Bilde
AKSJON

Burkina Faso: La barn være barn!

Aksjonen er avsluttet

31 696 signerte denne aksjonen

Del    
​Da "Maria" bare var 13 år, beordret faren henne til å gifte seg med en 70 år gammel mann. Hennes historie er desverre ikke unik. I Burkina Faso blir en av tre jenter tvangsgiftet før de fyller 18 år. Bli med å kreve endring! ​30.06.2016: Aksjonen er nå avsluttet. Maria bor nå hjemme hos sin familie. Justisdepartementet i Burkina Faso har i en pressemelding erklært at de skal gjennomgå lovgivningen for barne- og tvangsekteskap og etter planen heve lovlig giftealder for jenter til 18 år. Se oppdateringer for mer informasjon. 

 
Publisert: 10. sep 2015, kl. 15:28 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Dette er saken:

"Maria" ble forsøkt giftet bort til en 70 år gammel mann som allerede hadde fem andre koner. Faren truet med å drepe henne om hun ikke gjorde som han sa. Den unge jenta så ingen annen utvei enn å rømme, og tilbakela 170 kilometer til fots for å søke ly hos et krisesenter.

Historien virker nesten utrolig, men den er dessverre helt sann, og et helt relevant eksempel på Burkina Fasos dystre statistikk. Hver tredje jente tvangsgiftes før de fyller 18 år. Noen opplever dette helt nede i 11-års alderen. Til tross for at tvangs- og barneekteskap er forbudt både i internasjonal lovgivning og Burkina Fasos egen grunnlov, velger myndighetene å ignorere det omfattende problemet.

Fratatt grunnleggende rettigheter

Gjennom tvangsekteskap og bortgifting av unge jenter, fratar man den det gjelder retten til å bestemme over sitt eget liv og sin egen kropp. Dette er grove brudd på de menneskerettighetene vi kaller reproduktive og seksuelle rettigheter. De innebærer blant annet retten til å selv bestemme om man vil ha barn, hvor mange barn man vil ha, og når man vil ha barn. Jenter i Burkina Faso nektes denne retten, og får sjelden delta i familieplanleggingen. De tvinges til å følge sin manns ønsker. Det er mannen som bestemmer når hun skal bli gravid, og hvor mange barn de skal ha.

På livet, helsa og skolegangen løs

Jenter og kvinner i Burkina Faso mangler også tilgang til prevensjonsmidler som kan beskytte dem mot uønsket graviditet og seksuelt overførbare kjønnssykdommer. At graviditet og fødsel kan utgjøre en alvorlig trussel mot de unge jentenes liv og helse blir ikke tatt på alvor. Global statistikk viser at tenåringsmødre har fire ganger høyere risiko for å dø under graviditet eller fødsel enn voksne kvinner.

I Burkina Faso blir dessuten jenters rett til utdanning sjelden ivaretatt, og mange får ikke sjansen til å fullføre grunnleggende skolegang. Når jentene giftes bort, blir de ofte beordret til å lage mat, vaske, hente vann og å arbeide fra tidlig morgen til sent på kvelden.

Amnesty International krever at myndighetene i Burkina Faso:
  • Håndhever sin eksisterende lovgivning som forbyr tvangs- og barneekteskap.
  • Garanterer at jenters og kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter respekteres.
  • Beskytter rettighetene til voldtektsofre.
Dette kan du gjøre:
  • Signere aksjonen!
  • Fortelle alle du kjenner om aksjonen. Del den gjerne på Facebook og Twitter.
  • Skrive ut underskriftslisten og henge den opp på skolen eller på jobben!
  • Skrive solidaritetsbrev til "Maria". Send ditt bidrag til Amnesty hovedkontor i Norge, så sender vi det videre!
Signaturene sendes til Amnesty Internationals avdeling i Burkina Faso, som vil overlevere underskriftene til landets justis- og menneskerettighetsminister.


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 16.1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppløsning.
  • Artikkel 16.2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.

Oppdateringer

30.06.2016
Amnesty har fått denne oppdateringen i saken til Maria: Politisjefen truet faren til Maria med straffeforfølges dersom han giftet bort noen av døtrene. Faren gikk med på å signere en skriftlig bekreftelse på at han ikke vil gifte bort Maria eller noen av de andre døtrene sine. Dette var en betingelse for at Maria skulle komme hjem igjen. Maria bor nå sammen med sin familie. Hun håper at fremtiden vil bringe skolegang.

