Bilde
AKSJON

Argentina: Dømt til åtte års fengsel etter spontanabort

Aksjonen er avsluttet

19 521 signerte denne aksjonen

27 år gamle Belén ble dømt til åtte års fengsel for overlagt drap etter at hun spontanaborterte på et offentlig sykehus i Argentina. Hun har sittet to år i varetekt i påvente av den endelige kjennelsen fra høyesterett. Nå er hun endelig løslatt!
Publisert: 12. Mai 2016, kl. 09:41 | Sist oppdatert: 28. Feb 2020, kl. 11:30
SISTE NYTT: Den 28. mars 2017 kom den gode nyheten om at Belén er frifunnet av en enstemmig høyesterett i delstaten Tucuman i Argentina.

Dette er saken:
Den 21. mars 2014 dro Belén til et offentlig sykehus i San Miguel de Tucuman, nord i Argentina, og klagde på magesmerter. Hun ble henvist til en gynekolog på grunn av store blødninger. Legen informerte henne om at hun var 22 uker gravid, og i ferd med å spontanabortere. Belén sa at hun ikke var klar over at hun var gravid.

Ansatte på sykehuset fant senere et foster på toalettet og meldte ifra til politiet om at dette var Beléns «sønn», uten å ha tatt noe form for DNA-undersøkelse som kunne bevise at hun hadde noe slektskap til fosteret. Belén har senere fortalt at en sykepleier viste henne fosteret som var lagt i en eske, og hevdet at det var hennes. Da hun våknet fra narkosen etter operasjonen stod flere politimenn rundt sengen hennes. Det ble gjennomført en medisinsk undersøkelse av Belén, inkludert en undersøkelse av hennes underliv som kan bli betraktet som en form for grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling.

Tiltalt for overlagt drap
I henhold til internasjonale menneskerettighetsstandarder er avsløring av personlig medisinsk informasjon uten samtykke et brudd på retten til privatliv. Dette inkluderer avsløring av medisinsk informasjon til politiet. Medisinsk helsepersonell har en forpliktelse til å sørge for at all informasjon de har tilgang på som en del av deres yrke blir behandlet konfidensielt.

Belén er blitt tiltalt for å ha fremprovosert aborten, og er blitt holdt i varetekt i over to år. Aktoratet endret så tiltalen til overlagt drap, som innebærer en strengere straff, opp til 25 års fengsel.

19. april 2016 ble Belén dømt til åtte års fengsel for drap. Beléns forsvarer har sagt at de skal anke dommen, og krever at hun blir løslatt umiddelbart.

Amnesty International krever at myndighetene i Argentina:
 • Løslater Belén umiddelbart og betingelsesløst og garanterer at det ikke foretas noen videre strafferettslig forfølgelse verken av Belén eller av andre jenter eller kvinner som spontanaborterer, eller som opplever andre obstetriske komplikasjoner.
 • Sørger for at helsepersonell garanterer taushetsplikten mellom lege og pasient, og gjennomfører sanksjoner overfor helsepersonell som bryter taushetsplikten.
 • Setter i gang en rask, upartisk og uavhengig etterforskning av Beléns anklager om at helsepersonell og politi har utsatt henne for mishandling og krenket hennes rett til privatliv.
Signaturene sendes til statsadvokaten i Tucuman-provinsen, Edmundo Jesús Jiménez.

Det DU kan gjøre:
 • Signer aksjonen!
 • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
 • Skriv ut underskriftslisten og heng den opp på skolen eller på jobben!

FØLGENDE ARTIKLER FRA MENNESKERETTIGHETSERKLÆRINGEN BLIR BRUTT I DENNE SAKEN:

 • Artikkel 5: Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.
 • Artikkel 25.1: Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser (...).


Soledad Deza, Beléns advokat, snakker til forsamlingen som møtte opp for å protestere mot dommen © Agencia de Prensa Alternativa

Oppdateringer

28.03.2017
Flere gode nyheter! I dag kom den gode nyheten om at Belén er frifunnet av en enstemmig høyesterett i delstaten Tucuman i Argentina.

18.08.2016
Gode nyheter! Den 17. august 2016 besluttet Høyesterett i Tucumán-provinsen å løslate Belén fra varetekt. Selv om hun nå er løslatt venter Belén fortsatt på at høyesterett skal behandle saken hennes og forhåpentligvis droppe anklagene mot henne. Amnesty følger saken videre.

- Løslatelsen av Belén er en ekstremt positiv og etterlengtet nyhet! Det vi trenger nå er å se en full frifinnelse. Belèn skulle aldri vært fengslet i første omgang. Å abortere er ingen forbrytelse, sier Mariela Belski, generalsekretæren i Amnesty International Argentina.

