Shahnewaz Chowdhury er en miljøaktivist som risikerer 10 år i fengsel kun for å ha delt sin mening på Facebook. På denne siden kan du lære mer om menneskerettighetene, retten til ytringsfrihet og Shahnewaz sin kamp. Se oppgavene nedenfor for innsikt i tematikken.

Menneskerettighetene

Få en kort innføring i menneskerettighetenes historie ved å se videoen nedenfor.

Menneskerettighetenes historie: (540) Menneskerettighetene 70 år - YouTube

Svar på følgende spørsmål etter å ha sett videoen:

Tekstoppgave:

1. Hvorfor var det behov for å lage menneskerettighetserklæringen?

2. Hva legger du i ordet "menneskerettigheter"?

3. Les gjennom menneskerettighetserklæringen her. Finn 3 menneskerettigheter du har brukt denne uken.

Hvorfor er ytringsfrihet viktig? (540) Ytringsfrihet – bruk din stemme på vegne av de som ikke kan bruke sin! - YouTube

Ytringsfrihet

Få en kort innføring i retten til ytringsfrihet ved å se videoen til høyre:

Svar på følgende spørsmål etter å ha sett videoen:

Tekstoppgave:

 1. Har du noen gang brukt din rett til ytringsfrihet for å protestere mot noe?

 2. Hva betyr ytringsfrihet for deg?

 3. Hvordan kan din ytringsfrihet påvirke samfunnet?

Hadde du valgfrihet til å formulere teksten slik du ville?

Uten ytringsfrihet blir mangfoldet av idéer og tanker i samfunnet borte. Dersom staten skal kontrollere hva som blir sagt og hvordan det blir sagt, har man ikke mulighet til å dele informasjon, være kildekritisk eller finne sannheten.

Nå skal vi lære om Shahnewaz Chowdhury som brukte sin ytringsfrihet for å opplyse om miljø-ødeleggelsen og politivold i sin hjemby i Bangladesh. Shahnewaz risikerer fengselsstraff kun fordi han postet kritikken sin på Facebook.

Historien til miljøforkjemperen, Shahnewaz: (540) Shahnewaz – Skriv for liv 2022 - YouTube 

Shahnewaz Chowdhury og ytringsfriheten

Historien til Shahnewaz viser hvordan hans menneskerettighet til ytringsfrihet blir brutt. Se videoen før du svarer på tekst- og diskusjonsspørsmålene.

Tekstoppgave:

 1. Hvilke av Shahnewaz sine rettigheter har blitt brutt i denne saken? Les menneskerettighetene her.

 2. Hvorfor kan vi si at Shahnewaz er blitt urettferdig behandlet?

Diskusjonsoppgave:

 1. Hva tror dere er konsekvensene av at myndigheter begrenser ytringsfriheten, slik som i saken til Shahnewaz?

 2. Hvorfor er ytringsfriheten viktig å bruke? Hva kan skje hvis man ikke bruker ytringsfriheten sin?
HER KAN DU LESE MER OM SHAHNEWAZ
Bilde

Shahnewaz Chowdhury er en ingeniør og miljøaktivist. Han lever sørøst i Bangladesh, nær Bengalbukta.

Hele sitt liv har Shahnewaz vært vitne til gjentatte naturkatastrofer som menneskene i Bangladeshs kystområder er utsatt for. Han har også opplevd hvordan klimaendringene har gjort situasjonen stadig verre.

Et kullkraftverk bare få kilometer fra der Shahnewaz bor bidrar til miljøødeleggelsene. I de siste årene skal minst 12 mennesker ha blitt drept av politiet under demonstrasjoner mot kraftverket.

Den 26. mai la Shahenwaz ut et innlegg på Facebook der han kritiserte kraftverket og politivolden, og oppfordret regionens ungdommer til å skrive om saken. To dager senere ble han arrestert.

Amnesty startet en appellaksjon for Shahnewaz, og han ble løslatt fra varetekt etter 80 dager.

Shahnewaz er siktet for å ha «spredd usannheter» og å «skape fiendtskap og kaos». Blir han funnet skyldig, risikerer han opptil ti års fengsel.

 • Amnesty International krever at: myndighetene i Bangladesh trekker tiltalene mot Shahnewaz Chowdhury umiddelbart og uten betingelser.
Hva er Skriv for Liv? (540) Bli med på Skriv for liv 2018 - YouTube

Brevskriving - Skriv for Liv

Du har nå fått et innblikk i saken til Shahnewaz og brudd på menneskerettighetene han har blitt utsatt for. Nå kan du være med å skape endring i saken hans ved å skrive solidaritetsbrev til ham!

Her finner du tips til hvordan skrive solidaritetsbrev

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse med din klasse!

KRITERIENE FOR KONKURRANSEN:

 • Støttende tekst – at du får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Shahnewaz har din støtte.

 • Kreativitet – det er et stort pluss om du dekorerer brevet ditt med for eksempel tegninger eller bilder.

 • Personliggjøring – at du forteller om deg selv og hvordan saken hans rørte deg.

Dette kan du vinne:


En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen.

HVORDAN SENDE BREVENE TIL AMNESTY?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge,
Skriv for liv digitalt
Att: Shahnewaz, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]

Dere kan også ta bilde av brevene og sende dem til samme e-post.


Dette skal konvolutten/eposten inneholde:

- Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:
6. JANUAR 2023

Et solidaritetsbrev er et brev som du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Brevet bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Nå kan du være med på å skape en endring i livene deres!

Etter at klassen din har skrevet brev, sender læreren din det til Amnesty. Deretter sender Amnesty det videre til den aktuelle personen, her Shahnewaz.

Husk å merke mailen/konvolutten med Skriv for liv digitalt og navnet på den kandidaten brevet gjelder (Shahnewaz). Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg det ved i mailen/print det ut og legg det ved i konvolutten.

Følgeskjema: Skriv for Liv i klasserommet