I disse 64 landene er det kriminelt å være homofil - enten direkte gjennom straffelovgivning (62) eller gjennom annen lovgivning (2).

OM LHBT+

Oversikten over stater som har kriminalisert homofili er basert på ILGA Worlds database fra 2023.I tillegg er det selvstyrte juridiske enheter som ikke regnes som stater i FN, men der det likevel er et lovverk som kriminaliserer homofili. Disse landene og regionene er ikke inkludert i listen over de 64 landene som har kriminalisert homofili.

Summerer man befolkningstallene i disse landene, kan man se at over 1,7 milliarder mennesker i dag lever i land der det er kriminelt å være homofil.

Afrika
 1. ALGERIE- Inntil 2 års fengsel
 2. BURUNDI - Inntil 2 års fengsel
 3. EGYPT – Varierende: Ikke eksplisitt kriminalisert, men lhbt+-personer blir strafferettslig forfulgt gjennom bruk av ulik moral-lovgivning.
 4. ERITREA - Inntil 7 års fengsel
 5. ESWATINI – Ukjent strafferamme
 6. ETIOPIA – Ukjent strafferamme
 7. GAMBIA - Inntil livstid i fengsel
 8. GHANA - Inntil 3 års fengsel
 9. GUINEA - Inntil 3 års fengsel
 10. KAMERUN - Inntil 5 års fengsel
 11. KENYA - Inntil 14 års fengsel
 12. KOMORENE - Inntil 5 års fengsel
 13. LIBERIA - Inntil 1 års fengsel
 14. LIBYA - Inntil 5 års fengsel
 15. MALAWI - Inntil 14 års fengsel
 16. MAROKKO - Inntil 3 års fengsel
 17. MAURITANIA - Inntil 2 års fengsel for kvinner; mulighet for dødsstraff for menn
 18. MAURITIUS - Inntil 5 års fengsel
 19. NAMIBIA – Ukjent strafferamme
 20. NIGERIA – Inntil 21 års fengsel, mulighet for dødsstraff i nordlige stater
 21. SENEGAL - Inntil 5 års fengsel
 22. SIERRA LEONE – Inntil livstid i fengsel
 23. SOMALIA – Inntil 3 års fengsel, mulighet for døddstraff
 24. SUDAN - Livstid i fengsel
 25. SØR-SUDAN - Inntil 10 års fengsel
 26. TANZANIA - Livstid fengsel
 27. TOGO - Inntil 3 års fengsel
 28. TSJAD - Inntil 2 års fengsel
 29. TUNISIA - Inntil 3 års fengsel
 30. UGANDA - Livstid i fengsel. Ny lov i vedtatt mai 2023 muliggjør dødsstraff.
 31. ZAMBIA - Livstid i fengsel
 32. ZIMBABWE - Inntil 1 års fengsel
Amerika
 1. DOMINICA – Inntil 10 års fengsel
 2. GRENADA – Inntil 10 års fengsel
 3. GUYANA - Livstid i fengsel
 4. JAMAICA - Inntil 10 års fengsel
 5. SAINT LUCIA - Inntil 10 års fengsel
 6. SAINT VINCENT OG GRENADINENE - Inntil 10 års fengsel
Asia
 1. AFGHANISTAN - 2 års fengsel med mulighet for dødsstraff
 2. BANGLADESH - Livstid fengsel
 3. BRUNEI – inntil 30 års fengsel, mulighet for dødsstraff
 4. DE FORENTE ARABISKE EMIRATER – Minimum 6 måneders fengsel, med mulighet for dødsstraff
 5. IRAK - Ingen formell kriminalisering av homofili, men lhbt+-personer er blitt strafferettslig forfulgt gjennom annen morallovgivning.
 6. IRAN – Dødsstraff
 7. JEMEN – Dødsstraff
 8. KUWAIT – Inntil 7 års fengsel
 9. LIBANON - Inntil 1 års fengsel
 10. MALAYSIA - Inntil 20 års fengsel
 11. MALDIVENE - Inntil 8 års fengsel
 12. MYANMAR – Inntil 10 års fengsel
 13. OMAN - Inntil 3 års fengsel
 14. PAKISTAN - Inntil livstid i fengsel, med mulighet for dødsstraff
 15. QATAR – Inntil 10 års fengsel
 16. SAUDI-ARABIA - Dødsstraff
 17. SRI LANKA - Inntil 10 års fengsel
 18. SYRIA - Inntil 3 års fengsel
 19. TURKMENISTAN – Inntil 5 års fengsel
 20. USBEKISTAN - Inntil 3 års fengsel

+ GAZA - Inntil 10 års fengsel

Oceania
 1. KIRIBATI - Inntil 14 års fengsel
 2. PAPUA NY-GUINEA - Inntil 14 års fengsel
 3. SALOMONØYENE – Inntil 14 års fengsel
 4. SAMOA – Inntil 7 års fengsel
 5. TONGA - Inntil 10 års fengsel
 6. TUVALU - Inntil 14 års fengsel

+ COOKØYENE - Inntil 14 års fengsel

Vil du vite mer om hvordan Amnesty jobber for å beskytte lhbt+-personers rettigheter? Klikk her.