Netsai Marova er en studentaktivist som ble bortført og torturert kun fordi hun brukte sin menneskerett til protest. På denne siden kan du lære mer om menneskerettighetene, retten til fredelig protest og Netsai sin kamp. Se oppgavene nedenfor for innsikt i tematikken.
Menneskerettighetenes historie: (540) Menneskerettighetene 70 år - YouTube

Menneskerettighetene

Få en kort innføring i menneskerettighetenes historie ved å se videoen til høyre før du svarer på spørsmålene under.

Svar på følgende spørsmål etter å ha sett videoen:

Tekstoppgave:

1. Hvorfor var det behov for å lage menneskerettighetserklæringen?

2. Hva legger du i ordet "menneskerettigheter"?

3. Les gjennom menneskerettighetserklæringen her. Finn 3 menneskerettigheter du har brukt denne uken.

Hva er retten til protest? (540) Retten til protest – beskytt retten til protest! - YouTube

Retten til protest

Få en kort innføring i retten til protest ved å se videoen til høyre før du svarer på spørsmålene nedenfor.

Svar på følgende spørsmål etter å ha sett videoen:

Tekstoppgaver:

 1. Hva menes med retten til protest?

 2. Hvordan kan protest påvirke samfunnet? (Nevn gjerne eksempler)

 3. Har du noensinne brukt denne retten selv?

Diskusjonsoppgaver:

Del dere inn i grupper på 3-4 stk og sammenlign svarene dine med gruppen;

 1. Har dere svart likt om myndighetenes rolle under en protest?

  a)Hvis nei, forklar hvorfor dere er uenige.

  b)Hvis ja, er det noen omstendigheter hvor dere ville endret svaret deres?

  (For eksempel hvis protesten ikke var planlagt på forhånd eller hvis innholdet i protesten diskriminerer mot noen mennesker i samfunnet)


  Retten til fredelig protest er en menneskerett. Denne retten skal ikke krenkes uavhengig av om protesten er planlagt på forhånd eller spontan. Det er faktisk myndighetene sitt ansvar å sørge for at sine borgere trygt kan protestere fredelig dersom de ønsker det.

Nå skal vi lære om Netsai Marova som brukte sin rett til fredelig protest. Netsai ledet en protest sammen med sine medstudenter Cecillia og Joanah. Alle tre ble straffet kun for å ha brukt denne menneskerettigheten.

Se historien til studentaktivisten, Netsai: (540) Netsai – Skriv for liv 2022 - YouTube

Netsai Marova og den fredelige protesten

Studentaktivisten Netsai forteller om sin opplevelse av å bli straffet for å ha brukt sin rett til fredelig protest. Se videoen til høyre før du svarer på tekst- og diskusjonsspørsmålene under.

Tekstoppgave:

1. Hvilke av Netsai sine menneskerettigheter ble brutt i denne saken?

2. Hvilke menneskerettigheter var det Netsai og hennes kollegaer i utgangspunktet kjempet for gjennom protesten?

Du finner en oversikt over menneskerettighetene her.

Diskusjonsoppgave:

1. Hva er konsekvensene av at man blir straffet for å protestere?

2. Hvilke konsekvenser kan denne saken ha for Netsai sitt liv?


HER KAN DU LESE MER OM NETSAI:
Bilde

Netsai var student i Zimbabwe. Hennes hjertesak var billigere skolemat, og at studenter fra fattige familier skulle ha tilgang på bolig.

Mai 2020 ledet Netsai og vennene Cecillia og Joanah en protest mot regjeringens dårlige håndtering av koronapandemien, som hadde ført til sult i landet.

Like etterpå ble alle tre bortført og utsatt for tortur av politiet. De ble funnet i en grøft to dager senere, med tydelige merker etter mishandling.

Nå anklages kvinnene for å lyve om bortføringen og torturen. Alle tre risikerer 5 og 20 år i fengsel for falsk forklaring, og for protesten de ledet.

 • Amnesty International krever at: Myndighetene i Zimbabwe trekker tiltalene mot Netsai Manrova og hennes to kollegaer umiddelbart og uten betingelser. Myndighetene slutter all forfølgelse og annen trakassering av Netsai Marova for hennes fredelige politiske engasjement.

Brevskriving - Skriv for Liv

Hva er Skriv for Liv? (540) Bli med på Skriv for liv 2018 - YouTube

Du har nå fått et innblikk i saken til Netsai og brudd på menneskerettighetene hun har blitt utsatt for. Nå kan du være med å skape endring i saken hennes ved å skrive solidaritetsbrev til henne.

Her finner du tips til hvordan skrive solidaritetsbrev

Bli med i nasjonal brevskrivingskonkurranse med din klasse!

KRITERIENE FOR KONKURRANSEN:

 • Støttende tekst – at du får frem hvorfor denne saken er så viktig og viser tydelig at Netsai har din støtte.

 • Kreativitet – det er et stort pluss om du dekorerer brevet ditt med for eksempel tegninger eller bilder.

 • Personliggjøring – at du forteller om deg selv og hvordan saken hennes rørte deg.

Dette kan du vinne:


En dobbeltime med besøk og foredrag om menneskerettigheter fra Amnesty International Norge på skolen deres, inkl. pizza for hele klassen.

Et solidaritetsbrev er et brev som du skriver for å gi støtte og vise solidaritet med mennesker som kjemper en hard kamp for sine egne og andres rettigheter. Brevet bidrar til å styrke og oppmuntre disse menneskene, og minne dem på at de ikke er alene i kampen for rettferdighet. Nå kan du være med på å skape en endring i livene deres!

Etter at klassen din har skrevet brev, sender læreren din det til Amnesty. Deretter sender Amnesty det videre til den aktuelle personen, her Netsai.

hvordan sende brevene til Amnesty?

Du kan sende det i posten til:

Amnesty International Norge,
Skriv for liv digitalt
Att: Netsai, PB 702 Sentrum, 0106 Oslo

...eller læreren din kan scanne brevene og sende dem på mail til: [email protected]

Dere kan også ta bilde av brevene og sende dem til samme e-post.


Dette skal konvolutten/eposten inneholde:

- Brevene

- Følgeskjema


FRIST FOR Å SENDE BREVENE:
6. JANUAR 2023

Husk å merke mailen/konvolutten med Skriv for liv digitalt og navnet på den kandidaten brevet gjelder (Netsai). Fyll ut vedlagt følgeskjema og legg det ved i mailen/print det ut og legg det ved i konvolutten.

Følgeskjema: Skriv for Liv i klasserommet