temaer. 
 
Torturert til å «tilstå»
De tre mennene ble arrestert 5. oktober 2013 og ble så løslatt mot kausjon i desember 2013. Før løslatelsen ble de holdt to måneder i isolasjon hvor de senere har fortalt at de ble utsatt for vold og elektriske sjokk for å få dem til å «tilstå» på video. Disse «tilståelsene» ble brukt mot dem i retten for å sikre at de ble dømt, til tross for at de fortalte dommeren at de hadde blitt innhentet under tortur. Mennene har ikke hatt tilgang til advokat, hverken da de ble arrestert, holdt i varetekt, under rettssaken eller ankerettssaken. Under ankerettssaken sa sågar dommeren at det var meningsløst for dem å ha advokat til stede. 
 
I følge en nevrologisk spesialist er det mistanke om at Mehdi Rajabian har MS. Han trenger videre utredning og medisinsk behandling. Han lider dessuten av regelmessige anfall som startet etter at han ble slått av vakter ved arrestasjonen i 2013. Begge brødrene har dårlig helse og  blir nektet den medisinske oppflgingen de trenger. 

Iran har tilsluttet seg artikkel 19 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter som beskytter retten til frie ytringer, også gjennom kunst. Amnesty International er svært bekymret for de tre fangene som er fengslet utelukkende på bakgrunn av fredelig utøvelse av sin ytrings- og forsamlingsfrihet gjennom musikk og film.

Amnesty International krever at:

 • Iranske myndigheter umiddelbart og betingelsesløst løslater Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian og Yousef Emadi da de kun er knyttet til fredelig utøvelse av sin ytrings- og forsamlingsfrihet gjennom musikk og film.
 • Iranske myndigheter setter i gang en rask, uavhengig og upartisk etterforskning av torturanklagene, og stiller de ansvarlige for retten i en rettferdig rettssak.
 • Iranske myndigheter sikrer at Mehdi Rajabian og Hossein Rajabian mottar nødvendig medisinsk behandling og oppfølging.
 • Norske myndigheter tar opp denne saken med iranske myndigheter og løfter kravene våre.

Signaturene sendes til Irans justisminister, Ayatollah Sadeq Larijani, samt norske myndigheter.

Det DU kan gjøre:

 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben! 


 FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:

 • Artikkel 5. Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. 
 • Artikkel 19. Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

28.06.2017
Vi har nylig fått veldig gode nyheter om at begge brødrene Mehdi og Hossein Rajabian har blitt løslatt fra fengsel. Løslatelsen er endelig. Tusen takk til alle som signerte.

Yousef Emadi er dessverre fortsatt fengslet. Vi avslutter denne aksjonen nå, men Amnesty vil fortsette å følge saken til Emadi tett. 

06.12.2016
Den 4. desember ble Mehdi Rajabian sendt tilbake til Evin-fengselet i Teheran etter at han ble innlagt på sykehuset som en følge av sultestreiken. Amnesty frykter for helsetilstanden hans.

10.11.2016
Mehdi Rajabian og Hossein Rajabian har sultestreiket siden 28. oktober i protest mot at de fortsatt holdes i varetekt. Dette følger den tidligere sultestreik i begynnelsen av september. I et åpent brev (datert 26. oktober) forteller brødrene at de avsluttet forrige sultestreik etter å ha fått løfter fra fengselsmyndighetene om å få tilstrekkelig medisinsk behandling og få sone sammen igjen (etter å ha blitt holdt i adskilte deler av fengselet). Til tross for disse løftene forteller brødrene at fengselsforholdene har blitt verre og at Mehdi Rajabian i tillegg er nektet adgang til sin advokat.
 
Siden han påbegynte sultestreiken har Mehdi Rajabian hostet opp blod ved to anledninger. Begge brødrene har medisinske diagnoser og trenger tilstrekkelig medisinsk behandling, noe de har blitt nektet i fengselet. De har sagt at de vil fortsette å sultestreike inntil de blir løslatt. 

23.09.2016
Hossein Rajabian og broren, Mehdi Rajabian, påbegynte en sultestreik 8. september. Dette er en protest mot å ha blitt nektet permisjon for å få nødvendig medisinsk behandling. I tillegg er det en protest mot at de har blitt adskilt i ulike deler av fengselet uten å kunne ha kontakt med hverandre.

I følge en nevrologisk spesialist er det mistanke om at Mehdi har MS. Han trenger å få utredet dette nærmere og trenger også behandling. Han lider dessuten av regelmessige anfall som startet etter at han ble slått av vakter ved arrestasjonen i 2013.

