Mennesker feirer Pride med både regnbueflagg og Amnesty-flagg.
Undervisningsmaterialet setter fokus på blant annet seksualitet, kjønn, familie og diskriminering i samfunnet. Opplegget egner seg best for ungdomsskole, men kan også brukes i undervisningen på videregående skole.

FOR ELEVER

NYTTIG Å VITE

Fag: Samfunnsfag


 

Målgruppe: 8.-10. trinn


 

Tidsbruk: ca. 2 skoletimer


 

Forberedelser: Test videoen og lyd på forhånd. Distribuer lenken til elevoppgavene til elevene.

Læringsmål:
​​​​​​
Utforske og beskrive hvordan menneske- og urfolksrettigheter og andre internasjonale avtaler og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, menneskers liv og likestilling og likeverd.

  Å elske er en menneskerett

  Det er en menneskerett å være den du er, og elske den du vil. Likevel er det flere land i verden som diskriminerer mot lhbt-personer.

  • Homofili er kriminalisert i 64 land i verden.
  • I åtte land kan du bli dømt til døden for homofili.
  • I mange land er det ulovlig å snakke positivt om lhbt, og å bære regnbuemerker og annet som uttrykker støtte til lhbt-personers rettigheter
  • Mange av landene som kriminaliserer homofili straffer kun menn. Dette er ofte fordi samfunnet ikke anerkjenner at kvinner har en selvstendig seksualitet.
  • Homofili var forbudt i Norge fram til 1972. Forbudet gjaldt bare homofile menn.

  Ingen skal diskrimineres for hvem de er. Derfor jobber Amnesty for å verne om rettighetene til lhbt-personer over hele verden.

  Norge har også en vei å gå når det kommer til holdninger. Det blir stadig mer aksept for mangfoldig kjærlighet i Norge, samtidig viser en fersk undersøkelse om temaet at vi har en vei å gå. Undersøkelsen gjennomført av Respons analyse på oppdrag fra Amnesty viser at:

  • Hver femte nordmann syns det er ubehagelig å se homofile og lesbiske kysse og klemme.
  • Hver fjerde nordmann syns det er verre å se homofile kysse og klemme enn heterofile
  • Seks prosent av befolkningen mener at homofile ikke bør få elske den de vil

  Undersøkelsen ble gjennomført våren 2020. Mer informasjon om undersøkelsen kan du finne her.

  Oppgave 1: Barents pride

  Svarene på spørsmålene finner du på filmen under spørsmålene.

  1. Som du ser på filmen under, har Russland etablert en lov som forbyr å snakke positivt om homofili til barn og unge. Du kan lese mer om Russlands anti-propagandalov på denne siden.
   1. Hva sier loven?
   2. Hvordan påvirker denne loven situasjonen til lesbiske, homofile, bifile og trans- (lhbt) personer i Russland?
   3. Hvordan tror du det er å være lhbt-person i Russland?
   4. Bryter anti-propagandalova i Russland FN’s menneskerettigheter? I så fall, hvilke menneskerettigheter blir brutt? Les FNs verdenserklæring for menneskerettigheter her og undersøk.

  2. Hvorfor er det spesielt viktig for russere som kom over grensen å delta på Pride?

  3. Hvorfor tror du den årlige feiringen av mangfold heter «Pride»?

  4. Les FNs verdenserklæring for menneskerettigheter her. Hvilken artikkel i verdenserklæringen omfatter retten til å elske den en vil?

  5. Hva kan vi i Norge gjøre for å forbedre forholdene til lhbt-personer i andre land?
  Fra paraden under Barents pride i Kirkenes 2017. 

   Oppgave 2: Dømt for sine tegninger av kvinnekroppen og regnbuefamilier

   Yulia Tsvetkova er en russisk kunstner og aktivist som har blitt dømt under den russiske anti-propaganda loven.

   Svar på spørsmålene finner du på sidene under spørsmålene.

   1. Hva er Yulia tiltalt for?

   2. Hvilken menneskerettighet bruker Yulia når hun tegner det hun vil?

   3. Hvilken straff risikerer Yulia for sine tegninger?

   4. Hvorfor tegnet Yulia disse motivene?

   5. Hva er seksuell orientering?

   6. Hva er forskjellen på kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk?

   7. Hvordan jobber Amnesty for rettighetene til lhbt-personer?

   8. Hvilken lovendring skjedde i 2016? Hva innebærer endringen?


   Oppgave 3: Quiz

   Last ned quizspørsmålene og svarene her.