Publisert: 18. nov 2021, kl. 14:36 | Sist oppdatert: 10. Mar 2022, kl. 09:48

På denne siden finner du alt av informasjon du trenger for å delta på landsmøtet 2022.

Trykk på spørsmålene under for å lese mer.

Praktisk info:

Neste landsmøte vil avholdes 22. til 24. april 2022 på Scandic Oslo Airport hotell ved Gardermoen.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer i Amnesty i Norge. For å ha stemmerett må du ha vært medlem minst seks måneder sammenhengende før landsmøtet avholdes (senest 22. oktober 2021).


Er du under 18 år må du ha samtykke fra foresatte. Du finner samtykkeskjema nederst på siden her.

Som medlem av Amnesty International i Norge (AI Norge) kan du enkelt logge deg inn på Min Side. Hvis du ikke har logget deg inn før, men har registrert e-post eller mobilnummer i ditt medlemskap, velger du «Bli Min Side-bruker», fyller ut skjemaet, og får tilsendt passord på epost/mobil. Logg deg så på med valgt brukernavn og tilsendt passord. Velg fanen "Arrangement" og fyll ut påmeldingsskjemaet til landsmøtet. Logg inn via denne siden. Påmeldingsfrist til landsmøtet er torsdag 31. mars 2022.

Har du problemer med innloggingen? Ta kontakt med Amnesty på [email protected] eller tlf. 22 40 22 00, tast "2" for medlemsservice.

Landsmøtet har en deltakeravgift på 300 kroner for ordinære medlemmer og 150 kroner for medlemmer under 25 år. Dette inkluderer lunsj og møtebevertning for de som deltar fysisk.

Betalingsgiro vil bli tilsendt via e-post ved påmelding. Du er ikke sikret plass før betaling er gjennomført. Vi ønsker å gjøre deg oppmerksom på at ved betaling av deltakeravgift er påmelding bindende.

Du kan søke Amnesty om refusjon for eventuelle transportutgifter. Ved søknad om reiserefusjon, tilfaller en egenandel på 350kr for ordinære medlemmer og 200kr for medlemmer under 25 år.

Medlemmer må selv booke og betale for overnatting under landsmøte. Medlemmer under 25 år får tilbud om gratis overnatting. Amnesty har i tillegg en støtteordning med gratis overnatting på landsmøtet, for visse grupper som av økonomiske årsaker har problemer med å dekke kostnadene selv. Les mer om dette i punktet under.

Medlemmer må selv booke og betale for overnatting under landsmøtet dersom de ikke dekkes av en av våre støtteordninger beskrevet under.

AI Norge har likevel sikret en del rom på landsmøtehotellet Scandic Oslo Airport hotell til en fastsatt pris for landsmøtedeltagere. Bestilling må skje innen 31.mars for å være garantert avtalt pris, 1090 kr for dobbeltrom eller 990 kr for enkeltrom per natt, inkludert frokost. Det er anbefalt å dele rom med gode venner, både for plass og kostnadsbesparing for dere. Merk: Kode for bruk til bestilling mottas på epost etter du har sendt inn din påmelding.

Støtteordninger:

Amnesty tilbyr i år en støtteordning med gratis overnatting på landsmøtet, for visse grupper som av økonomiske årsaker har problemer med å dekke kostnadene selv. Du kan lese mer om dette og søke her.  

Medlemmer under 25 år har anledning til å overnatte gratis på firemannsrom under landsmøtehelgen. Marker i påmeldingen hvis du vil benytte deg av dette tilbudet. Hvis du ønsker enkelt- eller dobbeltrom må du selv bestille og betale for dette direkte hos Scandic Oslo Airport hotell, som beskrevet over.

Det er viktig at du selv huker av for om du trenger overnatting den ene eller begge nettene i påmeldingsskjemaet for landsmøtet.

Alle må selv sørge for å bestille reise, men kan søke Amnesty om refusjon for eventuelle transportutgifter. Ved søknad om reiserefusjon, tilfaller en egenandel på 350 kr for ordinære medlemmer og 200 kr for ungdom under 25 år. Les mer om hvordan du kan søke refusjon i punktet under.

Søknad om refusjon skal skrives på fastsatt skjema: «Søknad om reiserefusjon» som ligger tilgjengelig på nederst på denne siden, og må være mottatt av sekretariatet innen mandag 25. mai 2022.

Reisekostnadene i forbindelse med landsmøtet utgjør en betydelig utgiftspost, og vi ber derfor alle deltakere om å velge en rimelig reisemåte. Jo tidligere man bestiller, jo bedre er mulighetene for å få tak i billige billetter. Av klimahensyn, oppfordrer vi også medlemmer til å velge andre transportmidler enn fly, om mulig.

Vi dekker opp til følgende maksgrenser:

Svalbard: 9000 kr

Nord-Norge: 6750 kr

Midt-Norge: 6750 kr

Sør- og Øst-Norge: 5250 kr

Ved søknad om reiserefusjon, tilfaller en egenandel på 350kr for ordinære medlemmer og 200kr for medlemmer under 25 år. Billetter og andre bilag (kvitteringer) skal vedlegges søknaden. Søknader med manglende informasjon og/eller dokumentasjon vil bli returnert med informasjon om hva som mangler. Kan ikke dokumentasjon fremskaffes, vil søknaden bli avvist. Søknader som mottas etter 25. mai 2022 vil ikke bli behandlet og dermed ikke refundert.

