Norsk våpeneksport: Brev til utenriksminister Støre om norsk våpeneksport via USA til Israel

DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 29. Mar 2006, kl. 13:52 | Sist oppdatert: 2. sep 2013, kl. 14:37

Telefaks: 22 24 95 80 / 81

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Utenriksdeparetmentet

Postboks 8114 Dep

0032 Oslo

Oslo, 20. mars 2006

Eksport av høyeksplosiv RDX – fast komponent i amerikanske Hellfire-missiler.

Vi viser til vårt brev av 9. mars d.å. hvor Amnesty International Norge og Kirkens Nødhjelp bl.a. ber norske myndigheter implementere et system for å identifisere og overvåke sluttbrukere for samtlige våpentransaksjoner fra Norge.

Amnesty International Norge (AI Norge) har gjennom media blitt gjort oppmerksom på at komponenter til amerikanske Hellfire-missiler produseres i Norge. I følge dokumentarfilmen Et stykke Norge av Erling Borgen, er det norskregistrerte selskapet Dyno Nobel eneleverandør av den faste komponenten RDX til Hellfire-missilene; et militært høyeksplosiv som er drivstoffet til disse missilene.

AI Norge er kjent med at Hellfire-missilene eksporteres fra USA til bl.a. Israel. Norske myndigheter tillater ikke direkteeksport til Israel. AI Norge ber derfor om departementets redegjørelse for om slik videreeksport fra USA til Israel strider mot det grunnleggende kriteriet for norsk eksportkontroll at eksport av norske forsvarsprodukter ikke skal tillates til et område "i krig eller borgerkrig, eller der krig truer".

Tidligere Amnesty-rapporter viser at Hellfire-missiler er brukt av israelske styrker mot palestinske sivile. Det er også grunn til forutsette at de missiler som ble brukt av israelske styrker mot et fengsel i Jeriko 14. ds., var Hellfire-missiler. All den tid norske myndigheter sier at det skal tas hensyn til menneskerettigheter ved våpeneksport, synes eksport av RDX til bruk i Hellfire-missiler svært problematisk.

AI Norge ber om departementets redegjørelse for den vurdering som ligger til grunn for utstedelse av eksportlisens i dette tilfellet. AI Norge ber særlig departementet redegjøre for hvorvidt endelig sluttbruker ble forespurt og om det ble stilt vilkår for eventuell videreeksport.

Vi imøteser departementets snarlige tilbakemelding.

Med vennlig hilsen

Amnesty International Norge

Petter Eide

Generalsekretær