Bilde
AKSJON

Egypt: Fotojournalist risikerer dødsstraff

Aksjonen er avsluttet

28 845 signerte denne aksjonen

Shawkan ble løslatt fra fengsel 4. mars 2018. Tusen takk til alle som har signert aksjonen.

Det er betingelser knyttet til løslatelsen. Du kan lese mer om dette under oppdateringer. 

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Mahmoud Abu Zeid «Shawkan» ble arrestert mens han tok bilder av en demonstrasjon i Kairo i 2013 og har sittet i varetekt siden. Nå risikerer han å bli dømt til døden.
Publisert: 26. sep 2016, kl. 13:20 | Sist opdatert: 4. Mar 2019, kl. 15:14

Løslatt fra fengsel i dag!

I dag tidlig fikk vi fantastiske nyheter om at Shawkan har blitt løslatt fra fengsel i Egypt. Familien hans har delt dette bildet fra de første timene.

Bildet er hentet fra Facebooksiden Freedom For Shawkan https://www.facebook.com/Freedomforshawkan

I løpet av dagen har vi fått vite at det er harde betingelser knyttet til løslatelsen. Shawkan må tilbringe tolv timer på politistasjonen hver eneste dag i fem år. Fra seks om kvelden til seks om morgenen. Dette begrenser friheten hans betraktelig. 

Najia Bounaim som leder Amnestys kampanjearbeid i Nord-Afrika, sier følgende om de harde betingelsene:

Etter løslatelsen står han overfor latterlige betingelser som krever at han tilbringer tolv timer på politistasjonen hver dag i fem år, fra seks om kvelden til sek om morgenen. Disse hårreisende betingelsene er en enorm begrensning av  friheten hans og bør bortfalle umiddelbart.

 

Blir løslatt 16. februar

Det er ventet at Shawkan vil bli løslatt 16. februar 2019. Før han blir løslatt må han betale en bot for skade som oppsto på politibiler, militærkjøretøy og annet materiell under Rabaa-demonstrasjonen som han er tiltalt for å ha deltatt i. Problemet er at ingen kan fortelle ham eller noen av de andre tiltalte hvor mye de skal betale hver. Alle de tiltalte er dømt til å betale sin del av boten som til sammen er på 1. million egyptiske pund. 

Når han først løslates blir det under strenge betingelser. Han må blant annet rapportere til politistasjonen hver dag i fem år og i tillegg vil de økonomiske midlene hans bli frosset av myndighetene.

Dette er saken: 
Den 14. august 2013 arrangerte tilhengere av den avsatte presidenten Mohamed Morsi en massedemonstrasjon i Kairo. Den egyptiske fotojournalisten Mahmoud Abu Zeid "Shawkan" var tilstede for å ta bilder da egyptiske sikkerhetstyrker dukket opp.
 
Overdreven bruk av vold med tåregass, hagler og skarp ammunisjon førte til at hundrevis av demonstranter og åtte medlemmer av sikkerhetsstyrkene ble drept.
 
Shawkan ble selv banket opp av sikkerhetsstyrkene før han ble kjørt til et stadion hvor han ble holdt sammen med flere hundre andre som hadde blitt arrestert under demonstrasjonen. På kvelden ble han overført til en politistasjon.
 
Den 16. august 2013 ble Shawkan avhørt av statsadvokaten, uten selv å ha advokat til stede. Statsadvokaten beordret at Shawkan skulle anholdes, uten siktelse, mens etterforskningen pågikk. Tre år senere sitter Shawkan fortsatt fengslet. Advokatene hans har begjært ham løslatt, siden han nå har sittet i varetekt i over to år, som er maksgrensen for hvor lenge noen kan holdes i varetekt ifølge egyptisk lov. Han er den eneste journalisten i Egypt som har blitt holdt fengslet uten dom lenger enn to-års grensen. Han har også blitt torturert i fengselet.

