- Aker Kværner er holdningsløse

- Ledelsen i Aker Kværner er holdningsløse i sitt forsvar av engasjementet deres på Guantánamo, sier John Peder Egenæs, fungerende generalsekretær i Amnesty International Norge. - De snakker om at 'norsk etikk' ikke kan gjelde internasjonalt. Men å tjene millioner av kroner på grove menneskerettighetsbrudd er uetisk over hele verden.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 13. Jan 2005, kl. 09:59 | Sist oppdatert: 7. Mai 2010, kl. 13:57

Amnesty International Norge oppfordrer Aker Kværner til å trekke seg fra videre oppdrag på den amerikanske Guantánamo-basen på Cuba. Amnesty begrunner dette med at det er uakseptabelt å tjene penger på en fangeleir som både i sin grunntanke og i all sin praksis bryter en rekke av de mest grunnleggende menneskerettigheter.

- Det er en voksende aksept i norsk og internasjonalt næringsliv for at bedrifter også må følge visse etiske standarder, fortsetter Egenæs. - Når jeg ser Aker Kværner-ledelsens argumentasjon i denne saken, virker det som om de overhodet ikke har reflektert over disse spørsmålene. Det finnes ikke prinsippielle standpunkter, bare økonomiske betraktninger.

Amerikanske myndigheter utvider i disse dager fangeleiren på Guantánamo med to nye avdelinger, Camp 5 og Camp 6. Dette er mer permanente fengselsbygninger med plass til tilsammen 300 fanger. Ifølge rapporter skal fanger fra den opprinnelige leiren overføres hit og sperres inne på ubestemt tid, fortsatt uten lov og dom. Amnesty International Norge har i et brev til Aker Kværner, spurt om selskapet har hatt noen rolle i byggingen av de to nye fengslene på Guantánamo, men har til nå ikke fått svar.

- Dersom rapportene om bruken av Camp 5 og 6 er korrekte, innebærer de at amerikanerne planlegger å gjøre overgrepene på Guantánamo permanente, sier Egenæs. - Denne utviklingen burde gi Aker Kværner enda større grunn til å trekke seg ut, sier fungerende generalsekretær i Amnesty International Norge.

Les Amnestys status-rapport om fangeleiren på Guantánamo på treårsdagen for opprettelsen her

Les om de militære domstolene på Guantánamo som ble stoppet her

Les historien om en av fangene på Guantánamo, den jordanske urtehandleren al-Asmar her

b