Bilde
AKSJON

Bahrain: Kvinne arrestert for å ha revet i stykker et bilde av kongen!

Aksjonen er avsluttet

Del    
Zainab al-Khawaja ble arrestert for å ha revet i stykker et bilde av kongen av Bahrain. Hun er en samvittighetsfange, arrestert utelukkende for å ha benyttet seg av sin ytringsfrihet. Hun var gravid da hun ble arrestert og har nå blitt dømt til ett år og fire måneders fengsel for «fornærme en offentlig tjenestemann" og for å "ødelegge offentlig eiendom". Hun har tidligere blitt dømt til tre års fengsel. Zainab er nå løslatt mot kausjon og venter på ankesaken som har blitt utsatt til 13. september. Aksjonen er avsluttet. Takk for at du signerte!
Publisert: 16. okt 2014, kl. 15:12 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
Dette er saken:
Zainab al-Khawaja var gravid i åttende måned da hun ble arrestert den 14. oktober. Hun møtte i retten for å klage på to andre separate saker da arrestasjonen fant sted- Grunnen til at hun ble arrestert: Hun rev opp et bilde av kongen av Bahrain.

Ifølge vitner uttalte al-Khawaja i retten:

- Jeg er datteren av en stolt og fri mann. Min mor bragte meg inn i denne verden som et fritt menneske, og jeg vil gjøre det samme for min sønn, selv om det vil bli innenfor fengselvegger. Det er min rett og mitt ansvar som en fri person til å protestere mot undertrykkelse og undertrykkere.

Det opprevne bildet ga hun til dommeren som valgte å utstede en arrestordre. Neste dag ble det bestemt at hun skal holdes i varetekt i syv dager mens det ble undersøkt om hun har brutt en artikkel av Bahrains straffelov som kriminaliserer all "fornærmelse av kongen, det nasjonale flagget eller emblemet". Hun risikerte en fengselsstraff på opp til syv år.

Ikke første gang i retten
De tidligere dommene hun møtte i retten for var anklagelser om å ha "ødelagt statens eiendom" fordi hun hadde revet opp et bilde av kongen av Bahrain ved en tidligere anledning. Hun er også tilltalt for å ha "fornærmet en politimann" fordi hun verbalt beskyttet en annen fange som hadde blitt fornærmet og ydmyket av en fangevokter den 22. juni 2013 da begge kvinnene satt i varetekt.

Amnesty International krever at myndighetene i Bahrain:

  • dropper alle de utestående anklagene mot Zainab Al-Khawaja. Hun er en samvittighetsfange, fengslet utelukkende for fredelig utøvelse av ytringsfriheten
  • opphever alle lover som kriminaliserer retten til fri tale, og respekterer og beskytter ytringsfriheten.
* Kravene har blitt endret ettersom Zainab ikke lenger sitter fengslet.

Det DU kan gjøre:
  • Signér aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Print ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!
Signaturene sendes til kongen av Bahrain og andre regjeringsmedlemmer.

FØLGENDE ARTIKKEL FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

17.06.2016
Zainab ble løslatt fra fengsel på humanitært grunnlag 31. mai. Den 7. juni reiste hun til Danmark etter at hun mottok informasjon fra det danske konsulatet om at hun risikerte ny fengsling dersom hun ble værende i Bahrain. Representanter fra bahrainske myndigheter skal ha informert danske diplomater om at Zainab risikerte enda lengre fengselsstraff dersom hun ble i landet, og at hun denne gangen ville blitt adskilt fra sønnen.

09.05.2016
Det har kommet en uttalelse fra utenriksdepartementet i Bahrain om at Zaianb og en annen kvinnelig fange vil bli løslatt på humanitært grunnlag fordi de sitter fengslet sammen med sine små barn.

07.04.2016
I en pressekonferanse med USAs utenriksminister John Kerry uttalte Bahrains utenriksminister at Zainab Al-Khawaja ville bli løslatt.

