Bilde
AKSJON

INDIA: Urbefolkning truet av gruveselskap

Del    
Denne aksjonen er avsluttet.Eksistensen til urbefolkningen i Dongria Kondh er i fare etter at gruveselskapet Orissa Mining Corporation (OMC) forsøker å få omgjort en avgjørelse i indisk høyesterett.
Publisert: 2. Feb 2012, kl. 23:21 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken
Befolkningen i Dongria Kondh består av rundt 8000 mennesker som bor i fjellområdene rundt Niyamgiri Hills, spredd i flere små landsbyer. De er for det meste analfabeter og har i lange tider levd tett med naturen. Fjellområdene og naturen rundt forsyner dem med rent vann og de lever av forskjellige former for jordbruk.

Dette kan det snart bli slutt på. Fjellområdene er nemlig også rike på bauxitt, - et ettertraktet materiale for utvinning av aluminium. OMC forsøker nå å få omgjort en avgjørelse fra det indiske miljøverndepartementet i august 2010, som satte en stopper for planene om utvikling av gruvedrift i området. Dette skjedde etter stort press fra urbefolkingen i samarbeid med Amnesty International og andre organisasjoner.

Miljøverndepartementet konkluderte den gangen med at gruvedriften ville påføre naturen omfattende skader, og bryte urfolkets grunnleggende rettigheter. I april 2011 anket OMC saken inn for høyesterett, og motstred påstandene om at gruvedrift ville påvirke urbefolkningen i noen vesentlig grad. Det er ventet at høyesterett vil foreta en avgjørelse i saken innen kort tid.

Det er derfor av avgjørende betydning at det legges stort internasjonalt press på indiske myndigheter, i solidaritet med urfolket.

Amnestys krav
Amnesty krever at indiske myndigheter tar ansvar for at gruvedriften ikke vil bryte med urfolkets rettigheter. Før en eventuell avtale om utvinning inngås, må det settes klare og strenge krav til gruveselskapet.

Hva kan du gjøre
  • signere aksjonen
  • fortelle alle du kjenner om saken
  • skape oppmerksomhet om saken på nett og i media, på skolen, på jobben og/eller på gaten
  • fortelle andre hva du har gjort i kommentarfeltet


Bli med å samle underskrifter!
Heng opp underskriftslisten på en felles oppslagstavle, legg listen i kantinen på jobb og skole eller ta den med på møtet i idrettslaget i kveld.

OPPDATERINGER
11.06.2012

Domstolen har utsatt den varslede høringen til etter sommerferien. Ferieavviklingen varer til den 2 juli og det vil dermed ikke falle noen avgjørelse før den tid. Vi fortsetter å følge situasjonen og vil legge ut dato for en eventuell ny høring så snart den foreligger.
Minister of Environment & Forests Paryavaran Bhavan CGO Complex, Lodhi Road New Delhi - 110 003 INDIA
Dear Minister, I ask that the proposed bauxite mine project in Niyamgiri Hills is not allowed to proceed without the free, prior, and informed consent of Dongria Kondh community, and unless it complies fully with constitutional and environmental laws. The Supreme Court does not overturn the Ministry of Environment and Forests decision to block the development of the proposed mine The Indian authorities demand that Orissa Mining Corporation (OMC) conduct a human rights impact assessement before any future applications for the mine project are submitted The Indian authorities demand that OMC provide evidence that the free, prior and informed consent of the Dongria Kondh has been attained with any future applications The Indian authorities demand that any future applications submitted by OMC comply with constitutional and environmental laws The Indian authorities demand that any future applications submitted by OMC include a comprehensive assessment of the human rights impact of the project The OMC are required to hold any future public hearings relating to the clearances in a location and language accessible to the Dongria Kondh community. Yours sincerely,