26.07.2016
I dag ble 120 000 underskrifter fra hele verden overlevert til lokale myndigheter i Tucumàn-provinsen i et opprop om å løslate Belèn.

27.06.2016
Vi har nå oversendt alle 19 693 signaturer som er samlet inn i Norge. AI Argentina skal ha en felles overrekkelse av alle signaturer 26. juli i et møte med myndighetene i Tucumán provinsen. Vi avslutter aksjonen for Belén, men vi fortsette å følge med på eventuell utvikling i saken. Tusen takk til alle som har signert og engasjert seg!
I et brev skriver Belén følgende:

"I am eternally grateful to all who are helping me to make my voice heard. From here I send my greetings and hugs. I am very happy that I'm not alone.Thank you and thank you to all women. We fight together so they hear us, so there are no more women imprisoned for abortion. Now your fight is my fight."

Les hele brevet her (spansk og engelsk versjon).

02.06.2016
Den 3. mai ble saken til Belén anket og forsvareren fremmet krav om at hun må løslates fra varetekt mens saken behandles. Dessverre ble kravet avvist da retten hevder det er fare for bevisforspillelse dersom hun blir løslatt. Beléns forsvarer vil anke avgjørelsen til Høyesterett.

Bakgrunn

I Argentina er det en begrenset tilgang til abort. En kvinne har bare mulighet til å kunne ta abort dersom det er fare for liv og helse, eller dersom graviditeten er et resultat av voldtekt. Spontanabort eller andre komplikasjoner under en graviditet er ikke kriminalisert.

En person som utfører eller gjennomgår en ulovlig abort risikerer fengsel i ett til fire år i Argentina.

Mangel på seksualopplysning, dårlig tilgang til prevensjonsmidler og begrenset tilgang til abort fører til at omfanget av ulovlig abort er svært høyt i Argentina. Det er hvert eneste år 60.000 kvinner som legges inn på sykehus med komplikasjoner etter å ha tatt ulovlig abort.

Artikkel 17 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og Artikkel 11 i Den amerikanske menneskerettighetskonvensjon, som Argentina har tilsluttet seg til, beskytter retten til privatliv og pålegger statene å sikre at tilstrekkelige sikkerhetstiltak er på plass for å sikre fortrolig behandling av medisinske opplysninger, spesielt innenfor helse. Hver jente eller kvinne som søker abort på et sykehus eller som spontanaborterer er beskyttet av lege-pasient konfidensialitet.

Amnesty jobber for å sikre unge mennesker i Argentina en bedre tilgang til deres seksuelle og reproduktive rettigheter gjennom prosjektet Med lik rett, finansiert gjennom Operasjon Dagsverk 2015.BLI MED Å SAMLE UNDERSKRIFTER!
Print ut underskriftslisten og ta den med på jobb eller skolen!
​General Prosecutor, Province of Tucumán

Edmundo Jesús Jiménez

Fax: +54 381 4979135

 

 


Dear Prosecutor,

I am writing to express my concern about the case of Belén. On 21 March 2014, Belén went to the public Hospital Avellaneda in San Miguel de Tucuman complaining of abdominal pain. She was referred to the gynecologist because of heavy bleeding. The doctor informed her that she was having a miscarriage of a foetus of about 22 weeks. Belén said she was unaware that she was pregnant.

Hospital staff later found a foetus in the bathroom and denounced Belén to the police claiming it was Belén’s "son", without any evidence or DNA analysis to prove she had any relationship to the foetus. Belén has explained that a nurse brought the foetus in a box and insulted her, arguing the foetus “was her son”. When she woke up in her bed after surgery, several police officers were surrounding her and she was subjected to an examination “in private parts of her body”, which could amount to cruel, inhuman or degrading treatment.

According to international law and standards, non-consensual disclosures of personal medical information, including to law enforcement officials, is a violation of the right to privacy. Medical professionals have an obligation to protect the confidentiality of the information to which they have access as part of their profession.

Belén was accused of self-inducing the abortion and held in pre-trial detention for over two years on charges of abortion. The prosecutor then changed the accusation to aggravated murder, which entails a harsher penalty of up to 25 years.

On 19 April 2016, the Third Chamber of the Criminal Chamber of Tucuman sentenced Belén to eight years in prison for murder and deferred its final arguments to 3 May. Belén’s defense has said they will appeal the decision and request her immediate release.

I call on you to:

 • Release Belen immediately and unconditionally, guaranteeing that no criminal process is conducted against her nor any other girl or woman who suffers a miscarriage or other obstetric complications;
 • instruct health professionals to guarantee the doctor-patient duty of confidentiality and to guarantee mechanisms to sanction anyone who fails to protect women’s right to privacy;
 • open a prompt, impartial and independent investigation into the allegations of ill-treatment and infringements on the right to privacy committed both by health professionals and police officers.Sincerely,