Aker Kværner-saken henlagt

- Det må være problematisk for norske lovgivere at det ifølge riksadvokatens henleggelse ikke er straffbart for norske bedrifter å levere strøm, vann og vedlikeholdstjenester til fangeleire der mennesker holdes uten lov og dom og utsettes for tortur og annen mishandling.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 6. des 2007, kl. 12:38 | Sist oppdatert: 25. Feb 2010, kl. 03:11

Det sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge, i en kommentar til at riksadvokaten i dag henla anmeldelsen av Aker Kværner ASA.

I konklusjonen fra riksadvokaten heter det: "(punkt 1) Det er tvilsomt om ansatte i datterselskapet KPSI har medvirket til straffbare forhold som skal ha funnet sted på Guantanamo Bay." Videre heter det: "Uansett er det tvilsomt om Aker Kværner ASA, gitt en annen konklusjon på punkt 1, ville kunne rammes etter de norske reglene om foretaksstraff."

Fasiliterte tortur

- Henleggelsen etterlater mange spørsmål. Riksadvokaten sier med dette at det er fritt fram for norske selskaper å tjene penger på tjenester som fasiliterer tortur. Aker Kværner ASAs heleide datterselskap leverte strøm, vann og vedlikeholdstjenester til et svært kritisert fengsel. Fangeleiren på Guantánamo strider med internasjonal rett og har blitt sterkt kritisert av både denne og den forrige norske regjeringen. Torturen på Guantánamo var godt kjent fra 2002 til Aker Kværner ASA avviklet datterselskapets virksomhet på basen i 2005, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge.

Mangelfullt norsk lovverk

Riksadvokatens henleggelse tilsier at dersom et moderselskap skal kunne etterforskes for lovbrudd må det aktivt ha instruert datterselskapet i å drive straffbar virksomhet. Amnesty stiller nå spørsmål om norsk lovverk er godt nok.

- Konsekvensen av at riksadvokaten i sin henleggelse bruker innstruksjonsmuligheten overfor et datterselskap som argument, er svært alvorlig fordi det innebærer at selskaper fritt kan kjøpe opp andre selskaper og indirekte profittere på deres straffbare virksomhet uten å stilles til ansvar for det, sier Egenæs.

Ny stortingsmelding

Utenriksdepartementet er nå i gang med en stortingsmelding om bedriftenes samfunnsansvar.

- Henleggelsen av Aker Kværner-saken understreker at stortingsmeldingen må avklare når medvirkningsansvar for norske bedrifter gjelder. Jeg blir både overrasket og skuffet dersom det ikke kommer klart fram at det er forbudt for norske selskaper å tjene penger på brudd på menneskerettighetene, sier Egenæs.

Kontaktperson i Amnesty International Norge:

John Peder Egenæs, generalsekretær: 911 00 676

Les mer om saken her