Bilde
AKSJON

El Salvador: Kan bli 50 års fengsel for abort

Aksjonen er avsluttet

21 224 signerte denne aksjonen

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Et nytt lovforslag i El Salvador vil øke strafferammen for abort til 50 års fengsel. Krev at lovforslaget stanses!
Publisert: 5. sep 2016, kl. 15:00 | Sist oppdatert: 24. aug 2017, kl. 15:15
Dette er saken:
I El Salvador er abort forbudt under enhver omstendighet. Nå kan situasjonen bli enda verre. El Salvador har en av verdens strengeste abortlover med en strafferamme på to til åtte års fengsel. Nå har en gruppe kongressmedlemmer fra det konservative opposisjonspartiet Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) fremmet et forslag om å øke strafferammen til 50 års fengsel. Lovforslaget er til diskusjon i kongressen og kan bli vedtatt når som helst.

Ifølge Amnestys lokale samarbeidspartner trenger opposisjonspartiet ARENA kun stemmer fra to av de andre partiene i kongressen for at loven skal bli vedtatt. Faren er derfor stor for at dette lovforslaget kan bli en realitet.

Alvorlige konsekvenser for kvinners liv
El Salvador har et totalforbud mot abort. Dette gjelder også når graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest, eller når graviditeten setter kvinnens eller den unge jentas liv i fare. Selv svært unge jenter tvinges til å gjennomføre graviditeten med fare for liv og helse. 

Forbudet mot abort fører til at særlig fattige kvinner står i fare for å bli mistenkeliggjort eller fengslet ved en spontanabort. Etter det Amnesty kjenner til sitter minst 25 kvinner fengslet i El Salvador i dag etter å ha spontanabortert. Flere av dem er dømt til flere tiår i fengsel for drap på barnet de mistet.

Kongressmedlemmene i El Salvador spiller et farlig spill med livene til tusenvis av kvinner. Forbud mot abort for å redde liv er fryktelig uansett, men det å øke fengselsstraffen for kvinner som tar abort til 50 år er intet mindre enn avskyelig! 
Erika Guevara-Rosas, leder for Amerika-regionen i Amnesty International
 

El Salvadors forbud mot abort er institusjonalisert vold mot kvinner og jenter, og klassifiseres som tortur, ifølge FNs spesialrapportør mot tortur.
 

Amnesty krever at:
 • Lovforslaget om å øke strafferammen for abort til 50 års fengsel avvises.
 • Alle kvinner som er fengslet for graviditetsrelaterte komplikasjoner blir løslatt.
 • Kongressen har en seriøs debatt om totalforbudet mot abort og konsekvensene dette har for kvinners liv, helse og menneskerettigheter for å komme nærmere en avkriminalisering av abort i El Salvador.

Det DU kan gjøre:
 • Signér aksjonen!
 • Hjelp oss å spre saken - Del aksjonen på Facebook og på Twitter 
 • Skriv ut underskriftslisten og ta den med på jobben eller på skolen

Signaturene sendes til partilederen i ARENA, Alberto Romero, samt lederne av partiene som kan komme til å stemme for forslaget.

 

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN: 
 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...). 

Oppdateringer

17.07.2017
Mens abortlovgivningen fortsatt er til diskusjon i El Salvador fortsetter livene til kvinner å bli lagt i grus. Den 5. juli ble den 19 år gammel kvinnen Evelyn Beatriz Hernández Cruz dømt til 30 års fengsel for drap etter at hun spontanaborterte. Graviditeten var et resultat av voldtekt. Les mer: Rape survivor sentenced to 30 years in jail under extreme anti-abortion law.

15.05.2017
I oktober 2016 la regjeringspartiet i El Salvador (FMLN) frem et lovforslag om å avkriminalisere såkalt terapeutisk abort (dvs. i tilfeller der graviditeten er en fare for livet til jenta eller kvinnen, hvor fosteret ikke er levedyktig eller i tilfeller der graviditeten er et resultat av voldtekt).  Dette markerer første gang på nesten 20 år der det er en reell mulighet for en lovendring i riktig retning. Lovforslaget er nå oppe til diskusjon og skal behandles av den lovgivende forsamling.

