Bilde
INFO
Tid
24. april kl. 09.30 - 24. april 2020 kl. 16.00
STED
Scandic Airport Hotel Gardermoen
PÅMELDING
Påmeldingen blir aktiv 5. desember. Har du problemer med å melde deg på kan du sende epost til [email protected]
ARRANGERES AV
Amnesty Internationals ungdomsråd
Ungdomssamlingen er for alle i skolealder som ønsker å lære mer om menneskerettigheter og aktivisme. I 2020 er ungdomssamlingen rett før landsmøtet, og du kan være med på begge deler!
Publisert: 16. sep 2019, kl. 19:42 | Sist oppdatert: 5. des 2019, kl. 15:14

Større, sterkere og mer inkluderende!

Da Kumi Naidoo tok over som Amnesty Internationals internasjonale generalsekretær understreket han at verden har behov for et større, sterkere og mer inkluderende Amnesty for å takle verdens menneskerettighetsutfordringer. Det er denne visjonen som er temaet for landsmøtet 2020, og dermed også et utgangspunkt for ungdomssamlingen.

Visjon poengterte at menneskerettighetsbevegelsen og Amnesty må være mer inkluderende. Med andre ord, vi må omdefinere hva det betyr å kjempe for menneskerettigheter. Aktivister er ikke en smal gruppe. Aktivister kan komme fra alle samfunnssjikt - skoleelever, studenter, forretningsledere, lærere, medlemmer av trossamfunn eller politikken, og mye annet.

Det er spesielt viktig at Amnesty mobiliserer unge mennesker og viser at vi ønsker at ungdom skal utfordre autoriteter. Det må bli slutt på at ungdom fremstilles som naive idealister. Amnesty skal bidra til å skape unge ledere. Ikke morgendagens, men dagens unge ledere.

Kumi Naidoo med Greta Thunberg

Hvem er ungdomssamlingen for?

Ungdomssamlingen er åpen for alle ungdom i "skolealder", eller de som er med i en ungdomsgruppe. Det vil si at alle som deltar på ungdomssamlingen er primært mellom 13 og 19 år gamle.

Noen vil være helt nye, mens andre vil ha masse erfaring som aktivister. Det er en veldig god blanding, og du trenger ikke kunne noe som helst for å delta. Man kommer for å lære og å bli kjent med nye mennesker med felles interesser. Du kan finne oversikten over våre ungdomsgrupper her.

Du vil lære både om ulike menneskerettslige utfordringer som finnes i verden og om hva du kan gjøre for å stanse menneskerettighetsbrudd. Noe av dette vil du lære av voksne eksperter, men mye vil du lære av dine jevnaldrende. Det er Amnesty Internationals ungdomsråd som er vertskap.

Du trenger ikke være medlem for å delta, men det er kun medlemmer som blir tilbudt reiserefusjon. Du kan bli medlem her. Amnesty vil også bestille overnatting for dem som har behov for det. Man deler da rom med andre ungdomsaktivister.

Lyst til å melde deg på?

Invitasjon til både ungdomssamlingen og landsmøtet blir sendt ut i begynnelsen av desember, så da er det bare å melde seg på det ene eller begge deler. Fristen for påmelding til begge er 20. mars.

Under 18 år: Samtykkeskjema

Dersom du er under 18 år gammel, må du levere samtykkeskjema (se vedlegg nedenfor), signert av foresatte, til ungdomskoordinator Frank Conde Tangberg ([email protected]) innen fredag 20. mars. Du kan også spørre Frank om alt annet om ungdomssamlingen.

Samtykkeskjema for deltakere under 18

Visste du at...
Landsmøtet starter rett at ungdomssamlingen er ferdig?

Landsmøtet arrangeres 24. til 26. april på Scandic Oslo Airport hotell. Landsmøtet er det årlige høydepunktet for organisasjonen vår, der vi samler medlemmer fra hele landet og staker opp veien sammen.

Du kan lese mer og melde deg på landsmøtet her.

English-speaker? (A short summary for you)

The Youth Gathering is an event for all youth that are member of a youth group and/or are aged between 13 and 19 years of age. It does not matter whether this is your first Amnesty event or if you're an experienced activist. We accommodate for everyone at all levels. The program will combine exciting guests, creative workshops and human rights education with lots of great people.

If you don't speak Norwegian, you will still be able to participate. Unfortunately, the Youth Gathering will not have professional interpretation (which the following General Assembly DOES have), but it is likely that big chunks of the program will be in English. We will also make sure that other participants provide "whisper interpretation" in the back of the room. That has worked well previously. Most other participants also speak English very well so it creates an inclusive atmosphere!

Sign up by the 20th of March. You don't have to be a member to participate at the Youth Gathering, but only members get a travel refund. You can sign up as a member here. If you need accommodation, Amnesty can provide it. If you're under the age of 18, you have to have a parent or guardian sign the consent form below and return it to Frank Tangberg at [email protected]

Consent form for underaged participants

Did you know...
that Amnesty's Annual General Meeting starts right after the youth gathering?

Amnesty's Annual General Meeting takes place from the 24th to 26th of April at Scandic Oslo Airport Hotel near Gardermoen. It's the highlight of our organisation where members from all over the country meet and decide on the path forward together.

You can read more and sign up for the AGM here.