Mehdi (19) ble først utsatt for umenneskelig tortur, før han ble dømt til døden. Han er én av tre unge menn som nå blir hardt straffet for å angivelig ha danset, klappet og brent hodeskjerf på en demonstrasjon i Iran i høst.
Publisert: 3. Feb 2023, kl. 11:31 | Sist oppdatert: 23. Mar 2023, kl. 08:33

Mehdi (19), Arshia (18) og Javad (31) ble kastet i fengsel etter å ha deltatt på en demonstrasjon. I fengselet ble de utsatt for umenneskelig tortur.

Portrettbilder av tre iranske menn som smiler til kamera
De tre mennene ble først torturert i fengselet, før de ble dømt til døden. Fra venstre: Arshia (18), Javad (31) og Mehdi (19) 

Alle var tiltalt for å ha "oppmuntret andre til utbredt brannstiftelse eller hærverk" ved å danse, klappe, synge eller kaste hodeskjerf på et bål under protester i Noshahr den 21. september 2022.

De tre mennene har blitt dømt til døden, for «fiendskap mot Gud» og «korrupsjon på jorden».

Javad fikk også en tredje dødsdom for "frafall" basert på hans "tilståelser" under tortur at han brente en kopi av Koranen under protester. Mennenes anke er for Høyesterett.

Voldtatt og hengt opp ned

19 år gamle Mehdi Mohammadifard ble arrestert 2. oktober 2022. Han ble holdt i en uke på isolat i en celle full av mus og kakerlakker. I denne perioden ble han banket opp, hengt opp ned og voldtatt av vaktene. Han har nå store skader.

18 år gamle Arshia Takdastan ble arrestert 24. september 2022. Han ble holdt i isolasjon i Shahid Kazemi interneringssenter i 28 dager. I følge Amnestys etterforskning ble han utsatt for juling og drapstrusler. Blant annet fikk han en pistol rettet mot hodet og ble truet med å bli skutt hvis han ikke «tilsto» foran et videokamera. Han ble også truet med at sikkerhetsstyrkene kom til å arrestere og torturere faren hans dersom han ikke tilstod. Som et resultat av denne torturen pådro han seg et brukket tå og lider av hukommelsestap.

31 år gamle Javad Rouhi ble arrestert 22. september 2022. Han ble holdt i isolasjon i mer enn 40 dager i et interneringssenter for revolusjonsgarden kjent som Shahid Kazemi, som ligger i Tir Kola-fengselet i Sari, hovedstaden i Manzandaran-provinsen.

Ifølge informasjon innhentet av Amnesty International ble Javad i denne perioden banket opp og pisket. Han ble bundet til en stang, fikk støt med sjokkpistol og ble utsatt for seksuelle overgrep.

Revolusjonsgardens agenter rettet gjentatte ganger en pistol mot hodet hans og truet med å skyte ham hvis han ikke "tilsto". Som et resultat av denne torturen fikk Javad skulder- og muskelskader, urininkontinens, fordøyelseskomplikasjoner og nedsatt mobilitet og tale. Han opplever fortsatt sterke smerter i rygg og hofter og nummenhet i høyre ben.

Grove brudd på rettferdig rettergang

Alle tre mennene ble nektet adgang til advokat i etterforskningsfasen, og tilgang til en advokat etter eget valg under rettssaken, som besto av en enkelthøring på under en time for hver.

Revolusjonsdomstolen i Sari uttalte i sine dommer, som Amnesty International gjennomgikk, at de unge mennene "oppfordret til ... utbredt" brannstiftelse eller hærverk ved å danse, klappe, synge eller brenne hodeskjerf.

For Javad Rouhi og Arshia Takdastan la påtalemyndigheten ikke frem noe bevis for deres involvering i slike handlinger. Retten stolte utelukkende på «tilståelsene» som kom frem under tortur.

Dommen mot Mehdi Mohammadifard var også i all hovedsak basert på hans «tilståelse» under tortur. I tillegg la påtalemyndigheten frem et videoklipp som angivelig viser ham kaste molotovcocktailer i en tom politibod. Advokaten hans uttalte i retten at klippet ikke beviser at han provoserte eller deltok i utbredt brannstiftelse og at hans "tilståelser" ble innhentet under tvang.

Amnesty krever at iranske myndigheter må:

  • Oppheve dødsdommene til disse unge mennene
  • Frafalle alle tiltaler knyttet til deres fredelige deltakelse i protester; hvis de er mistenkt for voldelige handlinger, må de få en rettferdig rettssak som ikke tar hensyn til «tilståelser» som har kommet frem under tortur.
  • Iverksette en rask og upartisk etterforskning for å stille alle de som er mistenkt for å ha torturert mennene for retten i rettferdige rettssaker.

Amnesty oppfordrer også det internasjonale samfunnet til å:

  • Ta alle nødvendige tiltak for å presse iranske myndigheter til å avslutte deres brudd på retten til liv.
  • Straffeforfølge selv iranske tjenestepersoner for mulige internasjonale forbrytelser som tortur eller forbrytelser mot menneskeheten.

Amnesty International motsetter seg dødsstraff i alle tilfeller uten unntak.