Amnesty Internasjonal følger med på utviklingen i den eventuelle lovendringen som justisdepartementet i Burkina Faso har varslet. (se oppdatering fra 25.02.2016)

Tusen takk til alle som har signert og engasjert seg i saken! Brev fra hele verden har vært med på å påvirke utviklingen i denne saken.

29.04.2016
Kvinner og jenter i Burkina Faso, som i alle andre land i verden, har rett til å ta egne valg om de ønsker å gifte seg, når de skal gifte seg og hvem de skal gifte seg med. De har også rett til å bestemme selv når og hvor mange barn de vil ha. Denne rapporten undersøker hvordan kvinner og jenter fortsatt mangler tilstrekkelig beskyttelse mot tvang- og barneekteskap og hvordan de møter strukturelle og økonomiske barrierer i tilgang til prevensjon, inkludert nødprevensjon. Les rapporten her.

25.02.2016
I en pressemelding bekrefter justisdepartementet at regjeringen i Burkina Faso skal se på lovgivningen når det gjelder barne- og tvangsekteskap. Planen er at departementet skal gå igjennom loven og heve den lovlige alderen for ekteskap for jenter til 18 år. De planlegger også å ha klare regler for tvangsekteskap i straffeloven.

I pressemeldingen erkjenner justisdepartementet de flere titallstusen brevene de har fått fra hele verden i forbindelse med avskaffelse av barne- og tvangsekteskap. Det er ingen tvil om at de fleste av disse brevene kom i forbindelse med Amnestys Skriv for liv-kampanje. Dette er et skritt i riktig retning, men selv om myndighetene setter i gang med en gjennomgang av loven er det ikke sikkert at endringene blir implementert. Vi følger saken videre.

30.10.2015
Valget, som egentlig var planlagt til den 11. oktober, har blitt utsatt til den 30. november. Valget ble utsatt grunnet militærkuppet.

28.09.2015
Interimpresidenten Michel Kafando og ministerene som ble avsatt den 16. september er nå gjeninsatt. Kuppforsøket var kortlevd, og Kafando og alle ministerene var tilbake i parlamentet 23. september.

Det er meget sannsynlig at presidentvalget blir utsatt. Valget var planlagt til den 11. oktober. Den politiske situasjonen i Burkina Faso er fortsatt usikker.

20.09.2015
Den 16 september ble Burkina Fasos interimpresident Michel Kafando og flere ministere avsatt etter at Burkina Fasos President Sikkerhet Regiment (RSP) brøt seg inn på et rådsmøte. Kuppet i Burkina Faso har ført til uro og en ustabil politiske situasjonen.

Til tross for ustabilitet og uro er reproduktive og seksuelle rettigheter for kvinner og jenter viktige. Selv om det nå må vies mer opperksomhet til den politiske situasjonen og de menneskrettigheter som blir brutt grunnet kuppet, vil vi fortsette å fokusere på jenter og kvinners reproduktive rettigheter.
Siden situasjonen er ustabil er det usikkert hvem som kommer til å være president i Burkina Faso når vi skal sende våre brev. Dette vil oppdateres når vi vet mer og når datoen for å sende brev nærmer seg.

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skole!


SKRIV ET SOLIDARITETSBREV!
Vis din solidaritet med Maria og de andre jentene i Burkina Faso som har måttet rømme fra tvangsekteskap. Ved å skrive et solidaritetsbrev viser du dem at de ikke står alene i kampen for sine rettigheter.

Send brevet til:
Amnesty International v/kampanjeavdelingen
P.O. Box 702 Sentrum
N - 0106 Oslo
Norge
Minister of Justice and Human Rights,

c/o Amnesty International Burkina Faso,

08 Av. Houari Boumedienne,

Ouagadougou 08 BP 11344,

Burkina Faso 
Dear Minister,

I am deeply concerned about the widespread practice of early and forced marriage in Burkina Faso, and particularly the Sahel region. As you will know, early and forced marriage is banned under your country’s laws, as well as under international and regional human rights treaties to which Burkina Faso is party.

But in practice, studies have shown that at least one third of girls in Burkina Faso are married before the age of 18, with far-reaching consequences for their health, safety and human rights.

Minister, I urge your government to enforce and ensure the application of national laws and international obligations banning forced and early marriage.
Furthermore, I urge you to guarantee protection as well as shelter and support services for victims of early and forced marriages.

It is also important to raise awareness in the population about the ban on forced and early marriage, and also about where girls can find assistance if they are at risk.

Thank you for your attention to the matter.

Yours,