10. oktober: Verdensdagen mot dødsstraff

Verden har sett en enorm utvikling de seneste tiårene. Håpet om en verden fri for dødsstraff lever fortsatt. 
DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Publisert: 10. okt 2012, kl. 08:59 | Sist oppdatert: 3. Feb 2016, kl. 19:06
Kampen mot dødsstraff har lenge vært en kjernesak for Amnesty International. For 35 år siden ble en verdensomspennende kampanje mot dødsstraff lansert. Prinsippet var at statlige sanksjonerte drap er galt uansett forbrytelse, gjerningsmann eller henrettelsesmetode. 
 
Dette er et prinsipp Amnesty fortsatt står ved.
 
I 1977 var det bare en liten minoritet på 16 land som hadde avskaffet dødsstraff. I dag er forholdet snudd helt på hodet. De få statene som fremdeles tviholder på dødsstraff er unntakene.

I 2011 var det 21 land som gjennomførte henrettelser. 140 land har avskaffet dødsstraff, i lov eller praksis (i praksis vil si at de ikke henrettet siste 10 år). 58 land tar fortsatt dødsstraff i bruk, selv om et fåtall av disse da faktisk henretter.  
 
Hvert år gir Amnesty International ut en dødsstraffrapport som tar for seg bruken av dødsstraff over hele verden. Da rapporten kom i mars lagde den britiske avisen The Guardian en grafikk over bruken av dødsstraff på verdensbasis. 
 
I 2011 ble minst 676 mennesker henrettet fordelt på 21 land. Dette inkluderer ikke Kina som trolig henretter flere tusen fanger hvert år. Amnesty International har sluttet å rapportere tall fra Kina da henrettelsene behandles som en statshemmelighet og pålitelige tall er vanskelige å oppdrive.
 
Under følger en kort oppsummering av hvordan dødsstraffutviklingen har vært så langt i 2012.
 
Europa
 
Hviterussland er det eneste europeiske landet som fortsatt praktiserer dødsstraff. 17.mars 2012 ble Vladislav Kovalyov og Dmitry Konovalov, dømt for et terrorangrep mot T-banen i hovedstaden Minsk, henrettet ved skudd mot bakhodet.
 
Henrettelsene skapte sterke reaksjoner i resten av Europa, og har bidratt til og videre surne forholdet mellom Hviterussland og EU. 

Afrika

Afrika har i en lenger periode hatt en positiv utvikling i forhold til bruken av dødsstraff. Spesielt Vest-Afrika har markert seg som en region hvor flere land har gått vekk fra bruken av henrettelser de siste årene.
 
37 av 54 medlemmer i afrikanske union (AU) har avskaffet dødsstraff, enten i lov eller praksis ved at de ikke har henrettet de siste 10 årene. Siden 2000 har Elfensbenkysten, Senegal, Togo, Burundi, Gabon og Rwanda alle avskaffet bruken av dødsstraff for alle forbrytelser.

Det har vært flere positive utviklinger i 2012. Regjeringen i Sierra Leone har i løpet av året omgjort alle dødsdommene. Det er for øyeblikket ingen på death row og myndighetene har uttrykt planer om full avskaffelse av dødsstraff. 

Regjeringen i Ghana godtok anbefalingen fra grunnlovskommisjonen om avskaffelse av dødsstraff i den nye grunnloven som nå skal skrives. Samtidig ble Benin den 75. stat på verdensbasis til å ratifisere den andre tilleggsprotokollen til den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (ICCPR), som sikter på full avskaffelse. 

Men det har også vært negative utviklinger. Gambia, et land i Vest-Afrika som ikke hadde henrettet på 27 år, sjokkerte en hel verden da de i slutten av august henrettet ni fanger. President Yahya Jammeh annonserte at alle de resterende 38 innsatte skulle lide samme skjebne før september var omme. Nyheten fikk både statsoverhoder og sivil samfunn i store deler av verden til å protestere. Amnesty Norge sendte over 17 000 underskrifter til presidentens kontor, og etter få uker ble de resterende henrettelsene stanset

Amnesty jobber nå med å få gambiske myndigheter til å avskaffe dødsstraff.