Står i fare for å bli dømt til døden
Shawkan skal stilles for retten sammen med 738 andre tiltalte. 26. mars 2016 i et rettsmøte i Kairo, la den offentlige påtalemyndigheten frem ni oppkonstruerte anklager mot Shawkan, som «medlemskap i en kriminell gjeng», «drap» og «drapsforsøk». Før rettsmøtet ble Shawkans advokater nektet tilgang til viktige dokumenter knyttet til saken, inkludert selve anklagen. Flere av tiltalepunktene mot Shawkan medfører fare for dødsstraff. Etter planen skal rettsaken mot Shawkan starte 8. oktober 2016.
 
Shawkan lider av anemi og Hepatitt C, men han får ikke tilstrekkelig medisinsk behandling i fengselet slik han har krav på.
 
Shawkan skulle aldri ha vært arrestert. Han har bare gjort jobben sin som fotojournalist, beskyttet av retten til ytringsfrihet. Shawkan er derfor en samvittighetsfange, og Amnesty krever at han løslates umiddelbart og betingelsesløst. Amnesty er også imot dødsstraff i alle tilfeller.

Amnesty International krever at:
  • Egyptiske myndigheter dropper alle anklager mot Mahmoud Abu Zeid og løslater ham umiddelbart og betingelsesløst.
  • Egyptiske myndigheter gir Mahmoud Abu Zeid tilgang til medisinsk behandling.
  • Egyptiske myndigheter sikrer at Mahmoud Abu Zeid er beskyttet mot ytterligere tortur og annen mishandling, iverksetter en rask, uavhengig, upartisk og effektiv etterforskning av hans påstander om tortur og annen mishandling, og stiller de ansvarlige for retten, uten å ty til dødsstraff. 
Signaturene sendes til presidenten i Egypt, Abdel Fattah al-Sisi.

Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter! ​
Del følgende beskjeder på Twitter:

@AlsisiOfficial said there is "unprecedented freedom of expression in #Egypt". So why are journalists behind bars? #FreeShawkan NOW
 
@MfaEgypt @ShawkanZeid must be released immediately. He is a prisoner of conscience. #W4R16 #FreeShawkan

Vil du skrive et solidaritetsbrev til Shawkan? Da kan du sende det til:
20 El-Qenawii Street, Hassan Mohamed Street behind KFC Restaurant - Faisal Street - Giza - Egypt
 
 

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 3: Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.
  • Artikkel 20. 1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.
 

Oppdateringer

27.08.2018
Den 30. juli ble 75 av de tiltalte dømt til døden. Dødsdommen mot de 75 er nå henvist til Stormuftien som skal avgi sin anbefaling vedrørende dommen. (Retten står fritt til å velge om de tar Stormuftiens anbefaling til etterretning) Videre domsavsigelse mot de andre tiltalte i saken er utsatt til 8. september. 

19.07.2018
Dommen er utsatt til 28. juli. Utsettelsen skyldes at de ikke fikk transportert alle de 739 tiltalte til rettssalen.

08.06.2018
Vi har nylig fått en oppdatering om at det ventes en dom i saken mot fotojournalist Mahmoud Abu Zeid «Shawkan» og de 738 andre tiltalte den 30. juni. I mars i år ble det kjent at aktor la ned påstand om dødsstraff for alle de tiltalte. Saken vil bli oppdatert her så snart vi vet mer.

14.03.2018
I en rettshøring 3. mars la aktor ned påstand om dødsstraff for Shawkan og de 738 andre tiltalte. Neste høring er 17. mars. Da skal forsvaret prosedere.  

08.01.2018
Rettssaken til Shawkan og hans medtltalte, har blitt utsatt flere ganger siden begynnelsen av desember. Den neste datoen for høringen er nå satt til 13. januar.

05.12.2017
Den 21. november ble den planlagte rettshøringen utsatt til 2. desember fordi de tiltalte var forhindret fra å møte i retten. Den 5. desember ble høringen på nytt utsatt, denne gangen til 16. desember.

Helsesituasjonen til Shawkan skal være forverret. Han har anemi og familien har fortalt at det hender han sitter i rullestol når de besøker ham i fengsel. Det gjør han fordi han ikke orker å sitte på en stol over lengre tid. 