Når det søkes om reiserefusjon, må reiseregning være signert før den skannes/avbildes med gyldig bilagsdokumentasjon (bankterminalutgifter er kun gyldig sammen med spesifiserte kvitteringer) og sendt til faktura@amnesty.no eller pr post til:

Amnesty International i Norge
v/Regnskap
PB 702 Sentrum
0106 Oslo

Adresse: Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen.

Det går shuttle-buss hvert 30. minutt fra Oslo lufthavn, hvor flere tog og busser (i tillegg til fly) stopper. Shuttle-bussen koster 80kr og tar ca. 15 minutter.

Alternativt kan du ta Ruter-bussene 400 eller 420 til stoppet "Lilleplassen" og gå til hotellet på under 10 minutter.

Du kan lese mer om hvordan du kan komme til landsmøtet på hotellets hjemmesider.

Under årets landsmøte vil vi tilby tolking fra norsk til engelsk og engelsk til norsk. Dersom du har behov for tolking, melder du fra om dette i påmeldingsskjemaet.

Landsmøtet 2022 vil foregå i fysisk form på Scandic Oslo Airport Hotel på Gardermoen, og det legges i utgangspunktet ikke opp til en digital løsning.

Vi følger likevel kontinuerlig med på utviklingen i korona-situasjonen og er forberedt på å gjøre endringer i gjennomføringen dersom det er nødvendig. Les mer om dette i punktet under.

Vi følger med på utviklingen i pandemisituasjonen, og er forberedt på at det er en mulighet for at det kan være smittevernrestriksjoner som begrenser adgangen til å gjennomføre fysiske arrangementer på det tidspunktet landsmøtet vårt skal foregå. I så fall vil vi gjennomføre landsmøtet digitalt.

Merk at dersom det viser seg at vi ikke kan gjennomføre landsmøte fysisk grunnet korona-situasjonen vil vi sørge for at du får refundert eventuelle kostnader til reise dersom du allerede har bestilt dette (opp til våre maksimumsgrenser for reisekostnader). For informasjon om beløpene, se spørsmål om refusjon for reisekostnader over.

Vi kan dessverre ikke tilbakebetale kostnader for overnatting, men du kan selv avbestille hotellrom du har booket gjennom vår avtale med Scandic Oslo Aiport hotell frem til 22.april. For mer informasjon om avtalen, se spørsmål om overnatting over.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette etter hvert som vi ser hvordan situasjonen utvikler seg.

Amnesty er svært opptatt av at landsmøtet skal være trygt for alle å delta på. Vi følger nøye med på smittesituasjonen og vil tilpasse landsmøtet etter gjeldende regler og anbefalinger.

Hvis du fortsatt har spørsmål kan du ta kontakt med Amnesty på epost [email protected].

Hvis det er noe du lurer på, kan du henvende deg til sekretariatet i Oslo på tlf 22 40 22 00, eventuelt sende en epost til [email protected].

Organisatorisk info:

Alle dokumentene til landsmøtet ligger ute på AI Norges hjemmesider senest en måned før landsmøtet. Her vil vi publisere program, saksliste, bakgrunnsdokumenter samt styrets beretning og valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Å forberede seg godt til landsmøtet ved å lese papirene i forkant er en veldig stor fordel og vil gjøre det lettere for deg å delta på en konstruktiv måte.

Styringsdokumentene (vedtekter, osv.) til Amnesty finner du her.

Amnesty International i Norge er bevisst på unødvendig utskrift av dokumenter. Vi kommer derfor ikke til å skrive ut alle saksdokumentene for deltakerne. Ta derfor gjerne med deg en PC, et nettbrett eller lignende som du kan lese dokumenter på. Hvis du ønsker utskrifter, ber vi deg om å gjøre dette selv i forkant av møtet.

Landsmøtet er åpent for alle medlemmer i Amnesty i Norge, og alle som har vært medlem i organisasjonen i minst seks måneder har stemmerett. Det betyr at for å kunne stemme over forslagene som skal vedtas og hvem som skal sitte i styret, må du ha meldt deg inn senest fredag 22. oktober 2022.

Bli medlem her.

Forslag som krever endringer i Amnestys vedtekter må være styret i hende senest 3 måneder før landsmøtet (21. januar 2022). For ordinære vedtaksforslag er fristen 6 uker før landsmøtet finner sted (7. mars 2022). Forslag sendes til [email protected].

Her forteller varamedlem i Amnestys styre, Viktor Johannes Matre, hvordan man fremmer et vedtaksforslag til landsmøtet.
PS. Fristene i videoen var for landsmøtet 2018 og er derfor ikke lenger gjeldende.

Les mer om hvordan du fremmer forslag til landsmøtet her: Hvordan fremme et forslag til landsmøtet? | Amnesty International Norge

For å gjøre det lettere for alle å delta, vil vi arrangere opplæring og en gjennomgang av sakspapirer og prosedyrer på fredag ettermiddag/kveld (22. april). Er du usikker på hvordan landsmøtet fungerer, anbefaler vi deg å delta på dette slik at du kan bli tryggere på hvordan du deltar.

Det vil i tillegg være en enkel gjennomgang av prosedyrene ved oppstart lørdag.

Vedtektene til Amnesty finner du her.

Det finner du i Forretningsorden for landsmøtet som ligger her.