Rekordstort engasjement i Skriv for liv 2018

Brev kan endre liv. I 2018 ble det skrevet flere brev enn noen gang under Amnestys globale brevskrivingskampanjen.
DELCreated with Sketch.DELCreated with Sketch.DEL
Publisert: 27. Mar 2019, kl. 17:39 | Sist oppdatert: 8. Apr 2019, kl. 19:26

For 16. året på rad vokste Skriv for liv i omfang med mer enn 5.9 millioner handlinger globalt. Signaturer, protestbrev, solidaritetsbrev, Twitter-meldinger, tegninger, e-poster og mer ble sendt fra mennesker over hele verden, til støtte for flere modige kvinner som kjemper en hard kamp for sine og andres rettigheter.

Her ser du noen av de flotte solidaritetsbilder som ble samlet inn under brevskrivingskampanjen her til lands.

I Norge aksjonerte vi for de fem kvinnene Vitalina, Geraldine, Atena, Pavitri og Nonhle. Over hele landet engasjerte aktivister, skoleelever, studenter, Amnesty-medlemmer og andre seg og sørget for nærmere 150 000 brev og signaturer.

Oppmerksomheten og det internasjonale presset fra Skriv for liv, har bidratt til endringer for flere av kvinnene.

Vitalina fikk politibeskyttelse under årets 8.mars-markering

Vitalina Koval er forkjemper for rettighetene til LHBT-personer i Ukraina, og har av denne grunn blitt utsatt for trusler og annen hatkriminalitet fra høyreradikale grupper. Under en 8.mars markering i hjembyen hennes i 2018, ble hun angrepet av høyreekstremister som kastet rødmaling på henne og andre deltagere. Hun anmeldte angrepet, men hatmotivet ble avvist.

Her deltar Vitalina i årets 8. mars-markeringen i hjembyen Uzhgorod. Hun hadde politibeskyttelse. Foto: Amnesty International

Det var derfor en gledelig nyhet da retten i Ukraina beordret en ny etterforskning av motivet bak angrepet. Dermed vant Vitalina frem med anken sin etter at hatmotivet ble avvist i den første etterforskningen.

Det er utenfor en hver tvil at den internasjonale oppmerksomheten har drevet frem en positiv utvikling i saken til Vitalina. Blant annet var brev fra Amnesty-aktivister rundt i verden en del av saksdokumentene under etterforskningen.

I etterkant av et møte med Amnesty publiserte ukrainske myndighetene en pressemelding der de understreket viktigheten av å bekjempe hatkriminalitet fra høyreradikale grupper i Ukraina.

Gleden var også stor da Vitalina fikk politibeskyttelse under årets 8. mars-markering i hjembyen sin (se bilde).

...Jeg har aldri følt så mye støtte i hele mitt liv.

Vitalina Koval, om Skriv for liv 2018.

Internasjonalt press bidro til bedring for Atena i fengsel

Atena Daemi er en fredelig menneskerettighetsaktivist som kjemper mot dødsstraff og for kvinners rettigheter i Iran. For dette har hun blitt fengslet, sprayet med pepperspray, satt isolat og soner nå en dom på 7 års fengsel.

Atena sitter fortsatt fengslet. Amnesty International vil fortsette å jobbe med saken hennes. Foto: Privat

I Iran er det tunge restriksjoner på mediafriheten og det var derfor ikke forventet at Skriv for liv ville bli dekket av lokale medier. Atenas sak og Skriv for liv-kampanjen har likevel blitt dekket av persiskspråklige medier utenfor Iran, og disse har bred rekkevidde innenfor landet.

Jeg er dypt takknemlig overfor Amnesty og alle menneskene fra hele verden som har overøst meg med medfølelse og godhet og gjort alt dere kan for å støtte meg.

Atena Daemi, om Skriv for liv 2018.

