Bilde

strategi

Amnesty er en dynamisk organisasjon som kan reagere lynkjapt, koordinert og massivt om nødvendig. Det ligger imidlertid grundige planer og gode strategier bak denne handlekraften.

STRATEGISK PLAN 2017-2019

Amnesty International i Norges strategi for 2017-2019 handler om hvordan Amnesty de neste tre årene skal bli større og viktigere for å oppnå økt gjennomslag i kampen for menneskerettighetene.

Amnesty er en bevegelse av mennesker som kjemper for menneskerettighetene på mange ulike måter. Strategien er basert på de fem strategiske målene til den globale Amnesty-bevegelsen, i tillegg til medlemmer i Amnesty i Norge sine innspill.

Strategien består av et strategisk kart og syv strategiske hovedgrep, med tilhørende underpunkter. Strategigrepene er formulert slik at de viser hva Amnesty skal ha oppnådd mot slutten av strategiperioden, ved utgangen av 2019.

Alt arbeidet rettes mot å nå menneskerettighetsmålene vi har satt for Amnesty i Norge. Vi skal alltid vurdere hva som er den mest effektive veien til målet, og måloppnåelse skal veie tyngre enn alle andre hensyn. Sammen med innsatsen fra andre nasjonale Amnesty-avdelinger og millioner av støttespillere på verdensbasis, skal vi bidra til den globale Amnesty-bevegelsens visjon om en verden der alle nyter godt av alle sine menneskerettigheter.

Les våre strategier her: