USA må stanse de strenge abortlovene

Aksjonen er avsluttet

En stor takk til alle som har engasjert seg i saken!

Dessverre fikk ikke Women's Health Protection Act - en føderal lov som  stadfestet at alle har rett til trygg og lovlig abort i USA - flertall i Senatet.

Amnesty retter nå fokuset mot dommen i Høyesterett, som er ventet før sommeren. 

Tilgang til trygg og lovlig abort er en menneskerett.