Retningslinjer for nettdebatt

Retningslinjer for nettdebatt i Amnesty International Norges kanaler - på nett og i sosiale medier.
Publisert: 16. okt 2018, kl. 17:00 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:02

§ 1. Innlegg, kommentarer og audiovisuelt materiale må:

a) være saklig (dvs. at man skal holde seg til eventuelt tema)
b) være korrekt (der man oppgir faktaopplysninger)
c) være i overensstemmelse med norsk lov
d) være på norsk, dansk, svensk eller engelsk

§ 2. Innlegg, kommentarer og audiovisuelt materiale må ikke:

a) være truende, trakasserende eller invaderende
b) innebære utlevering av personopplysninger (egne eller andres)
c) på noen måte være diskriminerende
d) oppfordre til, argumentere for, eller medvirke til vold eller andre lovstridige handlinger
e) uttrykke voldelige intensjoner mot mennesker, organisasjoner, bygninger e.l.
f) brukes til å utgi seg for å være en annen person.
g) sette bidragsyter eller andre i fare ved produksjon eller publisering
h) publiseres under et støtende brukernavn
i) være injurierende
j) være av pornografisk, obskøn eller slibrig karakter.
k) være for voldsomt/støtende, hvilket særlig gjelder for audiovisuelt materiale.
l) produseres og publiseres uten tillatelse fra menneskene som figurerer i eventuelt audiovisuelt materiale. Hvis disse er barn trengs også tillatelse fra deres foresatte. Ved å publisere materialet på våre nettsider bekrefter du at du besitter alle nødvendige tillatelser.
m) krenke noens opphavsrett eller varemerke eller på annen måte misbruke andres intellektuelle eiendom. Vi anser alt som publiseres på amnesty.no som offentlig tilgjengelig materiale og forbeholder oss retten til å videreformidle dette materialet i enhver sammenheng, med tilbørlig kreditering. En tredjeparts opphavsrettsbeskyttede materiale kan derfor kun publiseres på våre sider med tredjepartens tillatelse, og i audiovisuelt materiale kan du ikke uautorisert ta i bruk varemerker, logoer eller annet beskyttet materiale. Materiale som bryter med disse rettighetsbestemmelsene fjernes når rettighetshaver ber om det eller vi på annen måte gjøres oppmerksom på bruddet. Hvis du er rettighetshaver til materiale som er publisert i våre kommentarfelt uten din tillatelse, kan du kontakte oss på [email protected] og vi vil undersøke forholdet det klages over.

§ 3. Lenker

Kommentarer kan heller ikke inneholde lenker til:
a) støtende materiale (pornografisk, diskriminerende eller voldelig)
b) rettsstridig materiale (eksempelvis materiale som oppfordrer til lovstridige handlinger, krenker den intellektuelle eiendomsretten eller oppfordrer til dette, hacker eller beskadiger nettjenester eller beskriver hvordan man kan utføre en ulovlig handling)

§ 4. Oppførsel

Debattanter skal behandle hverandre med respekt og anerkjenne hverandres menings- og ytringsfrihet.

§ 5. Reklame og spam

Reklame og spam er uønsket i våre kommentarfelt. Kommentarfeltene kan ikke benyttes til kommersielle formål eller annen profittvirksomhet.

§ 6. Vårt ansvar

Vi har ikke ansvar for brukergenerert materiale og er ikke ansvarlige for dets innhold og korrekthet, idet norsk straffelovs redaktøransvar for kommentarer kun gjelder i trykte eller kringkastede medier. Ved å publisere materiale i våre kommentarfelt aksepterer du at du alene er ansvarlig for innholdet. Kommentarer på amnesty.no uttrykker alene debattantens synspunkter og samsvarer ikke nødvendigvis med vårt standpunkt i saken. Vi kan heller ikke holdes ansvarlig for, og bifaller ikke nødvendigvis, innholdet på eksterne sider du får tilgang til via våre nettsider.

§ 7. Beskyttelse av personopplysninger

Vi forbeholder oss retten til å varsle myndighetene om lovstridige handlinger, og i den sammenheng utlevere relevante personopplysninger.

§ 8. Brudd på våre retningslinjer

Ser du en kommentar som bryter med disse retningslinjene kan du kontakte oss på [email protected] og vi vil undersøke forholdet det klages over. Uavhengig av om vi får en ekstern klage, eller oppdager bruddet selv, avgjør vi egenhendig om det foreligger et brudd på våre retningslinjer. Er det tilfelle, vil vi reagere slik vi finner det forholdsmessig, hvilket inkluderer umiddelbar fjerning av materialet, selv uten å ha mottatt noen ekstern klage eller å kontakte debattanten. Gjentatt publisering av materiale som bryter med retningslinjene kan føre til sperring av din bruker på våre Facebook eller for kommentarer fra din IP-adresse.