Bilde
AKSJON

Bahrain: Fengslet for å kritisere Bahrain

Aksjonen er avsluttet

Del    
Den kjente menneskerettighetsforkjemperen Abdulhadi al-Khawaja og 12 andre menn er fengslet utelukkende for å kritisere regjeringen i Bahrain. Flere av disse skal ha blitt utsatt for tortur.

 
Publisert: 29. okt 2013, kl. 10:44 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30

Abdulhadi al-Khawaja er en av grunnleggerne av den anerkjente organisasjonen Bahrain Center for Human Rights. I de senere år har han jobbet aktivt for "Frontline", en ikke-statilig organisasjon som arbeider for beskyttelse av menneskerettighetsaktivister. Han er én av 13 opposisjonsaktivister som nå sitter fengslet for å på fredelig vis ha oppfordret til politiske reformer i kongedømmet.

De fleste av mennene ble arrestert midt på natten av en gruppe sikkerhetsoffiserer som raidet husene deres og tok dem med til et ukjent sted. Mennene ble holdt slik uten kontakt med omverden i ukesvis og ble nektet kontakt med familie og advokater.

Urettferdig rettssak
Etter en urettferdig rettssak i mai 2011, ble Abdulhadi al-Khawaja og de 12 andre mennene dømt av en militær domstol til fengselsstraffer med ulike straffeutmålinger. En observatør fra Amnesty International var tilstedet under en av høringene den 6. september, og konkluderte med at det ikke ble fremlagt noen bevis i saken som skulle tilsi at de 13 mennene hadde begått en forbrytelse, utført eller oppfordret til voldelige handlinger.

Al-Khawaja ble sammen med seks av aktivistene dømt til livstid, fire av aktivistene fikk 15 års lange fengselsstraffer, mens de to andre fikk mellom to til fem år. Mennene ble dømt for ulike brudd på terror-paragrafer.

De fengslede aktivistene er: Hassan Mshaima, Abdelwahab Hussain, Abdulhadi al-Khawaja, Dr ‘Abdel-Jalil al-Singace, Mohammad Habib al-Miqdad, Abdel-Jalil al-Miqdad, Sa’eed Mirza al-Nuri, Mohammad Hassan Jawwad, Mohammad ‘Ali Ridha Isma’il, Abdullah al-Mahroos, Abdul-Hadi ‘Abdullah Hassan al-Mukhodher, Ebrahim Sharif og Salah ‘Abdullah Hubail al-Khawaja.


Bahrain Center for Human Rights. Abdulhadi al-Khawaja og Nabeel Rajab, Bahrain, 2011

Torturert i forvaring
Flere av mennene opplyser å ha blitt utsatt for tortur. Ebrahim Sharif, leder av det sekulære politiske partiet Wa'ad, sier at han ble både slått og sparket i forvaring. Da han fortalte dette til aktoren i militærdomstolen, ble han banket opp og mottok trusler.

I januar 2013 opprettholdt landets høyeste rettsinstans dommene mot mennene.

Amnesty International mener de 13 aktivistene er samvittighetsfanger, dømt ene og alene for å ha bruk ytringsfriheten sin og kjempet for menneskerettighetene.


Amnesty international krever at:
  • De 13 opposisjonsaktivistene blir stilt for en sivil domstol, og at de løslates umiddelbart og betingelsesløst dersom de er fengslet utelukkende for å på en fredelig måte ha benyttet sin ytrings- og forsamlingsfrihet.
  • Myndighetene igangsetter en grundig etterforskning i anklagene om at flere av mennene skal ha blitt torturert.
  • De ansvarlige for torturen stilles for retten.

Det du kan gjøre:

  • Signér appellbrevet som sendes til kongen i Bahrain!
  • Print ut appellbrevet med en underskriftsliste, heng den opp på en felles oppslagstavle og send den til oss eller til myndighetene i Bahrain. Adressene finner du i appellbrevet som ligger til høyre på denne siden. Underskriftslisten finner du her.
  • Del aksjonen på facebook og twitter og oppfordre venner og bekjente til å signere!
  • Send en personlig hilsen til Abdulhadi al-Khawaja eller en av de andre 12 aktivistene. Adressene finner du til høyre i aksjonen.


FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN ER BRUTT I DENNE SAKEN:
  • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
  • Artikkel 10: Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.
  • Artikkel 19: Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Oppdateringer

20.09.2016
Den 11. juli ble Ebrahim Sharif løslatt, etter å ha sonet ferdig en ett-års fengselsstraff kun for å ha holdt en tale hvor han etterspurte reform i landet. Han var dømt for "oppfordring til hat og forakt for regimet", men frikjent for "oppfordring til å styrte regimet med makt og ulovlige midler". Påtalemyndighetene har anket dommen, og Sharif kan dermed bli dømt til opptil 13 års fengsel hvis han nå blir dømt for begge punkter. Ankesaken startet 31. mai og den neste høringen er planlagt den 13. oktober.

14.04.2016
En av de 13 opposisjonsaktivistene, Salah al-Khawaja (broren til Abdulhadi al-Khawaja) ble løslatt fra fengsel 19. mars, etter å ha sonet ferdig straffen på fem års fengsel. De andre aktivistene sitter fortsatt fengslet, og Amnesty fortsetter å jobbe for deres løslatelse.

24.02.2016
Ebrahim Sharif har blitt dømt til ett års fengsel. «Dommen mot Ebrahim Sharif til nok et år i fengsel kun for å ha holdt en tale hvor han etterspurte reform i landet et vanvittig angrep på ytringsfriheten. Dette er det siste eksempelet på hvordan myndighetene slår hardt ned på statskritikere i Bahrain», James Lynch, Amnesty Internationals avdelingsdirektør for Midtøsten og Nord-Afrika.

17.11.2015
Forespørselen om å løslate Ebrahim Sharif mot kausjon ble avvist den 13. november. Rettsaken mot Ebrahim vil forsette den 15. desember.

31.08.2015
Ebrahim Sharif, som fikk en kongelig benådning tidligere i år, er igjen stilt for retten. Rettssaken mot opposisjonsleder Ebrahim Sharif startet 24. august. Hans neste høringen er 12. oktober. Forespørsler fra hans advokater om løslatelse mot kausjon har blitt avvist. Ebrahim vil dermed forbli i varetekt frem til neste høring. Hvis han blir dømt risikerer han 13 år fengsel.

Han er tiltalt for "oppfordring til hat og forakt for regimet " og for " intensjon om å styrte regimet med makt og ulovlige midler ". Han har benektet alle anklagene mot ham.


30.07.2015

Dr. Al-Singace befinner seg nå på sykehus (Al-Qala'a) hvor han har vært siden 1. april etter at han kollapset på grunn av sviktende helse, påført av sultestreiken (han har sultestreiket i over fire måneder).

Fengselsmyndighetene prøvde å tvinge de fengslede aktivistene til å gå med fengselsuniform (som Dr. Al-Singace nekter å bruke fordi han mener at han ikke er en kriminell, men en samvittighetsfange.) Myndighetene forsøkte også å gjennomføre ydmykende fysiske kroppsvisitasjoner, der de innsatte blir tvunget til å ta av seg klærne og gå med lyst tøy for å bli kroppsvisitert.

06.07.2015
Gode nyheter! Ebrahim Sharif ble løslatt fra fengselet 19. juni. Han har sonet mer enn 3/4 av straffen og fikk en kongelig benådning. Amnesty International snakket med Ebrahim Sherif den 23. juni. Han sa at han var veldig fornøyd med løslatelsen og vil gjerne takke alle som har jobbet med saken hans sak i alle disse årene. Han sa de 13 aktivistene alltid følger det Amnesty International gjør og at dette ga dem styrke i fengselet.

26.05.2015
Abdulhadi Al-Khawaja avsluttet sin sultestreik den 21. mai etter å ha nektet å spise i flere uker i protest mot de forferdelige forholdene i fengselet.