Hossein har nyreproblemer og har i det siste vært plaget av feberlignende symptomer. Etter at han påbegynte sultestreiken ble han fraktet til sykehuset – med hender og føtter lenket – og mottok da medisinsk behandling før han ble ført tilbake til fengselscellen.

19.07.2016
I dag har vi sendt 7002 signaturer til Irans øverste leder Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei med kopi til den iranske ambassaden i Oslo. Tusen takk til alle som har signert så langt!

04.06.2016
Den 4. juni ble Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian og Yousef Emadi fengslet, og påbegynte altså sin dom på tre års fengsel. Amnesty anser de tre for å være samvittighetsfanger, fengslet kun for sine fredelige ytringer.

Bakgrunn

Mehdi Rajabian er grunnleggeren av det iranske nettstedet Barg Music som distribuerer ulisensiert musikk, lansert i 2009. I Iran må all musikk gjennom offisiell sensur og musikere uten lisenser opererer under jorden. Hossein Rajabian ble arrestert etter at han lagde sin første spillefilm, kalt Inverted Triangle, om kvinners rett til skilsmisse i Iran. Politimennene som arresterte han konfiskerte alt materiale knyttet til filmen. Filmen har ikke fått lov til å bli vist i Iran. Mehdi Rajabian og Yousef Emadi har blitt beskyldt for å dele låter med kvinnelige sangere, samt låter laget av sangere som er "anti-islamske" eller "anti-revolusjonære". Iranske myndigheter legger begrensninger på kvinnelige sangere, med et forbud mot at kvinner synger alene foran menn. Konservative prester sier at kvinners stemmer har potensiale til å utløse "umoralsk sensuell opphisselse". I februar 2015 uttalte den konservative presten Grand Ayatollah Hassan Nouri Hamedani at «Vi vil stoppe enhver film, bok eller musikk som er anti-islamsk og anti-revolusjonær ... Ingen handling kan normalisere kvinners sang, og vi vil stoppe det.»
BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!

Head of the Judiciary

Ayatollah Sadeq Larijani

c/o Public Relations Office Number 4, Deadend of 1 Azizi

Above Pasteur Intersection

Vali Asr Street

Tehran, Islamic Republic of Iran

 

 


Your Excellency ,
 
 
I am writing to express my concern concerning the case against filmmaker Hossein Rajabian, his brother Mehdi Rajabian and Yousef Emadi, both musicians. They have been sentenced to six years’ imprisonment and fined 200 million Rials on charges related to their artistic work.
 
The men were told on 28 February that the appeal court had ruled they must serve three years of their six-year prison sentence. The court suspended the rest for a period of five years, conditional on their “good behaviour”. Their case was tried before the Office for the Implementation of Sentences, and they have now been imprisoned since 4 June.
 
Hossein Rajabian, Mehdi Rajabian and Yousef Emadi had been convicted of “insulting Islamic sanctities”, “spreading propaganda against the system” and “illegal audio-visual activities”, after a three-minute trial on 26 April 2015 before Branch 28 of the Revolutionary Court in Tehran. The charges had arisen from their artistic work.
 
The men have been out on bail since December 2013. Before that, they were held for two months in solitary confinement, where they have said they were subjected to beatings and electric shocks to make video “confessions”. Their “confessions” were used as evidence against them to secure their convictions even though they told the judge that they were obtained through torture and other ill-treatment. They have had no access to a lawyer at any stage of their arrest, detention, trial or appeal. At their appeal hearing, the judge told them that having a lawyer was “pointless”.

Following a magnetic resonance imaging (MRI) scan prior to his imprisonment, a neurology specialist told Mehdi Rajabian that he is suspected of having multiple sclerosis (MS) and needs ongoing care, including diagnostic tests. Until recently, he was denied medication that his doctor had told him is essential to delay the onset of MS symptoms. He also suffers from seizures, which began following beatings by security officials after his arrest in October 2013. He suffered another seizure on 10 September and was taken to the prison clinic. Hossein Rajabian was suffering with kidney problems prior to going into prison and has been experiencing severe fever-like symptoms. 
 
I call on the Iranian authorities to:

 • To immediately and unconditionally release Mehdi Rajabian, Hossein Rajabian and Yousef Emadi as they are being punished solely for exercising their right to freedom of expression;
 • To ensure that they have access to adequate medical treatment in compliance with medical ethics, including any specialist care they require, and that Mehdi Rajabian is provided with his essential medication;
 • Order a prompt, independent, and impartial investigation into their torture and other ill-treatment allegations, and bring to justice, in a trial that meets international fair trial standards, anyone found responsible for their torture and ill-treatment.

 
 
Yours sincerely,