Bilde
AKSJON: Hviterussland

17-åring sendt til fangeleir

Signer aksjonen under:

Signer aksjonen og krev at Emil blir løslatt.Se brevet vi sender

18 959 har signert

Slik behandler vi dine personopplysninger

Sendebudet Emil trodde han leverte lovlig tobakk. Så ble han dømt til 8 års fengsel for narkotikahandel. Signer aksjonen og krev at Emil blir løslatt!
Publisert: 16. Jan 2020, kl. 11:50 | Sist oppdatert: 27. aug 2020, kl. 12:08

Emil Ostrovko hadde livet foran seg. Han elsket å lese, og gledet seg til han skulle studere økonomi. Etter skoletid jobbet han som bud for et firma som sa de solgte lovlig tobakk.

Plutselig ble Emil arrestert og anklaget for «ulovlig og organisert narkotikahandel». Han var ikke klar over at pakkene inneholdt narkotika.

Under rettssaken ble det ikke lagt frem bevis, og firmaet han jobbet for ble aldri gransket. Likevel ble Emil dømt til åtte års fengsel og sendt til en fangeleir med harde soningsforhold.

Hjelp oss å få Emil løslatt – signer aksjonen nå!

Unge straffes ekstra hardt

Ungdom møter ofte langt tøffere forhold under soning i Hviterussland enn andre, voksne innsatte. Myndighetene har innført nulltoleranse for narkotikaforbrytelser og mener det har en forebyggende effekt å straffe barn og unge ekstra hardt.

Presset til en tilståelse

Emil ble arrestert av politiet en aprildag i 2018. Da satt han på bussholdeplassen og ventet på kjæresten sin. De hadde planlagt å tilbringe dagen sammen.

Emil ble mishandlet av politiet under pågripelsen, og tatt med til politistasjonen. Som mindreårig hadde han rett til å ha med seg en verge under avhøret, men moren hans fikk ikke vite om pågripelsen før senere på dagen, og Emil var derfor alene da politiet avhørte ham. Han ble lovet at han skulle få dra hjem til moren sin hvis han bare tilsto. Under press tilsto han å ha hatt en brukerdose marihuana på seg. Han fikk likevel ikke reise hjem, og måtte tilbringe måneder i varetekt.

Tøffe soningsforhold i fengselet

Det første året sonet Emil i en fangeleir for mindreårige lovbrytere. Der måtte han jobbe lange dager med hardt, fysisk arbeid. Han fikk frostskader på hendene etter å ha blitt tvunget til å måke snø med bare never, og han fikk ikke lov til å ha med seg astmamedisinen han bruker mot kronisk astma.

I kolonien opplevde Emil og andre ungdom å få hard straff for små "lovbrudd", som for eksempel ikke å være barbert. Moren hans tror at straffen er gjengjeldelser for at hun offentlig kritiserer den urettferdige rettssaken og fengslingsforholdene til sønnen.

November 2019: Moren til Emil, Yulia Ostrovko, leser solidaritetbrev sendt til dem fra Amnesty aktivister. 
Det eneste jeg ønsker er å redde sønnen min. Det har vært den eneste målet i livet mitt gjennom det siste året.

Yulia Ostrovko, moren til Emil.

Mange barn og ungdom fengslet

Det skal være mer enn 15.000 personer som soner dommer for mindre alvorlig narkotikakriminalitet i Hviterussland etter at politikken med nulltoleranse ble innført. Mange av disse skal være barn og ungdom. Kriminell lavalder for narkotikakriminalitet i Hviterussland er nå 14 år.

Soningsforholdene for Emil har bedret seg noe etter at han ble overført til en fengselskoloni for voksne i juni 2019, men livet hans er fortsatt satt på vent.

Amnesty krever at:

  • Emil Ostrovko løslates umiddelbart og at dommen fjernes fra rullebladet hans.
  • Praksisen med å fengsle mindreårige for mindre alvorlige narkotikarelaterte lovbrudd, opphører.
  • Rettssystemet for ungdom i Hviterussland reformeres for å sikre at barns rettigheter respekteres i tråd med internasjonale menneskerettigheter.

Hva skjer med din signatur?

Vi sender signaturene til statsadvokat Alexander Koniuk som har myndighet til å sikre at Emil blir løslatt.

Oppdateringer:

Tusen takk til alle som har signert!

I dag har vi sendt 18.337 signarturer til statsadvokat Alexander Koniuk.