19. mai var Dr. Al-Singace på den 60. dagen av hans sultestreik. Han ringte familien og fortalte dem at «han ikke kommer til å stoppe før vilkårene for samvittighetsfanger er forbedret». Han har blitt holdt på Al-Qala'a-sykehuset siden 1. april. Helsen hans har blitt tydelig forverret siden han begynte sultestreiken den 21. mars 2015. Dr. Abduljalil Al-Singace har nå sultestreiket i over to måneder, og vi er alvorlig bekymret for helsen hans.

15.05.2015
Abdulhadi Al-Khawaja har sultestreiket siden 20. april på grunn av behandlingen han, og andre, mottar i fengselet. "Den typen tortur jeg har hørt de siste månedene er den verste siden 2011, og overgrepene som har skjedd i løpet av den siste perioden er ubeskrivelig". Han har skrevet et åpent brev til Høykommissæren for menneskerettigheter. Les brevet her.

12.02.2015
I dag har vi sendt 5533 signaturer til kongen av Bahrain. Dette er i tillegg til 15 535 signaturer sendt i januar 2014. Takk til alle som engasjert seg - hver signatur teller!

02.03.2015
Amnesty har møtt kona til fengslede Ebrahim Sharif, sønnen til Hassan Mshaima’ og sønnen til Hassan Jawad.

Ebrahim Sharif var ved godt mot og han ønsket at følgende beskjed skulle videreformidles til alle Amnesty-støttespillerne: «Vi takker Amnesty International. Bahrain er ikke på den internasjonale radaren, og jeg håper at Amnesty fortsetter å jobbe med det. Vi har fortsatt ofre her, fengselsforholdene har ikke bedret seg, men er fortsatt overfylte og soningstidene blir stadig lengre. Vi setter stor pris på all jobben Amnesty gjør – og kan gjøre. Vi har en dyp respekt, beundring og takknemlighet for alle Amnesty-støttespillere.

Hassan Jawads sønn fortalte Amnesty at farens helsetilstand er ille. Han er konstant svimmel på grunn av tortur og han er ikke i stand til å sitte i lenger enn 20 minutter av gangen. Hassan Jawad ønsket at følgende beskjed skulle bli formidlet til alle Amnesty-støttespillere: «Jeg er veldig glad og takknemlig for Amnestys arbeid for alle menneskerettighetsforkjempere. Jeg håper vi får anledning til å møtes på et annet tidspunkt når menneskerettighetssituasjonen er bedre. Send mine varme hilsener til Amnestys støttespillere.

Sønnen til Hassan Mshaima’ kunne fortelle at farens hans har mottatt fysioterapi hver uke siden begynnelsen av januar.

03.10.2014
I følge Bahrain Centre for Human Rights endte Abdulhadi al-Khawaja sultestreiken den 23. september etter å ha holdt på i 29 dager. Senteret rapporterer at grunnen til dette var hans bekymring for de andre innsatte som hadde sluttet seg til sultestreiken.

01.09.2014
Abdulhadi al-Khawaja, én av de 13 opposisjonsaktivistene, sultestreiker i protest mot arrestasjonen og fengslingen. Han påbegynte sultestreiken den 25. august, og nekter å bli innlagt på sykehus eller fengselsklinikken. Familien til al-Khawaja er bekymret for at helsetilstanden hans nå vil forverre seg drastisk, og at han kan dø.
25.02.2014
Amnesty har mottatt beskjed fra Hassan Mshaima og Abduljalil Al Singace som takker for all støtten og arbeidet gjort på deres vegne!

14.01.2013
Amnesty International Norge har oversendt 15535 underskrifter til Amnestys Internasjonale Sekretariat i London som videresender de samlet til Bahrain. Takk for god innsats!

