Tre raske om samtykke

En voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Men slik er det ikke i Norge. Den 20. mars skal Stortingets Justiskomité diskutere et forslag om å tydeliggjøre straffelovens voldtektsbestemmelse, slik at den tydelig fastslår at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Men hva innebærer det?
DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DELShare Copy 4Created with Sketch.backgroundLayer 1DEL
Publisert: 6. Mar 2018, kl. 18:06 | Sist oppdatert: 6. Mar 2018, kl. 18:35
Her har vi svart på tre av de vanligste spørsmålene knyttet til samtykke:


1. Vil en samtykkelov svekke tiltaltes/mistenktes rettssikkerhet?
Nei. Amnesty International legger selvsagt til grunn at alle er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er høye krav til bevisførsel i norske rettsaler, og også med en samtykkebasert voldtektsbestemmelse må påtalemyndighetene bevise både objektiv og subjektiv skyld utenom enhver rimelig og fornuftig tvil, før det kan dømmes for voldtekt. Det er bra, og slik skal det fortsatt være.

2. Betyr det at du trenger en signert kontrakt for å ha sex?
Slett ikke! Et samtykke kan komme til uttrykk på mange måter – som et smil eller en håndbevegelse, et spørsmål eller et svar. Det viktige er at du er forsikrer deg om at partneren din frivillig har sex med deg, og at du er sikker på at det er oppriktig ment og ellers innenfor loven. Syns du den andre er vanskelig å tolke, bør du spørre rett ut, slik at du vet at partneren din vil ha sex med deg. Dersom du er i tvil om partneren er i stand til å gi et fritt samtykke, for eksempel fordi han eller hun kan være under den seksuelle lavalderen, sover, er overstadig beruset eller i en tvangssituasjon der det kan være vanskelig å ta et fritt valg, må du rett og slett vente.
 
3. Vil det øke fokus på hva kvinner sa og gjorde underveis i voldtektssaker?

Erfaring fra land som har en samtykkebasert voldtektsbestemmelse, gir ikke grunnlag for en slik påstand. Det er tvert imot slik at erfaringene fra for eksempel Skottland, tilsier at fokus i mindre grad legges på offerets oppførsel, og i større grad på hva mistenkte/tiltalte har gjort for å forsikre seg om at den seksuelle omgangen var frivillig. Amnesty mener det er en viktig og riktig endring.
 
Fant du ikke det du lette etter? Finn flere spørsmål og svar her.