Bilde

Vokser opp bak murene

Støtt Amnestys arbeid

Hjelp oss å avsløre regimers brutale virkelighet. Gi en donasjon til Amnestys arbeid. 

Mario var syv år gammel da han ble fengslet i USA. Han hadde flyktet fra vold i hjemlandet. Amnesty arbeider for at ikke flere barn skal utsettes for det samme som Mario.

Mario* flyktet fra Guatemala sammen med moren sin, Andrea. Den lille familien ble frøset ut av samfunnet på bakgrunn av å være urfolk. 

Andrea fikk ikke jobbe, og familien hadde ble nektet rett til legehjelp. Mario ble angrepet med stein på skolen. Både lærere og rektor snudde ryggen til.

Familien forlot Guatemala for å søke asyl i USA. Da de kom over grensen, ble de separert av sikkerhetsvakter. Mario var alene i 73 dager. Han ble gjenforent med moren sin i fengsel i Texas, og har sittet fengslet i snart fire måneder. 

Mario og moren hans flyktet fra vold og trakassering. De har rett til å søke asyl. Likevel ble de fengslet. 

*For familiens sikkerhet har vi brukt fiktive navn og bilder. 

37 familier løslatt

Familien til Mario var én av 37 familier som satt fengslet på Dilley. Amnesty har aksjonert for alle familiene, og lagt press på amerikanske myndigheter for å få dem løslatt. I desember 2018 kom den gode nyheten om at alle familiene var løslatt fra fengsel. 

Nå venter Mario, moren hans og de andre familiene på å få asylsøknadene sine vurdert. Etter over fire måneder bak murene, har de endelig fått friheten sin tilbake. Nå fortsetter vi arbeidet for å hindre at flere barn skal bli fengslet for å flykte fra vold, forfølgelse og diskriminering. 

Barn blir fortsatt fengslet - hjelp oss å stoppe det

Vårt arbeid for familiene på Dilley Family Detention Center er ferdig. Samtidig blir barn fortsatt fengslet for å flykte til USA. Derfor er det viktig at vi fortsetter vårt arbeid for dem. 

Barns rett til trygghet er en sentral del del av vårt arbeid for menneskerettighetene. Med økonomiske bidrag fra vanlige mennesker som deg, arbeider vi for å gi beskyttelse til familiene som fengsles. 

 • Vi bidrar til å beskytte rettighetene til familiene som fengsles
  Amnesty samarbeider med ulike organisasjoner i USA, blant annet American Immigration Council og American Immigration Lawyers Association. Her bidrar vi til at familiene får juridisk bistand, samtidig som vi jobber for å stanse praksisen med fengsling av barn. Amnesty mener at fengslene, som omtales som «Family Detention Centres», må stenges permanent.
   
 • Vi legger press på Trump og hans administrasjon  
  Ved å holde oppe det internasjonale presset mot amerikanske myndigheter kan vi kreve at familiene og barna ikke skal fengsles. De skal behandles med respekt mens de venter på å få asylsøknadene sine behandlet.
   
 • Vi forteller barnas historier
  Det er viktig å motvirke falske, negative historier som brukes til å rettferdiggjøre fengslingen av familiene og barna. Vi jobber med å få frem de ekte historiene til personene som har blitt utsatt for fengsling eller familieseperasjon, og vektlegger nøye bruk av kilder.
   
 • Vi er til stede når asylsøkerne ankommer grensen
  Samtidig som familier blir fengslet i USA, opplever flyktninger på grensen mellom Mexico og USA å bli nektet muligheten for å søke asyl. Det er en menneskerett å søke asyl, og alle har rett til å få sin søknad vurdert.

  Våre etterforskere har arbeidet i flere år med å rapportere fra grensen til USA. Amnesty intervjuet blant annet 17 familier som opplevde at barna ble tatt fra dem ved bruk av tvang på grensen mot USA. 14 av disse familiene hadde ankommet USA på lovlig vis.

