Bilde
INFO
Tid
26. januar kl. 10.00 - 27. januar 2019 kl. 16.00
STED
Haraldsheim Vandrerhjem
ARRANGERES AV
Studentrådet
Representanter fra alle de ulike studentgruppene i Norge møtes for å legge årets planer for å fremme menneskerettighetsengasjementet blant norske studenter.
Publisert: 11. des 2018, kl. 13:35 | Sist oppdatert: 11. des 2018, kl. 15:10
Studentrådet har ansvar for å fremme kunnskap om- og interesse for menneskerettighetene ved norske universitet og høgskoler. Dette gjenspeiler seg blant annet i de kjente menneskerettighetsukene som arrangeres ved mange norske læresteder, i tillegg til mange andre spennende aktiviteter som gjøres for å sette søkelyset på alvorlige menneskerettighetsbrudd.

Alle studentgruppene har mulighet til å sende én representant til møtet. Dette vil gjennomføres på Haraldsheim Vandrerhjem grunnet oppussing av Amnestys lokaler. Studentgruppenes ledere har mottatt informasjon på e-post fra studentrådets nye ledere, Elizabeth Bistrow og Magnus Bjørlow. Påmelding gjøres ved å svare på denne e-posten.

Amnesty dekker reise, overnatting og noen måltid for medlemmer (instruksjon i utsendt e-post). Vær tidlig ute med å bestille reise for å holde utgiftene nede.

Amnesty International ønsker høy studentdeltakelse, så alle studentgruppene er hjertelig velkommen. Det er viktig for organisasjonen at alle grupper er tilstede.

Agenda kommer tidlig i januar.