Bidra til at barn, unge og voksne lærer om sine rettigheter verden over.

Vårt mål:

Et samfunn hvor alle har tilgang til kunnskap om sine menneskerettigheter, uavhengig av nasjonalitet, alder eller kjønn.

Støtte fra din bedrift vil:

Om prosjektet

Prosjektet har som langsiktig mål å øke gjennomslaget for universelle menneskerettigheter over hele verden.

- Prosjektet er ledet av en internasjonal stab i Oslo, hvor medarbeiderne er rekruttert internasjonalt og har særskilt kompetanse for å nå ut på tvers av landegrenser, språk og religion. ​​​​


- Resultatene av prosjektet har en tydelig link til FNs bærekraftsmål nummer 16 som omtales som instrumentelt for å nå målene som helhet.

- I 2018 nådde vi ca 1,5 million mennesker i over 200 land.

- Arbeidet med global menneskerettighetsundervisning er et direkte resultat av midlene som ble samlet inn under TV-aksjonen i 2012. Pengene utgjorde fundamentet for det som i 2018 er et ledende internasjonalt initiativ med nær 200 tilhørende prosjekter verden over.

  • Bidra til å bygge et kraftsenter i Norge for global menneskerettighetsundervisning
  • Sikre utvikling av undervisningsmateriell om temaer som ytringsfrihet, rettssikkerhet, mangfold og diskriminering.
  • Styrke arbeidet for å nå ut til flere mennesker i flere land.
  • Muliggjøre arbeidet for likestilte samfunn, der flere kjenner sine rettigheter.

Vi diskuterer gjerne hvordan din bedrift kan bidra til å være en del av løsningen. Ta kontakt med oss på [email protected]

Unge som har kunnskap om sine rettigheter er første skritt mot en bærekraftig, ansvarlig og trygg verden


TILBAKE TIL BEDRIFTSSAMARBEID

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 951 38 743.

Linn Hagen, partneransvarlig