  Rapporteringen gjør det mulig for oss å overvåke hvordan myndighetene arbeider med grensepolitikk. På den måten kan vi sikre human behandling av menneskene som er på flukt. 
Bakgrunn:

Sammendrag

Hele verden reagerte da nyhetene viste barn som ble separert fra mor og far, og plassert i bur ved grensen til USA. Familier på flukt fra land i sør- og mellom-amerika ble revet fra hverandre. Til og med de aller minste barna ble satt i bur. 

Trump og hans administrasjon opplevde et omfattende internasjonalt press. Til slutt signerte han kravet om å avslutte seperasjonen av familier.

I stedet for å separere familiene på flukt, bestemte Trump at familiene skulle fengsles. Barn helt ned i spebarns-alder vokser opp bak murene. De lærer å gå, snakke og skrive i fengsel. 

Slik har grensepoltikken utviklet seg: 

I 2017 tok amerikanske myndigheter i bruk nye tiltak for å hindre asylsøkere fra Sentral- og Søramerika i å søke tilflukt i USA. Dette til tross for at antallet asylsøkere som kom til USA på dette tidspunktet var på det laveste nivået på lenge. Mange tusen asylsøkerfamilier har blitt adskilt med tvang, og foreldre og barn har blitt fengslet på forskjellige steder; asylsøkere blir systematisk fengslet på ubestemt; og mennesker på flukt blir systematisk nektet muligheten til å søke asyl i USA uten at deres søknad blir vurdert.

Flere av disse tiltakene er klare brudd på menneskerettighetene og har kastet tusenvis av familier som prøvde å flykte til USA fra vold og forfølgelse i en enda mer fortvilet situasjon.

I april 2018 beordret president Trump en politikk med «nulltoleranse» overfor alle asylsøkere som kom til USA. Siden da har situasjonen eskalert, og det amerikanske asylsystemet har kommet fullstendig ute av kontroll.

I 2017 og 2018 ble minst 8000 familier av asylsøkere separert. Barna ble tatt fra foreldrene med tvang og sperret inn i egne interneringssentre, uten at foreldre og barna fikk mulighet til å holde kontakt, og som oftest uten at foreldrene fikk vite hva som hadde skjedd med barna. Mange av barna, inkludert spebarn, ble anholdt på steder som på ingen måte var tilrettelagt for barns spesielle behov og uten den omsorgen barn har krav på. Etter omfattende protester både i USA og fra mange andre land, har amerikanske myndigheter stort sett sluttet med å ta barn til asylsøkere fra foreldrene sine, men det er uklart i hvilken grad det har vært mulig for foreldrene å finne barna sine igjen. I begynnelsen av oktober rapporterte amerikanske myndigheter at de fortsatt holdt flere hundre barn av asylsøkere internert, mange av dem fordi de ikke hadde oversikt hvor foreldrene var.

I begynnelsen av 2017 beordret president Trump at alle asylsøkere som kom til USA over grensen med Mexico skulle fengsles på ubestemt tid og uten mulighet for prøveløslatelse. I april 2018 bekreftet presidenten denne ordren og krevde at den skulle gjennomføres enda strengere og så godt som uten unntak. I følge US-regjeringens egne anslag er til enhver tid rundt 38000 asylsøkere fengslet i USA. I følge myndighetenes planer skal dette tallet økes til 47000 i 2019. Amerikanske myndigheter har åpent uttalt at både systematisk fengsling av asylsøkere og tvangsseparering av foreldre og barn først og fremst skal skremme mennesker fra å søke asyl i USA. Denne praksis er et klart brudd på flere menneskerettigheter, blant annet forbudet mot vilkårlig fengsling og mot grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling.

Myndighetene som er ansvarlige for å vokte USAs grense med Mexico har siden 2017 i økende grad prøvd å hindre personer i å søke asyl i USA, stikk i strid med både internasjonal og amerikansk rett. Amerikanske myndigheter prøver ikke bare å tette grensene mot mennesker på flukt, men prøver også å få mexicanske myndigheter til å tvangsreturnere asylsøkerne til landene de har flyktet fra.