Selv om Atena fortsatt er fengslet, har hun nå fått tilgang til medisinsk behandling utenfor fengselet. Dette er en positiv endring som sannsynlig skyldes den internasjonale oppmerksomheten.

Nonhle er takknemlig for støtten

Nonhle Mbuthuma kjemper for sine og lokalsamfunnets rettigheter til land- og naturresurser i møte med et australsk gruveselskap som vil starte gruvedrift i Xolobeni i Sør-Afrika. Nonhle, som har gått i bresjen for denne kampen, har blitt utsatt for trakassering og drapsforsøk.

Saken har fått mye oppmerksomhet og i desember 2018 besluttet den regionale ankedomstolen at regjeringen i landet ikke kan gi tillatelse til gruvedrift i Xolobeni uten lokalbefolkningens samtykke. Departementet har anket beslutningen til Høyesterett.

I januar 2019 kunngjorde myndighetene at det skal gjennomføre en spørreundersøkelse for å finne ut om lokalbefolkningen støttet gruvedrift, eller ikke.

Nonhle uttrykker sin takknemlighet for all støtte hun har fått:

Nonhle mottar solidaritetsbrev skrevet av aktivister over hele verden. Foto: Amnesty International South Africa
De tusenvis av brevene vi har mottatt viser at denne kampen ikke bare gjelder oss, og at vi ikke er alene. Det viser at jorden vår er viktig. Dette gjelder ikke bare i Afrika, for vi har fått brev fra Tyskland, Sverige, Norge og Frankrike. Når alt kommer til alt vil de alle ha fred. Uten land er det ikke fred.

Nonhle Mbuthuma, om Skriv for liv 2018.

Pavitri Manjhi fortsetter å kjempe for landrettighetene til indiske urfolksgrupper. Foto: Amnesty International (Fabio Basone)

Pavitri opplever mindre trakassering

Pavitri Manjhi har lenge vært modig i kampen for å sikre rettighetene for indiske urfolksgrupper i møte med to store energiselskap som vil bygge kraftverk på landområdet lokalbefolkningen lever av. Pavitri har opplevd trakassering og trusler på grunnen av dette.

Etter den internasjonale oppmerksomheten opplever Pavitri mindre trakassering. Hun har også fortalt Amnesty at det lokale politiet har kontaktet henne og forsikret henne om at de vil beskytte henne fra videre trakassering.

Pavitri setter stor pris på støtten hun og lokalsamfunnet har mottatt:

Alle brevene har gitt oss motivasjon. De får oss til å føle at saken ikke er geografisk avgrenset. Den globale støtten oppmuntrer oss.

Pavitri Manjhi, om Skriv for liv 2018.

Sammen med Amnesty International India skal Pavitri levere inn brev fra Skriv for liv-kampanjen til regionale myndigheter med krav om etterforskning av de ulovlige bortvisning av lokalbefolkningen fra landet de lever av.

Brevene har gitt Geraldine håp og glede

Geraldine og hennes far på et bakeri i Caracas ikke lenge etter at hun ble løslatt i juni 2018. Foto: Fabiola Ferrero / VII Mentor Program / Panos Pictures for Amnesty

25 år gamle Geraldine Chacón har jobbet i hjemlandet Venezuela for at ungdom fra fattige strøk ikke skal bli diskriminert, og at de skal få tilgang til utdanning. På grunn av dette arbeidet ble hun fengslet uten lov og dom i fire måneder. Da hun ble løslatt var det med betingelse om utreiseforbud, og ettersom anklagene mot henne ikke er droppet står hun i fare for å bli fengslet på nytt.

Et brev har evnen til å snu om på en dårlig dag og fylle den med glede.

Geraldine Chacón, om Skriv for liv 2018

Geraldine har ikke blitt fengslet på nytt, og i løpet av Skriv for liv har hun og moren mottatt tusenvis av solidaritetsbrev og hilsener fra hele verden. De forteller at hvert eneste brev og hver eneste hilsen i sosiale medier har gitt dem håp og glede i en vanskelig tid.

