Valg av styremedlemmer i Amnesty i Norge 2023 - Cloned

På landsmøtet 2023 skal det velges tre faste styremedlemmer og fire varamedlemmer til styret. Videre skal det velges fire medlemmer til valgkomiteen.
Publisert: 18. des 2023, kl. 10:36 | Sist oppdatert: 18. des 2023, kl. 10:36

English

Styret i Amnesty i Norge er det øverste ledelsesorganet i organisasjonen. Styret representerer deg som medlem og tar imot dine synspunkter og forslag. Styret har også som oppgave å kontrollere sekretariatets innsats, vedta plan og tiltak og innvilge finansielle midler til disse.

Styret består av styreleder, nestleder, seks styremedlemmer og fire varamedlemmer. Du kan se hvem som sitter i dagens styre her.

Valgkomiteen

Valgkomiteen for landsmøtet 2023 består

Mina Haugen (leder for valgkomiteen)

47754545

[email protected]

Gro Herefoss Davidsen

90868926

[email protected]

Thomas Øvestad

Steinar Vike

40235423

[email protected]

Hvordan styret velges

Amnestys landsmøte velger en valgkomité som foreslår medlemmer til Amnestys styre, som så velges av landsmøtet.

Valgkomiteen utarbeider en behovsanalyse som utgangspunkt for valg av styrekandidater. Kriterier som blant annet god styrepraksis, likestilling og mangfold skal danne grunnlaget for behovsanalysen.

Du kan se instruks for valgkomiteen her.

Valgkomiteens innstilling

Her vil du finne valgkomiteens innstilling når den er klar. På landsmøte 2023 skal det velges 2 styremedlemmer, inkludert én ungdomsrepresentant (24 år eller yngre i hele styreperioden), og 4 varamedlemmer til styret.

Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre med varamedlemmer og til ny valgkomité i tråd med valgkomiteens instruks. Styreleder og nestleder velges for en periode på to år, og velges samme år. De resterende styremedlemmene velges for en periode på to år, der tre velges på like år og tre på ulike år. Varamedlemmer velges årlig.

Valgkomiteen ønsker dine innspill til styrekandidater! Kan du tenke deg å sitte i styret, eller kjenner du noen som du tenker ville gjort en god jobb i styret? Da ønsker valgkomiteen å høre fra deg innen 12. februar 2023. Kontakt lederen for valgkomiteen på epost: [email protected] eller telefon: 941 75 077.

Benkeforslag

Som medlem kan du også foreslå deg selv eller andre medlemmer som styrekandidat gjennom benkeforslag.

Et benkeforslag er et forslag til en styrekandidat som stiller til valg i tillegg til kandidatene i innstillingen fra valgkomiteen. Skal du komme med et benkeforslag er det viktig at du har snakket med personen du foreslår på forhånd slik at du vet at de ønsker å stille.

Et benkeforslag må komme skriftlig med en begrunnelse på hvorfor du foreslår kandidaten. Fristen for å fremme benkeforslag vil være under landsmøtet.

Du kan sende inn et benkeforslag til Amnesty på epost [email protected] etter at innstillingen er publisert.

Valkomiteens behovsanalyse for styreperioden frå april 2023