11.11.2013
Det mistenkes at Abdelwahab Hussain, en av de 13 arresterte aktivistene i Bahrain, ikke mottar den medisinske hjelpen han trenger. Den 59 år gamle grunnleggeren og talsmannen for al-Wafa Islamic Movement, en uautorisert politisk opposisjonsforening, lider av kronisk parestesier (prikking og nummenhet) som påvirker nervene hans og gir ham problemer med å bevege seg. Han sliter også med lavt hemoglobinnivå noe som fører til at han lider av konstant svimmelhet. Hussain har fått behandling på forsvarets sykehus /Bahrain Defense Force (BDF) Hospital), inkludert en mislykket grå stær operasjon i oktober 2013, men han har behov for ytterligere behandling ved et spesialisert sykehus eller et medisinsk senter.

Rundt 1. november 2013 fikk Abdelwahab Hussains familie en telefon fra fengselsmyndighetene, som uten nærmere forklaring avlyste det planlagte fengselsbesøket deres 5. november.

De siste månedene har et økende antall politiske fanger som lider av dårlig helse har fått hva som syntes å være utilstrekkelig medisinsk behandling ved fengselsklinikken. I noen tilfeller fangene ble tatt til BDF forsvarssykehuset eller Salmaniya klinikken, men de har umiddelbart blitt returnert til fengselet uten å ha fått fullført den medisinske behandlingen sin.

Bakgrunn

BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skole!

SKRIV ET SOLIDARITETSBREV
Forslag til tekst: "You are not forgotten. People around the world know about you and we are showing solidarity."
Sendt ditt brev til:
«Aktivistens navn»
Jaw Prison
Manama
Bahrain

BAKGRUNN
Menneskerettighetssituasjonen i Bahrain har markant forverret seg siden starten av 2012 og mydighetene har vist stadig mindre hensyn til anbefalingene fra Bahrains uavhengige granskningskommusjon (BICI).

I 2012 ble det utstedt et totalforbud mot alle protester og menneskerettighetsaktivistene i landet har blitt utsatt for en økende trakassering og arrestasjoner. Menneskerettighetssituasjonen i landet er dermed svært kritisk. Derfor er din stemme ekstra viktig!

Du kan lese mer om menneskerettighets-situasjonen i Bahrain i i Amnestys rapport fra landet her.

Bahrain Center for Human Rights
Bahrain Center for Human Rights er en non-profit, ikke-statlig organisasjon som arbeider for å fremme menneskerettighetene i Bahrain. Senteret ble grunnlagt i 2002, og har siden mottat både internasjonal og nasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. I september i år ble organisasjonen tildelt den viktige RAFTO-prisen for sitt langvarige og modige arbeid for fundamentale menneskerettigheter som ytringsfrihet og forsamlingsfrihet i Bahrain.

Du kan besøke senterets nettsider her.

Amnesty har også en egen aksjon for lederen for Bahrain Center for Human Rights, Nabeel Rajab. Vær med og skriv under oppropet for ham her.

Les mer på amnesty.no

King of Bahrain

Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa

Office of His Majesty the King

P.O. Box 555

Rifa’a Palace, Manama, Bahrain

Your Majesty,

I am concerned about the 13 opposition activists - Hassan Mshaima, Abdelwahab Hussain, Abdulhadi al-Khawaja, Dr ‘Abdel-Jalil al-Singace, Mohammad Habib al-Miqdad, Abdel-Jalil al-Miqdad, Sa’eed Mirza al-Nuri, Mohammad Hassan Jawwad, Mohammad ‘Ali Ridha Isma’il, Abdullah al-Mahroos, Abdul-Hadi ‘Abdullah Hassan al-Mukhodher, Ebrahim Sharif og Salah ‘Abdullah Hubail al-Khawaja.

These men had an unfair and politically motivated trial before a military court.

I call on you, Your Majesty, for the immediate and unconditional release of the 13 opposition activists as they are prisoners of conscience, imprisoned solely on account of their legitimate peaceful exercise of the rights to freedom of expression, association and assembly.

In addition I urge the authorities to immediately launch an investigation into the alleged torture or other ill-treatment of some of the defendants, to make its results public, and bring to justice anyone responsible for torture.

Regards,