Bilde
INFO
Tid
26. januar kl. 10.00 - 27. januar 2019 kl. 16.00
STED
Haraldsheim Vandrerhjem
ARRANGERES AV
Ungdomsrådet
Representanter fra alle de ulike ungdomsgruppene i Norge møtes for å legge årets planer for å øke menneskerettighetsengasjementet blant ungdom i Norge.
Publisert: 11. des 2018, kl. 13:55 | Sist oppdatert: 14. des 2018, kl. 19:00
Ungdomsrådet jobber med relevante kampanjer, legger til rette for menneskerettighetsundervisning og har fokus på å engasjere ungdom i medlemsdemokratiet til Amnesty. Dette fører til mange spennende aktiviteter over hele Norge hvor det settes søkelys på alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Alle ungdomsgruppene har mulighet til å sende én representant til møtet. Det vil gjennomføres på Haraldsheim Vandrerhjem grunnet oppussing av Amnestys lokaler. Ungdomsgruppenes ledere har mottatt informasjon på e-post fra ungdomsrådets ledere, Thea Vaage og Aurora Onsrud. Påmelding gjøres ved å svare på denne e-posten.

Amnesty dekker reise, overnatting og noen måltid for medlemmer (instruksjon i utsendt e-post). Vær tidlig ute med å bestille reise for å holde utgiftene nede.

Amnesty International ønsker høy ungdomsdeltakelse, så alle studentgruppene er hjertelig velkommen. Det er viktig for organisasjonen at alle grupper er tilstede.

Agenda kommer tidlig i januar.