Tusen takk til alle som har signert aksjonen og bidratt til å legge press på myndigheter i Hviterusland.

Emil må løslates og beskyttes mot COVID-19

Emil har kronisk astma og er derfor ekstra utsatt dersom han skulle bli smittet av COVID-19 i fangeleiren. Det haster mer enn noen gang at Emil blir løslatt.

Vi er bekymret for helsesituasjonen hans nå som epidemien sprer seg. Amnesty har opprettet en ny hasteaksjon for ham som du kan lese mer om her (engelsk).

Bli med på solidaritetsaksjon for Emil

Vi har startet en solidaritetsaksjon for Emil som skal bidra til å holde motet hans oppe etter at benådningen ble avvist. Bli med og skriv brev til ham her.

Blir ikke benådet av presidenten

Tidligere i år fikk Emil vite at han var en aktuell kandidat til presidentens benådning av fanger. Dette var basert på den gode oppførselen hans under soning.

Skuffelsen var derfor knusende for både Emil og moren hans da han i forrige uke fikk vite at benådningen av ham har blitt avvist. Det er ikke gitt noen begrunnelse for dette.

Emil og moren skuffet over dommerens avgjørelse

Grunnet god oppførsel under soning fikk Emil tidligere i år vite at straffen hans muligens ville bli redusert med ytterligere 2 år. I så fall ville han kunne få tidlig løslatelse.

Det var derfor med stort håp at Emil og moren hans ventet på dommerens avgjørelse da beslutningen skulle tas i retten 31. januar. Dessverre valgte dommeren å ikke innvilge redusert straff.

Det er nye sjanser for at straffen kan bli redusert ved anke, enten i den regionale domstolen eller i Høyesterett. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å få Emil løslatt.

Dommen redusert med 2 år

Gode nyheter: Emil har fått dommen sin redusert fra 8 til 6 års fengsel.

Hjelp oss å samle underskrifter.

Menneskerettigheter
Disse menneskerettighetene blir brutt i denne saken:

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter har ethvert menneske rett til å beskyttes mot tortur og grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff (artikkel 5).

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest (artikkel 9).

Enhver har rett til å få sin sak rettferdig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol (artikkel 10), og har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven (artikkel 11).

FNs Barnekonvensjon pålegger stater å sikre at barnets beste interesse blir ivaretatt når barn beskyldes for, anklages for eller finnes å ha begått et straffbart forhold (Artikkel 40)

Land
Hviterussland

I 2014 beordret presidenten Aleksandr Lukashenko nulltoleranse for all narkotikakriminalitet i landet. Dette innebar blant annet at den kriminelle lavalder for bruk eller besittelse av narkotika ble senket fra 16 til 14 år, samtidig som strafferammene økte.

Research fra Amnesty International har avdekket hvordan denne politikken har ført til at mange, inkludert barn, har fått sine menneskerettigheter brutt, som for eksempel retten til en rettferdig rettssak.

Som et ledd i myndighetenes kamp mot narkotika blir barn og unge i særlig stor grad arrestert, straffet og offentlig uthengt ved mistanke om eller faktisk bruk eller besittelse av narkotika.

Soningsforholdene ved narkotikakriminalitet er også hardere enn annen type kriminalitet. Presidenten Lukashenko har offentlig tatt til orde for at soningsforholdene for narkotikakriminalitet skal være så ille at "fangene ber om døden".

Du kan lese mer om Hviterussland her.

Mr. Alexander Koniuk
Prosecutor General of the Republic of Belarus
Internatsionalnaya Str. 22
220030 Minsk
Belarus

Dear Sir,

Emil Ostrovko was only 17 years old when in April 2018 he received a 10-year prison sentence for drug trafficking, later reduced to eight years. Emil had worked after school as a courier for an online company. His employer told him that the parcels he was delivering contained legal smoking mixtures–it was a lie; he was delivering illegal drugs. Investigators never looked for the owner of the company, or anyone else. Only Emil was prosecuted.

In Belarus, people serving lengthy prison sentences for petty drugs offences are treated far worse than other offenders and made to do long hours of hard labour. Emil was denied immediate access to vital medication and got frostbite after being forced to clear snow with his bare hands. While life has got a little better for Emil since he was moved to an adult prison in June, his youth and potential are being wasted because of highly punitive drug laws.

I urge you to immediately release Emil, clear his criminal record and ensure no children are imprisoned for minor, non-violent drug offences.

Yours sincerely