Asia

Singapore, som tradisjonelt har vært meget aktive både i bruken av dødsstraff og utførelser av henrettelser, innførte tidligere i år en midlertidig stans av alle henrettelser mens landets bruk av obligatorisk dødsstraff for visse forbrytelser gjennomgås. 

I Myanmar ble alle de dødsdommene omgjort til fengselsstraffer, dette skjedde også i 2011. 

Japan, som hadde en positiv utvikling i 2011 da ingen henrettelser fant sted, tok et alvorlig steg tilbake da de i mars 2012 henrettet tre personer. Siden da ble to henrettet i august, og ytterligere to i slutten av september. Amnesty International er bekymret over utviklingen i Japan. 

Midtøsten og Nord-Afrika

Av fjorårets 676 bekreftede henrettelser ble minst 558 gjennomført i Nord-Afrika og Midtøsten, og 99 % av disse henrettelsene ble utført i fire land: Irak, Iran, Saudi-Arabia og Jemen. 

I løpet av sommeren opplevde Irak en voldsom økning i antall gjennomførte henrettelser. Irakiske myndigheter henrettet 68 i 2011, men har så langt i 2012 henrettet minst 102 innsatte. I løpet av en uke i slutten av august ble hele 26 personer drept av staten. 
 
Det er minst 170 fanger som har fått dødsdommene sine godkjente av domstolene, og kan i teorien bli henrettet når som helst. 

Så langt i 2012 antas det at rundt 272 er henrettet i Iran, men myndighetene har kun anerkjent 139 av disse. I 2011 ble godt over 360 henrettet ved iranske fengsler. 

Det har også vært en økning i henrettelser på Gaza-stripen og i Saudi-Arabia. Nesten en tredjedel av de 65 som så lang er henretted i Saudi-Arabia var dømt for narkotikakriminalitet. 

Amerika

USA var det eneste landet på det amerikanske kontinentet som henrettet i 2011. 
 
Så langt i 2012 har USA henrettet 30 innsatte, fordelt på åtte delstater. Texas topper statistikken med ni henrettelser så langt i 2012. 
 
Amnesty International er spesielt bekymret for henrettelsene av innsatte som er psykisk utviklingshemmede, eller med andre påviste psykiske lidelser. Tidligere i år fortalte vi om Marcus Druery, diagnostisert som paranoid schizofren, som etter mye press fikk henrettelsen sin utsatt i påvente av en ny vurdering. 
 
Samtidig skjer det også en viss utvikling i deler av USA. Connecticut ble før sommeren i år den syttende delstaten til å avskaffe dødsstraff. Samtidig innførte guvernøren i Oregon et moratorium, som betyr at ingen innsatte vil henrettes så lenge han sitter i guvernørstolen.

Internasjonale reaksjoner
 
I slutten av oktober skal FNs generalforsamling drøfte mulighetene for en ny resolusjon mot dødsstraff, etter den forrige ble vedtatt i 2010. Til tross for at dette ikke er en juridisk bindene tekst regnes det som en viktig indikasjon på ulike lands holdninger til bruken av dødsstraff. 
 
Amnesty International vil ha en delegasjon tilstede under forhandlingene i New York. 


DØDSSTRAFF

  • Dødsstraff er et menneskerettighetsbrudd som Amnesty arbeider mot, uavhengig av hvorfor eller på hvilken måte den blir gjennomført.
  • En henrettelse er et overlagt drap utført av en stat og er etter Amnestys mening en umenneskelig, grusom og fornedrende straff.
  • Dødsstraff vil si at en domstol, med mandat fra statlig lovverk, dømmer et individ til døden for lovbrudd vedkommende har begått. Straffen er en irreversibel voldshandling som unektelig kan kreve uskyldige ofre. Så lenge mennesker kan gjøre feil, kan også uskyldige bli dømt og drept i regi av staten.
  • I 2011 ble henrettelser gjennomført i 21 land.
  • Siden 1973 har over 140 personer blitt frikjent fra death row i USA. Sannsynligheten for at uskyldige har blitt henrettet er stor.
  • Flere land henretter personer som var under 18 år da lovbruddet ble begått, deriblant Iran.