Bidra til å stanse overgrep mot sivile i krig og væpnede konflikter.

Arbeidet for å beskytte sivile i krig og konflikt blir stadig mer krevende. Her er etterforskning og dokumentasjon av hva som har skjedd livssviktig. Det bidrar til at det internasjonale samfunnet kan reagere og å sende humanitær hjelp.

Vårt mål:

Beskytte sivile og lokalsamfunn ved å styrke etterforskningen av overgrep i krig og konfliktsoner.

Statistikk: Krig og konflikt

- I 2018 ble krigsforbrytelser begått i minst 23 land.

- 30 personer blir hvert minutt tvunget på flukt fra sitt hjemsted som følge av konflikt eller forfølgelse.

- Over halvparten av alle flyktninger er barn.

- 71 millioner mennesker er drevet på flukt som følge av forfølgelse, konflikt og krig.

Støtte fra din bedrift vil:

  • Styrke kriseetterforskningen i felt, slik at våre etterforskere kan:
    • gjennomføre flere intervjuer med eksperter, vitner og lokalbefolkning
    • grundige undersøkelser av bruk av våpen og bomber.
    • produsere flere rapporter som avslører maktmisbruk og overgrep.
  • Bidra til at Amnesty kan rekruttere flere etterforskere og redusere deres responstid i felt.
  • Gjøre Amnestys metoder for etterforskning mer avansert.
  • Muliggjøre bruk og innkjøp av satelitter, kameraer og annet utstyr til dokumentasjon.

Vi diskuterer gjerne hvordan din bedrift kan bidra. Ta kontakt med partneransvarlig Linn Hagen på [email protected]

Kontakt oss

Ønsker du mer informasjon?
Ta kontakt med meg her eller
på tlf 951 38 743.

Linn Hagen, partneransvarlig