Bilde
Undervisningsmaterialet setter fokus på blant annet seksualitet, kjønn, familie og diskriminering i samfunnet. Opplegget egner seg best for ungdomsskole, men kan også brukes i undervisningen på videregående skole.

FOR ELEVER

NYTTIG Å VITE

Fag: Samfunnsfag

 

Målgruppe: 8.-10. trinn

 

Tidsbruk: ca. 2 skoletimer

 

Forberedelser: Test videoen og lyd på forhånd. Distribuer lenken til elevoppgavene til elevene.

Læringsmål:
​​​​​​
Utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv og likestilling og likeverd.

Oppgave 1: Barents pride

Svarene på spørsmålene finner du på filmen under spørsmålene.

 1. Som du ser på filmen under, har Russland etablert en lov som forbyr å snakke positivt om homofili til barn og unge. Du kan lese mer om Russlands anti-propagandalov på denne siden.
  1. Hva sier loven?
  2. Hvordan påvirker denne loven situasjonen til lesbiske, homofile, bifile og trans- (lhbt) personer i Russland?
  3. Hvordan tror du det er å være lhbt-person i Russland?
  4. Bryter anti-propagandalova i Russland FN’s menneskerettigheter? I så fall, hvilke menneskerettigheter blir brutt? Les FNs verdenserklæring for menneskerettigheter her og undersøk.
 2. Hvorfor er det spesielt viktig for russere som kom over grensen å delta på Pride?
 3. Hvorfor tror du den årlige feiringen av mangfold heter «Pride»?
 4. Les FNs verdenserklæring for menneskerettigheter her. Hvilken artikkel i verdenserklæringen omfatter retten til å elske den en vil?
 5. Hva kan vi i Norge gjøre for å forbedre forholdene til lhbt-personer i andre land?
Fra paraden under Barents pride i Kirkenes 2017. 

Oppgave 2: Tekstoppgave - Lhbt og Pride

Svar på spørsmålene finner du på sidene under spørsmålene.

 1. Hva var Stonewall-opprøret og hva førte det med seg?
 2. Hva er seksuell orientering?
 3. Hva er forskjellen på kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?
 4. Hvilke menneskerettigheter ble brutt i saken til Elzbieta Podlesn?
 5. Hvordan jobber Amnesty for rettighetene til lhbt-personer?
 6. Hvilken lovendring skjedde i 2016? Hva innebærer endringen?

Finn svarene på oppgavene på disse sidene:


Oppgave 3: Quiz

Last ned quizspørsmålene og svarene her.