Nærmere en halv million mennesker fra hele verden har sendt protestbrev til statsadvokaten i Venezuela med krav om at anklagene mot Geraldine må frafalle uten betingelser.

Oppmerksomhet rundt saken bidro til løslatelse

Mẹ Nấm (t.v.) ble møtt av jubel når hun og familien ankommer flyplassen i Houston, Texas, bare timer etter løslatelsen. Foto: Amnesty International

En sjette kvinnelig menneskerettighetsforkjemper som også var en del av Skriv for liv i Norge, var Mẹ Nấm. Hun opplevde trusler, trakassering og ble dømt til ti års fengsel på grunn av at hun blogget om politivold, korrupsjon og menneskerettighetsbrudd i Vietnam.

En måned etter at aksjonen for henne ble lansert, og rett før Skriv for liv startet, kom den fantastiske nyheten om at hun var løslatt. Dette var gledelige nyheter og det er sannsynlig at den internasjonale oppmerksomheten rundt situasjonen hennes bidro til løslatelsen.

Mẹ Nấm takket for all støtte, men vil samtidig minne om at det fortsatt gjenstår en kamp for ytringsfrihet og demokrati i Vietnam.

Se bilder fra Skriv for liv 2018:

Her deltar Vitalina Koval i Oslo Pride 2018. Foto: Amnesty International.
Under Arctic Pride i Tromsø ble det båret bilder til støtte for Vitalina Koval og hennes kamp for LHBT-rettigheter i Ukraina. Foto: Amnesty International.
Regnbueflagget blafret under Tromsø Artic Pride i November 2018. Foto: Amnesty International.
Nonhle besøkte Stavanger, Trondheim og Bergen under Skriv for liv 2018. Her er hun sammen med Amnestys regionleder for Region midt, Tove Marie Paasche. Foto: Amnesty International.
Det ble skrevet store mengder med både protestbrev og solidaritetsbrev under Skriv for liv 2018. Foto: Amnesty International.
Det ble arrangert flere skriveverksted over hele landet hvor folk møttes for å skrive protestbrev og solidaritetsbrev. Foto: Amnesty International Norway
Skriv for liv 2018 engasjerte mange til å gripe pennen fatt! Foto: Amnesty International.
Åsane Folkehøyskole har vært med på Skriv for liv siden 2010. Her skrives det brev til Pavitri i India. Foto: Amnesty International.
Studentgruppa i Bergen arrangerte stort Skriv for liv-arrangement på Torgallmenningen. Der ble det skrevet over 4000 brev! Foto: Amnesty International.
Stort engasjement på Åsane Folkehøyskole under Skriv for liv 2018.Foto: Amnesty International.
Sentrale tall 2018

Skriv for liv i Norge:

 • 144 659 protestbrev og signaturbrev.
 • 4064 solidaritetsbrev (brev, tegninger og kort).
 • 47 skoler over hele landet var med.
 • 43 lokale Amnesty-grupper engasjerte seg.
 • Minst 36 000 mennesker engasjerte seg.
 • Totalt 184 899 handlinger. (Slike handlinger innebærer for eksempel å skrive protestbrev og solidaritetsbrev, signere aksjoner, sende tweets og annen form for aktivisme).

Skriv for liv i verden:

 • Mer enn 5,9 handlinger (brev, signaturer, Twitter-meldinger, e-post, aksjoner med mer)

Under ser du antall handlinger som er utført globalt for de fem kvinnene.

 • 707 305 handlinger for Atena.
 • 514 968 handlinger for Geraldine.
 • 394 864 handlinger for Vitalina.
 • 359 951 handlinger for Pavitri.
 • 520 726 handlinger for Nonhle.

I Amnestys internasjonale rapport kan du lese litt om alt som har foregått rundt om i verden under Skriv for liv 2018: