Bilde
AKSJON

Ingen retur av utsatte grupper til Etiopia

Del    
Aksjonen er avsluttet.

Norske myndigheter har ikke tvangsreturnert noen til Etiopia etter at Norge undertegnet en returavtale med etiopiske myndigheter som trådte i kraft i mars i år.Norske myndigheter har inngått en returavtale med Etiopia som innebærer at etiopiske avviste asylsøkere fra 15.mars kan tvangsreturneres til Etiopia. Mange er barnefamilier som har vært lenge i Norge.
Publisert: 19. Mar 2012, kl. 08:16 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette var saken:
Flere av de avviste etiopierne kan være tilknyttet partier som det innebærer fare for forfølgelse å være assosiert med.

Norske myndigheter har det overordnede ansvaret for å sikre at ingen mennesker sendes tilbake til tortur eller andre grove menneskerettighetsbrudd.

Amnesty oppfordrer derfor norske myndigheter til å vise stor aktsomhet med å returnere særskilt utsatte grupper.

Det gjelder personer som er medlemmer av, har deltatt i eller er assosiert med Ginbot 7, Oromo Liberation Front, og Ogaden National Liberation Front, men ikke utelukkende til disse partiene fordi det finnes et knippe av små politiske partier i Etiopia som det kan innebære fare for forfølgelse å være assosiert med.

Amnesty International er ikke imot enhver retur av avviste asylsøkere til Etiopia, men den økte forfølgelsen og overgrepene i landet de siste 12 månedene bør bidra til stor varsomhet fra norske myndigheters side med hensyn til hvem de tvangsreturnerer til Etiopia.

This action is also available in english

Amnestys krav

Amnesty krever at norske myndigheter
• på ny vurderer beskyttelsesbehovet til de som tilhører særskilt utsatte grupper.
• gir oppholdstillatelse til barnefamilier som har vært lenge i Norge og hvor barna gjennom barnehage og/eller skolegang har fått sterk tilknytning til Norge.

Hva kan du gjøre


Justisminister Grete Faremo

Justis- og beredskapsdepartementet

Postboks 8005 Dep

0030 Oslo

INGEN RETUR AV SÅRBARE GRUPPER TIL ETIOPIA!

Norske myndigheter har inngått en returavtale med Etiopia som innebærer at etiopiske avviste asylsøkere fra og med 15. mars kan tvangsreturneres til Etiopia. Flere av disse kan være tilknyttet partier som det innebærer fare for forfølgelsel å være assosiert med, og mange er barnefamilier som har vært lenge i Norge.

Norske myndigheter har det overordnede ansvaret for å sikre at ingen mennesker sendes tilbake til tortur eller andre grove menneskerettighetsbrudd.

Jeg oppfordrer derfor norske myndigheter til å vise stor aktsomhet med å returnere særskilt utsatte grupper. Det gjelder personer som er medlemmer av, har deltatt i eller er assosiert med Ginbot 7, Oromo Liberation Front, og Ogaden National Liberation Front, men ikke utelukkende til disse partiene fordi det finnes et knippe av små politiske partier i Etiopia som det kan innebære fare for forfølgelse å være assosiert med.
Den økte forfølgelsen og overgrepene i landet de siste 12 månedene bør bidra til stor varsomhet fra norske myndigheters side med hensyn til hvem de tvangsreturnerer til Etiopia.

Jeg ber justisministeren om på ny å vurdere beskyttelsesbehovet til de som tilhører særskilt utsatte grupper, og å gi oppholdstillatelse til barnefamilier som har vært lenge i Norge og hvor barna gjennom barnehage og/eller skolegang har fått sterk tilknytning til landet.

Vennlig hilsen