Bilde

Den syriske flyktningkrisen: Krev at Norge tar ansvar!

Krigen i Syria har skapt vår tids største humanitære krise. Over ni millioner mennesker er på flukt. Krev at Norge tar ansvar og tar i mot flere syriske flyktninger! Aksjonen er avsluttet. I forbindelse med den nye kampanjen vår #VelkommenSyria har vi laget en ny aksjon rettet mot regjeringen. 
Publisert: 25. jun 2014, kl. 15:14 | Sist opdatert: 4. Feb 2015, kl. 09:00
Dette er saken:
Borgerkrigen i Syria har ført til at verden i dag står overfor den største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Av en befolkning på nærmere 21 millioner er mer enn ni millioner mennesker på flukt. Av disse er 6,5 millioner internt fordrevne og mer enn 2,8 millioner flyktninger utenfor Syria. FNs høykommisær for flyktninger anslår at antallet mennesker på flukt utenfor Syria vil ha steget til over fire millioner innen utgangen av 2014. 

Amnesty International er svært bekymret over og kritisk til at norske myndigheter så langt ikke har vist politisk vilje til å ta et større ansvar for å møte utfordringen verden står overfor ved å ta imot flere flyktninger fra Syria enn en kvote på 1000 overføringslyktninger, hvorav 500 blir tatt fra den ordinære årlige flyktningkvoten. 

Syrias naboland skal ikke være alene om å ta i mot flyktningene
Hele 97 % av flyktningene befinner seg i Syrias naboland Libanon, Jordan, Tyrkia, Egypt og Irak. I Libanon, med en befolkning på kun 4,3 millioner mennesker, utgjør nå snart hver tredje innbygger en syrisk flyktning. Libanon alene tar imot like mange syriske flyktninger per dag som det totale antallet flyktninger som kommer Norge i løpet av et år. Det er nå et uholdbart press på infrastrukturen i landet, helsevesenet, og bolig- og arbeidsmarkedet. Tyrkia har så langt tatt i mot 1,05 millioner syriske flyktninger, Jordan mer enn 600.000, og Irak og Egypt hver seg omkring 200.000.
 
Felles for nabolandene til Syria er at de i halvannet år gjentatte ganger har gjort det klart at de ikke makter å være alene om å skulle beskytte og iavereta rettighetene til de mange syriske flyktningene, og at Europa og flere land i verden må ta imot flere flyktninger. FNs Høykommissær for flyktninger kommer med samme oppfordring.

Amnesty International anerkjenner at Norge så langt har gitt betydelig og uvurderlig finansiell støtte til arbeidet for flyktningene i Syrias naboland. Dessverre er ikke dette nok ettersom mengden flyktninger i disse landene nå er i ferd med å destabilisere de enkelte landene og derfor også truer regionens stabilitet. Europa må ta et klart medansvar for å gjenbosette flere flyktninger fra krigen i Syria.

Sverige praktiserer "den åpne dørs politikk" og alle syriske flyktninger som kommer til Sverige får permanent oppholdstillatelse. De har allerede tatt et stort ansvar gjennom å gi permanent opphold til mer enn 20.000 flyktninger fra Syria. Sammen med Sverige, og Tyskland som tar imot et betydelig antall syriske overføringsflyktninger og asylsøkere, kan Norge gå foran i en europeisk dugnad for flyktningene fra Syria.
 
Verden står overfor en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak.

Amnesty International Norge krever at:
 • Norge tar imot minst 5000 overføringsflyktninger fra Syria.
 • Norge lar et ytterligere stort antall flyktninger fra Syria få midlertidig opphold på særskilt grunnlag slik man gjorde under bl.a. krigen på Balkan.
 • Norge gjør det enklere for folk fra Syria å få visum på grunnlag av helse, utdanning og arbeid.
Det DU kan gjøre!
 • Signér aksjonen
 • Del aksjonen på sosiale medier - husk at hver underskrift teller!
 • Send en twittermelding direkte til Erna Solberg hvor du oppfordrer henne til å ta ansvar! (@erna_solberg)
 • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle signaturer!
Les nettsaken vår om de syriske flyktningene: Mangel på vilje, ikke kapasitet.

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN: 
 • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...). 
 • Artikkel 28: Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæringen. 

Oppdateringer

OPPDATERINGER:
24.11.2014
Etter statsbudsjettforhandliger ble det den 21. november annonsert at kvoten av syriske flyktninger vil økes fra 1000 til 1500. Amnesty mener denne økningen er alt for lav og vil fortsette å aksjonerer for at dette tallet økes. Les mer her

19.11.2014
Vi har idag postet appellbrevet til Erna Solberg signert av 18 723 nordmenn. Tusen takk for at du signerte aksjonen. Vi fortsetter å aksjonere og venter spent på resultatet av budsjettforhandlingene. 