05.12.2016
1. desember møtte representanter fra Amnestys regionskontor for Mellom-Amerika tre kongressmedlemmer fra opposisjonspartiene som har fremmet lovforslaget. Amnesty overleverte over 32 000 signaturer (22 721 av disse var fra Norge). Representanter fra to av nøkkelpartiene ga utrykk for at de deler Amnestys bekymring knyttet til lovforslaget. Trolig vil lovforslaget bli forkastet. I tillegg synes det å være stor sannsynlighet for at et alternativ lovforslag fra det regjerende partiet (FLMN), om å legalisere abort i visse tilfeller, vil få større oppslutning. Dette kan bety veldig gode nyheter, men vi holder aksjonen oppe for flere signaturer inntil det kommer en endelig avklaring på dette.

Foto: Amnesty International
Overlevering av signaturer til opposisjonspartiene.

17.11.2016
I dag har vi sendt 22 721 signaturer til partilederen i ARENA (Alberto Romero), partileder i PCN (Mario Ponce) og partileder i GANA (Guadalupe Antonio Vásquez Ramirez) og bedt dem om å stemme mot lovforslaget. Signaturene er sendt via regionskontoret til Amnesty i Mexico, da de reiser til El Salvador for å ha et møte med partilederene og overlevere signaturer 1. desember. Tusen takk til alle som har signert!

Bakgrunn

Fakta om abortforbudet i El Salvador:
 • Totalforbud mot abort ble innført i 1998.
 • Som en følge av abortforbudet har ulovlige aborter blitt vanlig. Ifølge helsedepartementet i landet ble 19 250 aborter gjennomført i El Salvador mellom 2005 og 2008. De faktiske tallene er anslått til å være mye høyere
 • Mer enn en tredjedel av disse ble gjort av jenter under 18 år. 
 • Vanlige metoder for å gjennomføre en farlig og ulovlig abort inkluderer inntak av rottegift, å stikke strikkenåler, trebiter og andre skarpe objekter inn i livmorhalsen, og bruk av medisiner mot magesår som fremprovoserer abort.
 • El Salvador har den høyeste graden av tenåringsgraviditeter i Latin-Amerika.
 • Helsearbeidere som bistår skjulte aborter risikerer opptil 12 år i fengsel.
 • Kvinner som spontanaborterer risikerer å bli siktet for drap, med en strafferamme på opp til 50 år.
 • En avisundersøkelse i 2013 avslørte at 74 prosent av innbyggerne i El Salvador mente at abort var berettiget når det er risiko for kvinnens liv.
(Kilde: Rapporten On the brink of death: Violence against women and the abortion ban in El Salvador)

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
​Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
 


Les mer på amnesty.no

Alberto Romero (ARENA) aromero@asamblea.gob.sv

Mario Ponce (PCN) mponce@asamblea.gob.sv

Guadalupe Antonio Vásquez Ramirez (GANA) antonio.vasquez@asamblea.gob.sv


Dear Members of the Congress, 


I am deeply concerned about the proposal to reform the current Salvadorian abortion law to increase jail terms for women accused of having had an abortion to 50 years´ of imprisonment. 

This proposal threatens lives of thousands of women. Every year, thousands of women and girls are denied their human rights by El Salvador’s total ban on abortion. The Salvadoran government is ultimately responsible for the resulting deaths of women and girls, and for the thousands whose human rights have been violated by the ban. 

Those who have miscarriages may be charged with aggravated homicide and jailed for up to 50 years, because they too are suspected of having clandestine abortions. Convictions are often based on weak evidence, following flawed trials. 

El Salvador’s total ban on abortion is a serious human rights violation and must be urgently repealed. The proposal to reform the current law and increase the jail terms must be opposed. 

I am calling on you to: 
 • Oppose the proposal to reform the existing abortion law to increase jail terms. 
 • Free all women imprisoned for pregnancy-related complications. 
 • Have a serious and participative debate about the consequences of the total ban on abortion on women’s’ life, health and other human rights as a way of moving forward to decriminalize abortion. 
Thank you for your attention to this serious matter. 


Yours sincerely,