Advokatene hans har bedt om at Shawkan blir undersøkes på et sykehus utenfor fengselet, ettersom fengselssykehuset ikke har kapasitet til å ta de nødvendige blodprøvene og sende disse til analyse. 

18.10.2017
Ny høring i rettssaken mot Mahmoud Abu Zeid «Shawkan» og de 738 medtiltalteer er satt til 24. oktober. De har nå begynt med vitneavhør.

Vi avslutter nå aksjonen for Shawkan. Tusen takk til alle som har bidratt med signaturer og solidaritetsbrev! Totalt har vi fått 34806 signaturer. Disse er sendt til egyptiske myndigheter med kopi til Den egyptiske ambassaden i Oslo. Under Skriv for liv 2016 fikk vi inn nærmere 800 solidaritetsbrev til Shawkan. Det har vært et fantastisk engasjement!

Amnesty har gitt uttrykk for sin krav til myndighetene, og vil fortsette å jobbe for at alle anklager mot Shawkan må droppes og at han løslates umiddelbart og betingelsesløst. Ved en evetuell utvikling i saken vil det bli oppdatert her.

15.09.2017
Ny høring er satt til 23. september 2017.

21.08.2017
Ny høring er satt til 12. september 2017.

14.08.2017
I dag har Shawkan vært fengslet i fire år. Den 12. august var det en ny høring i rettssaken mot ham. Neste høring er satt til 19. august. Dette blir den 35. høringen i rettssaken mot Shawkan og de 738 medtiltalte.

10.08.2017
I en høring 7. august ble to av de tiltalte løslatt av helsemessige grunner. Neste høring finner sted 12. august.

10.07.2017
Det var en ny høring i saken til Shawkan 4. juli. Neste høring er satt til 5. august.

16.06.2017
Det var en ny høring i rettssaken til Mahmoud Abu Zeid og de 738 andre tiltalte den 13. juni. Det kom ikke fram noe nytt i forbindelse med Shawkan. Ny høring er satt til den 4. juli.

02.06.2017
Den 30. mai var det en ny høring i rettssaken til Shawkan. Neste høring er satt til 13. juni.

26.05.2017
Det var en ny høring i rettssaken til Mahmoud Abu Zeid den 20. mai. Aktor presenterte den rettsmedisinske rapporten i retten. Denne nye medisinske rapporten hevder, som den forrige, at Shawkan ikke lider av hepatitt C og at han har generelt god helse.

Samme dag beordret domstolen i Kairo en etterforskning av anklagene om mishandling i fengselet fremsatt av flere av de tiltalte, inkludert Shawkan. Anklagene viser til tilfeller der fengselsansatte har utsatt de tiltalte for fysiske overgrep og i tillegg nektet dem tilgang til medisiner og hygieneartikler.

15.05.2017
Høring den 9. mai ble utsatt da politiet unnlot å transportere Shawkan og de andre tiltalte fra fengselet til rettssalen.

20.04.2017
Den medisinske rapporten ble heller ikke gjennomgått i høringen 8. april. Ny høring er satt til 9. mai.

24.03.2017
Det har vært en ny høring i rettssaken til Shawkan og de 738 tiltalte. Den nye medisinske rapporten ble ikke gjennomgått og ny høring er satt til 8. april.

27.02.2017
Shawkan har nå blitt undersøkt av en rettsmedisinsk lege, men rapporten har ikke blitt presentert i retten enda. Ny høring i rettssaken er 21. mars.

10.02.2017
Det var høring i rettssaken til Shawkan 7. februar. Retten godkjente advokatenes anmodning om å la Shawkan få en medisinsk undersøkelse av en rettsmedisinsk lege – dette er en lege som rapporterer til Justisdepartementet. Grunnen til denne anmodningen var den tidligere rapporten fra fengselslegen som hevdet at Shawkan ikke har hepatitt C, på tross av at familie sier at ble diagnostisert med hepatitt C før arrestasjonen i 2014. Neste høring i saken er 25. februar.