15.11.2014
Amnesty International, Mellomkirkelig Råd i Den norske Kirke og Norsk Psykologforening mener at Norge bør og kan ta imot flere syriske flyktninger i en kronikk i Aftenposten. Les hele brevet som ble publisert i Aftenposten her.

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skole. BAKGRUNN
Både Den norske legeforeningen og Norsk Psykologforening sier at Norge har en godt utbygd helsetjeneste og bør kunne ta imot flere flyktninger med behov for medisinsk og psykologisk behandling og oppfølging.

Kommunene får overføringer for å håndtere dette. De understreker dessuten at diskriminering på grunn av sykdom, skade eller funksjonshemming strider mot grunnleggende menneskerettigheter, og at denne gruppen flyktninger som har størst behov for helsehjelp og oppfølging er mest sårbare.


Omfang
 • Jordan har tatt imot mer enn enn 600.000 flyktninger, og i Za’atri, verdens nest største flykningleir, lever nå 80.000 flyktninger
 • Tyrkia har så langt tatt imot 1,05 millioner flyktninger, og Irak og Egypt har tatt imot mer enn 100.000 – 200.000 flyktninger hver
 • Libanon har tatt imot 1,2 millioner flyktninger. Hver tredje innbygger er nå en syrisk flyktning
 • Europa har sagt seg villig til å ta imot 0,5 % av flyktningene. Sherif Elsayed-Ali, lederen av Amnesty Internationals flyktningteam, sier i sin kommentar til dette at «europeiske ledere bør bøye hodet i skam.»
"Pushbacks" ved Europas yttergrense
Både Bulgaria, Hellas og Tyrkia forhindrer mennesker på flukt fra krigen i Syria i å krysse grensen til sine land. Noe av den groveste dokumentasjonen Amnesty har på dette er fra Hellas. Siden det er blitt satt opp et 10,5 km langt gjerde på landgrensen mellom Tyrkia og Hellas som patruljeres av tusenvis av grensevakter, prøver mange flyktninger å ta seg sjøveien til Hellas.

Systematisk og rutinemessig forsøker den greske kystvakten å forhindre båtene med flyktninger å ta seg til land i Hellas. Kystvakten fjerner påhengsmotorene til flyktningbåtene, tar flyktningenes verdisaker, og dytter så båtene ut til havs igjen. Flyktninger som klarer å ta seg over grensen landveien til Hellas er blitt strippet nakne, fratatt alle verdier inkludert sine pass, ydmyket og kjeftet på, og truet med skytevåpen til å krysse grensen tilbake til Tyrkia, eller de er blitt fraktet i båter tilbake til Tyrkia.

Se også

Statsminister Erna Solberg

Statsministerens kontor

Pb. 8001 Dep.

0030 Oslo
Til Erna Solberg,

Borgerkrigen i Syria har ført til at verden i dag står overfor den største flyktningkrisen siden 2.verdenskrig. Av en befolkning på nærmere 21 millioner er mer enn ni millioner mennesker på flukt. Av disse er 6,5 millioner internt fordrevne og mer enn 2,8 millioner flyktninger utenfor Syria. FNs høykommisær for flyktninger anslår at antallet mennesker på flukt utenfor Syria vil ha steget til over fire millioner innen utgangen av 2014.

Jeg er svært bekymret over og kritisk til at norske myndigheter så langt ikke har vist politisk vilje til å ta et større ansvar for å møte utfordringen verden står overfor ved å ta imot flere flyktninger fra Syria enn en kvote på 1000 overføringsflyktninger, hvorav 500 blir tatt fra den ordinære årlige flyktningkvoten.

Europa må ta et klart medansvar for å gjenbosette flere flyktninger fra krigen i Syria. I den sammenhengen oppfordrer jeg deg til å vise vei. Sverige har allerede tatt et stort ansvar gjennom å gi permanent opphold til mer enn 20.000 flyktninger fra Syria. Sammen med Sverige kan Norge gå foran i en europeisk dugnad for flyktningene fra Syria.

Konkret oppfordrer jeg deg til å støtte følgende krav:
 • Norge må ta imot minst 5000 overføringsflyktninger fra Syria.
 • Norge må la et ytterligere stort antall flyktninger fra Syria få midlertidig opphold på særskilt grunnlag slik man gjorde under bl.a. krigen på Balkan.
 • Norge må gjøre det enklere for folk fra Syria å få visum på grunnlag av helse, utdanning og arbeid.
 
Med vennlig hilsen,