14.03.2016
Zainab er arrestert og har påbegynte sin dom på tre år og en måneds fengsel.

07.12.2015
Zainab Al-Khawajas to dommer har blitt opprettholdt av ankedomstolen. Straffene er basert på henholdsvis å ha forsvart en annen fange mens hun satt fengslet i juni 2013 (ett års fengsel) og for å ha revet i stykker et bilde av kongen av Bahrain (fire måneder fengsel). Hun er dømt til totalt tre år og én måned i fengsel for en rekke «lovbrudd». Dette inkluderer å «gå inn i et avsperret område» og «fornærme en offentlig tjenestemann» da hun prøvde å besøke sin far i fengsel i august 2014, da han sultestreiket.

23.10.2015
Dommen mot Zainad Al-Khawajas har blitt redusert til et år og en stor bot. Om hun ikke betaler boten på 8.000 USD risikerer hun at straffen blir forlenget med 18 måneder.

16.06.2015
Zainab Al-Khawajas ankesak, basert på en dom på tre års fengsel for å ha revet i stykker et bilde av kongen av Bahrain, startet 15. juni og ble utsatt til 13. september. Hun har blitt dømt til fem år og en måned i fengsel tilsammen.

10.03.2015
I dag har vi sendt 2849 signaturer til myndighetene i Bahrain. Tusen takk til alle som har signert aksjonen!

11.12.2014
9. desember ble Zainab Al-Khawaja dømt til ett år og fire måneders fengsel for «fornærme en offentlig tjenestemann" og for å "ødelegge offentlig eiendom". Hun har tidligere blitt dømt til tre års fengsel.

05.12.2014
Zainab al-Khawaja ble den 4. desember dømt til 3 år i fengsel og en bot på omtrent 8000 amerikanske dollar for å ha fornærmet kongen av Bahrain ved å rive i stykker et bilde av han. Hun var ikke tilstede i rettsalen da dommen ble lest opp fordi hun fortsatt kommer seg etter fødselen. Amnesty krever at denne dommen blir omgjort og at alle andre tiltaler mot henne frafaller.

01.12.2014
Zainab al-Khawaja fødte 27. november. Hun skal i retten 9. desember i forbindelse med tre ytterligere anklager mot henne.

21.11.2014
Zainab al-Khawaja ble løslatt 19.november etter en måned i fengsel. Dommen mot henne er forventet 4. desember. Tusen takk til alle som har signert. Vi krever at alle anklagene mot Zainab al-Khawaja frafaller, og fortsetter å aksjonere.

Bakgrunn

BAKGRUNN:
Zainab al-Khawaja er datteren til menneskerettsforkjemperen Abdulhadi al-Khawaja og søsteren til Maryam al-Khawaja. Abdulhadi al-Khawaja er en av grunnleggerne av den anerkjente organisasjonen Bahrain Center for Human Rights. I de senere år jobbet han aktivt for "Frontline", en ikke-statlig organisasjon som arbeider for beskyttelse av menneskerettighetsaktivister. I mai 2011 ble Abdulhadi dømt til livstid i fengsel. For mer informasjon om saken hans, se her.

Maryam ble arrestert i august da hun ankom Bahrain for å besøke faren deres i fengsel. Hun ble tiltalt for å ha "angrepet politibetjenter" for å angivelig ha nektet å gi fra seg mobiltelefonen sin da politiet ransaket henne. Hun ble senere løslatt men tiltalen hennes står fortsatt. For mer informasjon om saken hennes, se her.
HM Shaikh Hamad bin 'Issa Al Khalifa

Office of His Majesty the King

P.O. Box 555

Rifa'a Palace, al-Manama

Bahrain
Your Majesty,

I am calling on you to quash Zainab Al-Khawaja’s convictions and drop all outstanding charges against her, as they would make her a prisoner of conscience, held solely for peacefully exercising her right to freedom of expression.She was arrested on 14 October 2014 for tearing up a picture of the king of Bahrain while she was appearing in court. She is the daughter of Abdulhadi al-Khawaja another prisoner of conscience, both of them held solely for peacefully exercising their rights to freedom of expression, association and assembly.

I also call on you to repeal all legislation that criminalizes the right to freedom of expression, and respect and protect the right to freedom of expression.

Thank you for taking this case seriously.

Sincerely,