Abort - en menneskerettighet?

Publisert: 5. jun 2009, kl. 18:47 | Sist oppdatert: 5. jun 2009, kl. 18:47

I 2007  vedtok Amnesty International å arbeide for retten til lovlig og trygg abort etter overgrep og ved fare for kvinners liv og helse. Amnesty har fått til dels sterke reaksjoner på dette vedtaket, og får det fremdeles. Vedlagt et leserinnlegg som står på trykk i siste utgavet av AmnestyMagasinet, med tilsvar.

Hvordan kan Amnesty troverdig kritisere at det var over 2000 henrettelser i fjor? Dette når de selv når har skifte kurs og kjemper for "retten" til abort - noe som dreper kanskje så mye som 45 millioner uskyldige barn hvert år. Medisinsk forskning er kommet videre på 30 år og har klarlagt at et menneskefoster IKKE er en celleklump, men virkelig er selvstendige individ med selvstendige arveanlegg og gener. Men Amnesty går tilbake til barbariet og krever abort innført i land etter land. Med det har Amnesty forlatt den viktigste kampen - kampen for rett til liv. Hva blir igjen da av menneskerettighetene når dere tar bort retten til liv? Amnestys tillitt er ødelagt. Bruk heller pengene på noe positivt!

Rune Østerberg
Brekkestø

SVAR TIL RUNE ØSTERBERG:

Rune Østerberg stiller i sitt innlegg spørsmål omkring abort og menneskerettigheter som sikkert mange andre stiller seg. Kort sagt spør han det er mulig å være mot dødsstraff og likevel mene at tilgang på trygg abort kan være en menneskerett.

Retten til abort dreier seg om en avveining av forskjellige rettigheter mot hverandre. Hvert eneste år dør 70.000 kvinner som et resultat av utrygge av aborter. Hundretusener andre får alvorlige skader, og blir invalidisert for livet. Manglende tilgang på trygg abort er i aller høyeste grad diskriminerende. Det er i all hovedsak unge, fattige kvinner som skades og dør som et resultat av utrygge aborter verden over. Har du penger kan du alltid og overalt kjøpe deg en tilgang til en trygg abort.

Etter en lang prosess vedtok Amnesty International på sitt Verdensmøte i Mexico i august 2007 å arbeide for retten til kvalifiserte helsetjenester ved abortkomplikasjoner, og for retten til lovlig og trygg abort etter overgrep og ved fare for kvinners liv og helse. Amnesty vedtok videre å arbeide for en avkriminalisering av abort. En kvinne har rett til å være fri fra enhver form for tvang, diskriminering eller vold når hun skal vurdere hvorvidt hun vil gjennomføre eller avslutte et svangerskap, og når hun skal gjennomføre sin beslutning. Adgangen til å ta abort skal selvfølgelig være begrenset av fosterets utvikling og svangerskapets lengde.

Amnestys kategoriske motstand mot dødsstraff er ganske riktig blant annet begrunnet i retten til liv. Men det er mer presist å si at det er begrunnet i hvilke situasjoner det er, og i hvilke situasjoner det ikke er akseptabelt at staten tar liv. For eksempel mener Amnesty at det ikke er akseptabelt at staten dømmer en person til døden for en forbrytelse, men vi aksepterer at det er situasjoner der en politimann må skyte og drepe en person for å beskytte eget og andres liv.

Dette er kortfattede svar på svært kompliserte spørsmål. Dersom Østerberg eller andre ønsker å føre en lengre debatt er Amnestys blogg åpen for det.

Patricia Kaatee er rådgiver i Amnesty International Norge