24.01.2017
I dag har vi sendt av gårde de siste solidaritetsbrevene til Mahmoud Abu Zeid. Totalt har vi fått inn 757 brev, kort og tegninger til Shawkan. Brevene sendes til Shawkans venn Ahmed Abu Seif, som driver Free Shawkan i Chicago. Vi vet at slike støtteerklæringer betyr enormt mye for den som mottar disse. Kortene, tegningene og brevene er laget av barn, ungdom og voksne over hele landet i forbindelse med ulike Skriv for liv arrangement. Vi har fått inn fantastisk mye fint. Tusen takk alle sammen!

04.01.2017
I rettsmøtet den 27. desember ble den medisinske rapporten fra fengselslegen fremvist. I rapporten hevdes det at Mahmoud Abu Zeid er frisk. Dette stemmer ikke med informasjonen familien til Shawkan har oppgitt. De forteller at Shawkan ble diagnostisert med hepatitt C før han ble arrestert 14. august 2013.

En av forsvarsadvokatene til Shawkan, Karim Abdelrady, uttalte på egyptisk fjernsyn at forsvaret vil be om en ny vurdering av Shawkans helsetilstand denne gangen fra en rettsmedisinsk lege. Andre tiltalte i saken har blitt løslatt fra fengselet av helsemessige årsaker basert på legenes rapporter om at de har kreft eller hepatitt C.
 
Neste rettsmøte er 17. januar.

15.12.2016
I dag har vi sendt 28 884 nye signaturer til sttsadvokaten i Egypt med kopi til den egyptiske ambassadøren i Oslo. Totalt har vi nå fått inn 30 818 signaturer for Mahmoud Abu Zeid. Tusen takk til alle som engasjerer seg for Shawkan!

11.12.2016
Rettssaken er på nytt utsatt. Denne gangen til 27. desember. Shawkan har nå vært til medisinsk undersøkelse, men retten har foreløpig ikke vurdert den medisinske rapporten. Forsvaret håper at den medisinske rapporten skal gi støtte til kravet om å løslates Shawkan fra varetekt.

23.11.2016
I dag har vi sendt 1943 signaturer til Statsadvokaten i Egypt. Vi sender signaturene i mindre puljer for å skape en jevn strøm av oppmerksomhet og for å sikre at signaturene kommer frem. Tusen takk til alle som har signert så langt!

22.11.2016
I dag mottar Shawkan en pressefrihetspris "the Committee to Protect Journalists’ International Press Freedom Award". Prisen deles ut hvert år til journalister som er utsatt for trusler, straffeforfølgelse eller fengsling på bakgrunn av sitt pressearbeid. Shawkan er en av fire som mottar prisen i år. Les mer om prisen her

21.11.2016
Rettssaken til Shawkan er igjen utsatt. Denne gangen til 10. desember.

07.11.2016
I høringen der rettssaken ble utsatt til 19. november, ba retten om at Shawkan blir undersøkt av en fengselslege. Samtidig ble to andre fanger løslatt etter lignende medisinske undersøkelser fordi de lider av Hepatitt C. Shawkan lider også av Hepatitt C og advokatene hans venter nå på resultatet fra den medisinske undersøkelsen. De vil trolig be om at også en rettsmedisiner undersøker Shawkan for å øke sjansene for løslatelse på medisinsk grunnlag. 

Den 2. november leverte presseforbundet i Egypt en liste over 29 fengslede journalister, deriblant Shawkan, som de mener bør vurderes for amnesti. Listen ble levert til en komité opprettet av President Abdel Fattah al-Sisi etter at han ba om en gjennomgang av sakene til alle som sitter i varetekt. Shawkan har blitt holdt i varetekt i tre år, noe som er lenger enn de to årene som tillates av ifølge egyptisk lov.  

01.11.2016
Shawkans rettssak er på nytt utsatt, denne gangen til 19. november.

26.10.2016
Den 25. oktober ble Mahmoud Abu Zeid flyttet internt i Tora Isqtiqbal-fengselet i Kairo, der han holdes fengslet. Tora Isqtiqbal-fengselet er et stort fengselskompleks bestående av ulike fengsler. Shawkan har blitt flyttet fra det som kalles «Reception Prison» til det som kalles «Investigations Prison». Verken Amnesty eller Shawkans advokat er kjent med grunnen til flyttingen. 

13.10.2016
Rettssaken mot Shawkan startet lørdag 8. oktober. Det var en rettssak der også andre sto på tiltalebenken og bevismaterialet som ble trukket frem i rettssalen var ikke relatert til anklagene mot Shawkan. Neste møte i retten er nå satt til 1. november. 

Bakgrunn

I januar 2011 startet den arabiske våren i Egypt, med massedemonstrasjoner på Tahir-plassen i Kairo i Egypt, hvor tusenvis av mennesker deltok. Demonstrasjonene ble slått hardt ned på, med overdreven bruk av vold. Hundrevis ble drept og enda flere skadet under demonstrasjonene. Etter nesten en måned med demonstrasjoner ble president Mubarak tvunget til å gå av og militæret tok over ledelsen av landet.
 
I juni 2012 gjennomførte Egypt sitt første demokratiske valg, og Mohammed Morsi fra det muslimske brorskap ble president. Han laget forslag til ny grunnlov, men denne møtte mye motstand fra forskjellige grupperinger i folket fordi de blant annet manglet beskyttelse av grunnleggende rettigheter for religiøse minoriteter og kvinner. Dette førte til at demonstrasjonene ble gjenopptatt, denne gangen rettet mot president Morsi og det muslimske brorskapet. Tilslutt gjennomførte hæren et statskupp.
 
Etter at hæren tok over innførte de nye lover som ytterligere strammet inn på grunnleggende rettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet. Det ble forbudt å demonstrere, og kritikk av myndighetene ble slått hardt ned på. Alikevel fortsatte støttespillere av avsatte president Morsi å demonstrere, og hundrevis ble skadet, drept og arrestert av sikkerhetsstyrker som prøvde å stanse demonstrasjonene som fant sted. Det var en slik demonstrasjon Shawkan var vitne til.
 
I 2014 ble al-Sisi, som ledet den egyptiske hæren gjennom kuppet, valgt til president. Morsi fikk ikke lov til å stille i valget.
 
Menneskerettighetssituasjonen i Egypt har bare blitt verre de siste årene. Det er fortsatt forbudt å demonstrere, og ytringsfriheten er sterkt begrenset. Myndighetene har også bestemt at de kan stenge alle menneskerettighetsorganisasjoner som blir sett på som en trussel mot dem. Mange titusener av unge aktivister og fredelige demonstranter har blitt arrestert og fengslet etter urettferdige rettsaker fordi de kjempet for menneskerettighetene, og mange har opplevd vold fra politiet og tortur i fengslene.
  
President Abdel Fattah al-Sisi

Office of the President

Al Ittihadia Palace

Cairo

Arab Republic of Egypt

 
p.spokesman@op.gov.eg

Your Excellency
 
I am writing to express my deep concern regarding the imprisonment of photo journalist Mahmoud Abu Zeid. Abu Zeid was arrested while simply doing his job. He was taking pictures of a mass-demonstration in Cairo and the security forces’ violent dispersal of the protest. He has been tortured and kept in detention for more than two years, in violation of Egyptian law.
 
Abu Zeid should never have been arrested in the first place and should be free to peacefully practice his work as a photojournalist, guaranteed by his right to freedom of expression.
I therefore urge you to release Mahmoud Abu Zeid immediately and unconditionally and drop all charges against him as he is a prisoner of conscience, detained solely for peacefully exercising his right to freedom of expression.
 
Mahmoud Abu Zeid’s health has deteriorated in prison and he has been denied access to medication, despite suffering from Hepatitis C. I call on you to ensure Mahmoud Abu Zeid has access to the medical care he may require, pending his release.
 
Abu Zeid has been tortured and ill-treated and I call on you to ensure that he is protected from further abuse and to launch a prompt, independent, impartial and effective investigation into the allegations, and bring those suspected of responsibility to justice in fair trials.
 
Finally, I urge you to immediately release all prisoners detained solely for exercising their right to freedom of expression. 

 
Yours sincerely,